Γ. Βρούτσης: «Καλοτάξιδος ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος για την Ελλάδα!»

3 Φεβρουαρίου, 2022 5718

Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας -για τα επόμενα 7 χρόνια- ανέδειξε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Κυκλάδων Ν.Δ. Γιάννης Βρούτσης, με την ευκαιρία της συζήτησης του νέου αναπτυξιακού νόμου στη Βουλή.

Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο και εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο, εγκαινιάζοντας μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική. Στόχος, που θα επιτευχθεί μέσω της αναδιάταξης των προτεραιοτήτων στους κλάδους της οικονομίας και στις κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων.

Ο κ. Ο Βρούτσης ανέφερε, ότι το με νέο αναπτυξιακό νόμο εγκαταλείπεται η παραδοσιακή οριζόντια και γενική διατύπωση των ενισχυμένων κλάδων, ενώ παράλληλα προσδιορίζονται 13 στρατηγικές κατηγορίες κατηγοριών, εξειδικεύοντας έτσι θεματικά τους τομείς στους οποίους θα καταστούν οι πόροι ενισχύσεων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στα νέα καθεστώτα, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των προϊόντων, την περιβαλλοντική αναβάθμιση, την έρευνα και την εφαρμοσμένη καινοτομία, την αγροδιατροφή, την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, την ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Ο κ. Ο Βρούτσης αναφέρθηκε επίσης και στις αλλαγές που θα επιφέρει ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στις διοικητικές διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου και πιστοποίησης, που θα καταστήσουν την εφαρμογή της πιο αποτελεσματικής.

Περισσότερα, η ολοκλήρωση όλων των επιμέρους σταδίων ένταξης και υλοποίησης των επενδυτικών προτάσεων που γίνεται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων, ενώ για την αξιολόγηση της υπαγωγής ενός σχεδίου στις ενισχύσεις του νόμου προβλέπεται πλέον προθεσμία 60 ημερών, εντός της οποίας πρέπει να εκδοθεί. απαιτούμενη απόφαση, χρόνος που σήμερα ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και το ένα έτος.

Κλείνοντας, ο κ. Ο Βρούτσης υπογράμμισε ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος συμπληρώνει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα συμβάλει στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης της χώρας και τη διαμόρφωση σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=xzJFuoVOr0g