Ενημέρωση για τη παροχή ειδών ατομικής προστασίας στο προσωπικό του Δήμου Πάρου

11 Νοεμβρίου, 2020 86669

Σας ενημερώνουμε πως ο Δήμος Πάρου το 2020 ως εργοδότης παρείχε στους εργαζόμενους ως προσωπικό καθαριότητας και ως οδηγοί με συμβάσεις ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ ή συμβάσεις έργου σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμων, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ Δήμων, τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που δικαιούνται ανά ειδικότητα και περιγραφή εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για την παράδοση των ειδών υπάρχει λίστα με υπογραφές, όπου αναγράφεται το είδος της παροχής και η ημερομηνία παραλαβής. Μόνο σε κάποιους υπαλλήλους ΣΟΧ και ΙΔΟΧ που προσλήφθηκαν πρόσφατα υπολείπεται η παροχή συγκεκριμένων ειδών (Γαλότσες, αντιολισθητικά παπούτσια ή/και Νιτσεράδες) κατά περίπτωση, λόγω έλλειψης από το ήδη υπάρχον υλικό κυρίως σε διαθέσιμα νούμερα και τα οποία θα δοθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα καθώς αναμένεται άμεσα η αγορά τους με ταχείς διαδικασίες όπως προβλέπονται από την νομοθεσία λόγω Covid-19.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την προκήρυξη διαγωνισμού 2ετους διάρκειας για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τα έτη 2021 & 2022.

Τέλος, εκτός από την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής, ο Δήμος Πάρου με αίσθημα ευθύνης και στα πλαίσια της λήψης ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλους, με τη συνδρομή του ΕΟΔΥ, να κάνουν δωρεάν εξέταση για Covid-19, και τους παρέχει συστηματική επίβλεψη της υγείας και της ασφάλειάς τους στο χώρο εργασίας με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας. Συγκεκριμένα, ο Τεχνικός ασφαλείας εκτός από την αρχική εκπαίδευση του εργατοτεχνικού προσωπικού σε θέματα ασφαλούς εργασίας έχει παραδώσει ανά διαστήματα και σχετικές γραπτές οδηγίες.

Ο Αντιδήμαρχος Πάρου
Αθανάσιος Σάμιος

Πάρος, 11 Νοεμβρίου 2020