Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

Μάρπησσα 15/09/2017

Αριθ. Πρωτ.: ΥΣ 379/13075

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας που θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας, για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά : Τροποποίηση της ΑΠ 177360/18.12.20114 Α.Ε.Π.Ο του έργου «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 218, 5ΜW (95 Α/Γ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ».

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο Τριβυζά Εμμανουήλ του Σταύρου.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων Καβαλλάρη Κυριακή του Σταύρου.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας

Άννα Αντωνοπούλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Πάρου

2. κ. κ. Αντιδημάρχους Πάρου

3. κ. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Πάρου

4. Δημοτικούς Συμβούλους, κ. Άγουρο Άγγελο, κ. Βλαχογιάννη Χρήστο, κ. Κεφάλα Μ. Φραγκίσκο

5. κ. Πρόεδρο ΔΕΥΑΠ Γεώργιο Πούλιο

6. Συλλόγους- Φορείς & Κατοίκους Δ.Κ. Μάρπησσας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

Μάρπησσα 08/09/2017

Αριθ. Πρωτ.: ΥΣ 373/12710

ΠΡΟΣ:

1. Mέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας

2. κ. Πούλιο Γεώργιο - Πρόεδρο ΔΕΥΑΠ

3. κ. Καραμανέ Νικόλαο - Δ/ντη ΔΕΥΑΠ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας που θα γίνει στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ. μ. στο κατάστημα της Δημ. Κοινότητας, για την συζήτηση του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάφορα θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας.

Στη συνεδρίαση θα παρευρίσκονται ο Πρόεδρος και ο Δ/ντης της ΔΕΥΑΠ.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας
Άννα Αντωνοπούλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Πάρου

2. κ. κ. Αντιδημάρχους Πάρου

3. κ. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Πάρου

4. Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Άγουρο Άγγελο, Βλαχογιάννη Χρήστο, Κεφάλα Μ. Φραγκίσκο

 

 

Η Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας και το εργατικό δυναμικό της προέβη εγκαίρως στο καθαρισμό και ευπρεπισμό του περιβάλλοντα χώρου του Δημ. Σχολείου Αρχιλόχου - Μάρπησσας ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

 

 

 

Η Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου, συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για την διαμόρφωση πεζόδρομου εντός του Δημοτικού Αλσυλλίου Πίσω Λιβαδιού.
Ακολουθούν φωτογραφίες:

 

 

Η Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας, προέβη στον καθαρισμό ενός ακόμα κοινόχρηστου χώρου, ο οποίος είχε γίνει σημείο εναπόθεσης διαφόρων αντικειμένων και κλαδιών. Ελπίζουμε οι περίοικοι της περιοχής του Πίσω Λιβαδιού να τον διατηρήσουν καθαρό.
Ακολουθούν φωτογραφίες

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 25, 26 ΚΑΙ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΒΑΣΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΝΑ ΤΟ ΣΤΑΘΜΕΥΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ SUPER MARKET AB.

2. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Κ. ΠΑΤΕΛΗ)

3. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ «ΝΙΚΗΤΑΣ».

4. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ «ΠΑΝΩ ΜΥΛΟΙ»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ

ΜΑΡΠΗΣΣΑ 22/8/2017

Η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας
Άννα Αντωνοπούλου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

Μάρπησσα 11.08.2017
Αριθ. Πρωτ.: ΥΣ 344

ΠΡΟΣ:
1. κ. Δήμαρχο Πάρου.
2. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου.
3. Γρ. Αντιδημάρχων Πάρου
4. Τ.Υ. (υπόψη κ. κ. Κούτλα - Ταϊρη)

ΘΕΜΑ: Αποστολή αντιγράφου της αριθ. 28/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσσας που αφορά «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Έτους 2017».

Σας στέλνουμε συνημμένα απόσπασμα από τα πρακτικά της 09/09-08-2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας όπου είναι καταχωρημένη η με αριθ. 28/2017 απόφαση που αφορά το αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Κοιν.:
κ.κ. Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας
κ. Άγουρο Άγγελο - Δημ. Σύμβουλο
κ. Βλαχογιάννη Χρ. - Δημ. Σύμβουλο
κ. Κεφάλα Φρ. - Δημ. Σύμβουλο.

Η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας
Άννα Αντωνοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 09/09-08-2017 τακτικής συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας.
Σήμερα 9 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Έτους 2017»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:

Παρόντες
1. Αντωνοπούλου Άννα
2. Τριβυζά Εργίνα
3. Ραγκούση Αναστασία
4. Τζανετάκη - Ισηγώνη Όλγα

Απόντες
1. Τριβυζάς Βασίλης

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Γεώργιος Κλαμπατσέας υπάλληλος του Δήμου Πάρου για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης όπως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ: 1ον

Αριθ. Απόφασης: 28/2017

Για το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης η πρόεδρος είπε τα εξής:

Προτείνω την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Έτους 2017 δηλ. τη διάθεση του κονδυλίου το οποίο επρόκειτο να διατεθεί για τα Κοινοτικά WC να διατεθεί για την ανάπλαση της πλατείας Κάτω Μύλων (χώρο στάθμευσης) για τον ευπρεπισμό της εισόδου του χωριού της Μάρπησσας.
Παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, και έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις των άρθρων 84,88,89 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει θετικά στο παραπάνω θέμα.

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 28/2017

Αφού συντάχτηκε και αναγνώστηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται όπως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος Δημ. Κοινότητας
Άννα Αντωνοπούλου

Ο Γραμματέας
Κλαμπατσέας Γεώργιος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Δήμαρχο Πάρου
2. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου
3. Γρ. Αντιδημάρχων Πάρου
4. Τ.Υ. ( υπόψη κ. κ. Κούτλα - Ταϊρη)

Μάρπησσα 11.08.2017

Αριθ. Πρωτ.: ΥΣ 345

ΘΕΜΑ: Αποστολή αντιγράφου της αριθ. 29/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας που αφορά «Πρόταση για τη κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Έτους 2018».

Σας στέλνουμε συνημμένα απόσπασμα από τα πρακτικά της 09/09-08-2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας όπου είναι καταχωρημένη η με αριθ. 29/2017 απόφαση που αφορά το αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Κοιν.:
κ.κ. Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας
κ. Άγουρο Άγγελο - Δημ. Σύμβουλο
κ. Βλαχογιάννη Χρ. - Δημ. Σύμβουλο
κ. Κεφάλα Φρ. - Δημ. Σύμβουλο

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας
Άννα Αντωνοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 09/09-08-2017 τακτικής συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας.
Σήμερα 9 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2ον: «Πρόταση για τη κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Έτους 2018».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:
Παρόντες
1. Αντωνοπούλου Άννα
2. Τριβυζά Εργίνα
3. Ραγκούση Αναστασία
4. Τζανετάκη - Ισηγώνη Όλγα
Απόντες
1. Τριβυζάς Βασίλης

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Γεώργιος Κλαμπατσέας υπάλληλος του Δήμου Πάρου για την τήρηση των πρακτικών.
Η Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης όπως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ: 2ον

Αριθ. Απόφασης: 29/2017

Για το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης η πρόεδρος είπε τα εξής:

Προτείνω την ανάπλαση της πλατείας Κάτω Μύλων (χώρο στάθμευσης) για τον ευπρεπισμό της εισόδου του χωριού της Μάρπησσας.

Παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, και έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις των άρθρων 84,88,89 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει θετικά στο παραπάνω θέμα.

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 29/2017
Αφού συντάχτηκε και αναγνώστηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται όπως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος Δημ. Κοινότητας
Άννα Αντωνοπούλου

Ο Γραμματέας
Κλαμπατσέας Γεώργιος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

Μάρπησσα 02/08/2017

Αριθ.Πρωτ: ΥΣ 332

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας που θα γίνει στις 9 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ. μ. στο κατάστημα της Δημ. Κοινότητας, για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Έτους 2017.

2. Πρόταση για τη κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Έτους 2018.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Μάρπησσας

Άννα Αντωνοπούλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Πάρου
2. κ. κ. Αντιδημάρχους Πάρου
3. κ. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Πάρου
4. Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Πούλιο Γεώργιο, Άγουρο Άγγελο, Βλαχογιάννη Χρήστο
5. Κεφάλας Μ. Φραγκίσκος - Δημοτικός Σύμβουλος

Η Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου Δήμου Πάρου, στην προσπάθειά τους να διατηρηθούν οι Δημοτικοί και Κοινοτικοί χώροι όσο το δυνατόν καθαροί, απομάκρυναν τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης από το συγκεκριμένο σημείο (φωτο...).

Καταργείται έτσι ακόμη ένας χώρος που σχεδόν είχε γίνει «χωματερή».

Οι κάδοι μεταφέρθηκαν στα σημεία:
α) στο Δημοτικό κηπάριο περιοχής Καμινάκι
β) έμπροσθεν του Δημοτικού Πάρκου «Φραγκοσυκιάς» και
γ) στο Δημοτικό χώρο στάθμευσης Πίσω Λιβαδιού

Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας

 

 

 

Ο Δήμαρχος Πάρου Μάρκος Κωβαίος η Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Μάρπησσα στο πλαίσιο του εορτασμού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Αυγούστου 2017.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του διημέρου:

 

 

Αυτοψία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου για εργασίες συντήρησης που πρέπει να γίνουν στον αγωνιστικό χώρο γηπέδου Μάρπησσας καθώς και των κτιριακών του εγκαταστάσεων.

 

 

Συνεχίζονται οι εργασίες αναβάθμισης της Παιδικής Χαράς στο Κοινοτικό Γυμναστήριο Μάρπησσας (Γήπεδο).

 

 

Η Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας στα πλαίσια της σωστής ενημέρωσης των επισκεπτών του παραδοσιακού οικισμού Μάρπησσας, θα τοποθετήσει σύντομα χάρτες πληροφόρησης σε τέσσερις κεντρικές εισόδους του οικισμού.

 

20228367 691562231053282 1691767482849515448 n

20228902 691562191053286 8160220372911698210 n

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

Μάρπησσα 17 Ιουλίου 2017

Αριθ.Πρωτ: Υ.Σ. 311

ΠΡΟΣ:
1) κατοίκους
2) επιχειρήσεις
3) επισκέπτες και παραθεριστές

ΘΕΜΑ: Νέος χώρος στάθμευσης

Σας υπενθυμίζουμε ότι από τον Αύγουστο 2016 έχει τεθεί σε λειτουργία ο νέος χώρος στάθμευσης που εξασφαλίσαμε με σκοπό την αποσυμφόρηση της διακίνησης και στάθμευσης των αυτοκινήτων στο Πίσω Λιβάδι.

Αυτός βρίσκεται στην είσοδο του οικισμού, αμέσως πριν από τα αλσύλλια. Η είσοδός του διαμορφώθηκε κατάλληλα για να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από όλες τις κατευθύνσεις και υπάρχει φωταγώγησή του το βράδυ.

Παρακαλούμε για την στάθμευση των οχημάτων σας στον χώρο αυτό και όχι σε σημεία που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία και δημιουργούν προβλήματα στα διερχόμενα οχήματα, στη θέση των οποίων μπορεί να είστε και σεις.

Οι επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια παρακαλούνται να ενημερώσουν τους πελάτες τους για την λειτουργία αυτού του χώρου ώστε όλοι μαζί να βοηθήσουμε στην αποσυμφόρηση του Πίσω Λιβαδιού και στην βελτίωση της εικόνας του, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας
Άννα Αντωνοπούλου

ΚΟΙΝ.:

1) κ. Δήμαρχο Πάρου

2) κ. Διοικ. Αστυνομικού Τμημ. Πάρου

3) Δημοτική Αστυνομία Πάρου

  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30