Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

Η Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας Πάρου, ευχαριστεί τον Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου κ. Χαράλαμπο Μαλινδρέτο για το συνεχές ενδιαφέρον στα θέματα των σχολείων της περιοχής μας.

Ευχόμαστε ο Νέος Χρόνος να δίνει Υγεία και Δύναμη για να συνεχίσουμε όλοι μαζί την προσπάθεια για τη σωστή εκπαίδευση των παιδιών μας.

Η Πρόεδρος
Της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας
Τ.Υ.
Άννα Αντωνοπούλου

Η Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας μετά από ενέργειές της προς την Δημοτική Αρχή και σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου προέβησαν στην τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος στο οδικό δίκτυο Λογαρά - Πίσω Λιβάδι.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

 

 

 

Η Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Δήμου Πάρου, προέβη στην αντικατάσταση των κατεστραμμένων παραθύρων του Γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον κ. Μάρκο Κωβαίο Δήμαρχο Πάρου και προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για την άμεση ανταπόκρισή τους.

 

 

 

Σήμερα 17/11/2017 τελείωσαν οι εργασίες που έγιναν με την καθοδήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού στο Διατηρητέο οίκημα «ΓΑΒΑΛΑ - ΜΕΛΑΝΙΤΗ - ΑΣΩΝΙΤΗ» στον Παραδοσιακό οικισμό Μάρπησσας.

Οι ενέργειες της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας θα συνεχιστούν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την Σωτηρία του μοναδικού διατηρητέου κτίσματος.

Η ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΣΜΑ «ΓΑΒΑΛΑ - ΑΣΩΝΙΤΗ - ΜΕΛΑΝΙΤΗ» ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

Μάρπησσα 4 Μαΐου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΥΣ 192/5183

ΠΡΟΣ:
1) κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου
2) Δ/νση Πολεοδ. Σχεδιασμού Δήμου Πάρου

ΘΕΜΑ: Αποστολή απόφασης αριθ. 17/2017 του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας που αφορά την «Ενημέρωση σχετικά με αλληλογραφία που αφορά το ακίνητο ιδιοκτησίας «Γαβαλά - Μελανίτη - Ασωνίτη» στον παραδοσιακό οικισμό Μάρπησσας».

Σας στέλνουμε συνημμένα απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης αριθ. 6/28-4-2017 του συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Μάρπησσας που περιέχει την απόφασή του αριθ. 17/2017 που αφορά στο αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας
Άννα Αντωνοπούλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- κ. Δήμαρχο Πάρου
- κ.κ. Αντιδημάρχους Πάρου
- Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
- Ιδιοκτήτες Διατηρητέου ακινήτου (κ. Βύρων και Νικόλαο Γαβαλά, Μελανίτη Α. Κων/νο και Ασωνίτη Γ. Νικήτα)
- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (Άγουρο Άγγελο, Βλαχογιάννη Χρήστο και Πούλιο Γεώργιο)
- Συμβούλους Δ.Κ. Μάρπησσας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 6/28-4-2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας

Στη Μάρπησσα Πάρου σήμερα 28 Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00’ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας ύστερα από την με αριθμό ΥΣ.174/4579/24-4-2017 πρόσκληση της Προέδρου του που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περίληψη: «Ενημέρωση σχετικά με αλληλογραφία που αφορά το ακίνητο ιδιοκτησίας Γαβαλά - Μελανίτη - Ασωνίτη στον παραδοσιακό οικισμό Μάρπησσας»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 5 συμβούλων ήταν παρόντες 4, και συγκεκριμένα:
Παρόντες Απόντες

1. Αντωνοπούλου Άννα - Πρόεδρος 1. Ραγκούση Αναστασία
2. Τριβυζά Εργίνα 2. Τριβυζάς Βασίλης
3. Τζανετάκη - Ισηγώνη Όλγα

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Αντωνόπουλος Δημήτρης, υπάλληλος του Δήμου Πάρου για την τήρηση των πρακτικών

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ: 3ο ΗΔ

Αριθ. Απόφασης: 17 /2017

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος είπε τα εξής:

Μετά την απόφασή μας αριθ. 57/2016 με την οποία προτείναμε την αποδοχή, μετά από δωρεά, της διατηρητέας οικίας Γαβαλά - Μελανίτη και Ασωνίτη στην Μάρπησσα, από τον Δήμο Πάρου, ακολούθησε η με αριθμό 51/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δεν γίνεται αποδεκτή η δωρεά λόγω αδυναμίας του Δήμου να ανταπεξέλθει στην δαπάνη της υλοποίησης ενός τέτοιου έργου, αλλά και του γεγονότος ότι ο Δήμος δεν είναι φορέας υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για έργα πολιτισμού, αλλά το Υπουργείο Πολιτισμού.

Μετά από αυτή την απόφαση οι ιδιοκτήτες του ακινήτου κ.κ. Βύρων και Νικόλαος Γαβαλάς με την αριθ. 14852/9-3-2017 πράξη παραιτήσεως - εγκαταλείψεως κυριότητας επί ακινήτου υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, που συντάχτηκε ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Γεωργίου Ι. Ρούσκα παραιτήθηκαν από την κυριότητα του ακινήτου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Τέλος το Υπ. Πολιτισμού/Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, με το έγγραφο 70755/42189/2060/801/28-3-2017 προς τον Δήμο Πάρου ενημερώνει ότι έχει προβεί σε κάθε ενέργεια βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν και κατ’ αναλογία με τις υπάρχουσες ανάγκες και ζητά από τον Δήμο και τους ιδιοκτήτες να φροντίσουνε για την εφαρμογή των άμεσων αναγκαίων και μόνο μέτρων προκειμένου να αποκατασταθεί η διέλευση του δρόμου.

Το συμβούλιο μετά από μακρά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις προαναφερόμενες αποφάσεις και τα έγγραφα που παρουσίασε η Πρόεδρος και τις διατάξεις του ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Ζητά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Πάρου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε το Δημόσιο, ως ιδιοκτήτης πλέον τμήματος του διατηρητέου ακινήτου, να φροντίσει για «την εφαρμογή των άμεσων αναγκαίων και μόνον μέτρων» προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα του κτιρίου και η απαγόρευση διέλευσης του κεντρικότερου δρόμου της Μάρπησσας.

2. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας

 

 

 

Η Δημ. Κοινότητα Μάρπησσας σε συνεργασία με την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού- Δόμησης και Περιβάλλοντος - Υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου, προέβη στην απομάκρυνση ξερών κορμών από τον κεντρικό επαρχιακό δρόμο.
Ευχαριστούμε τον κ. Ηλία Τσιγώνια που εθελοντικά με το JCB του, βοήθησε το συνεργείο του Δήμου.

Ακολουθούν φωτογραφίες

Η Δημ. Κοινότητα Μάρπησσας σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου προέβη στις εργασίες για την κατασκευή πέτρινου pillars για την τοποθέτηση ρολογιών ηλεκτρικού ρεύματος Κοινοτικού φωτισμού και συγχρόνως δρομολογεί ενέργειες για την απομάκρυνση του πρώην αντλιοστασίου ύδρευσης Δρυού.

Ακολουθούν φωτογραφίες

Η Δημ. Κοινότητα Μάρπησσας σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου ξεκίνησε τις εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτισμάτων (αποδυτήρια) στο Κοινοτικό Γυμναστήριο Μάρπησσας.

Ακολουθούν φωτογραφίες

Η Υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου σε συνεργασία με την Δ.Κ. Μάρπησσας μετέφεραν τους κάδους απορριμμάτων που ήταν έμπροσθεν στην ιδιοκτησία Στέλιου Τσιγώνια και τους τοποθέτησαν δίπλα στους κάδους που είναι στο γήπεδο Μάρπησσας. Επίσης κάδοι απορριμμάτων υπάρχουν έμπροσθεν οικίας Αντωνίου Περαντινού στη Μάρπησσσα.

Ακολουθούν φωτογραφίες

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΟΤΙ Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 01-11-2017.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 ΜΕ 13:30
ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΜΑΡΠΗΣΣΑ 1/11/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 30/10/2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 19.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

Μάρπησσα 25/10/2017

Αριθ. Πρωτ.: ΥΣ 416/16557

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας.

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας που θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 μ.μ. στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας, για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση για τον αριθμό νέων αδειών και τον καθορισμό νέων θέσεων υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου) εμπορίου.

2. Πρόταση για ανάπλαση Δημοτικού Πηγαδιού και Πλυσταριού στο Μάκρωνα Μάρπησσας.

3. Πρόταση για καθαρισμό και κλάδεμα δέντρων του λόφου «Κέφαλου» - Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου.

4. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Τροποποίηση ΑΕΠΟ) που αφορά «Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου στη θέση Πούντα Κοινότητας Μάρπησσας Νήσου Πάρου Νομού Κυκλάδων».

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανανέωση μίσθωσης οικοπέδου ιδιοκτησίας Άγγελου Πατέλη για χρήση ως υπαίθριος Δημοτικός χώρος στάθμευσης στη θέση «Κάτω Μύλοι» Μάρπησσας.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επικίνδυνα – ετοιμόρροπα κτίσματα εντός του Παραδοσιακού οικισμού Μάρπησσας.

7. Διάφορα αιτήματα.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας

Άννα Αντωνοπούλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Πάρου
2. κ. κ. Αντιδημάρχους Πάρου
3. κ. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Πάρου
4. Δημ. Συμβούλους - κ. Βλαχογιάννη Χρήστο - κ. Άγουρο Άγγελο - κ. Τσιγώνια Α. Νικόλαο - κ. Κεφάλα Μ. Φραγκίσκο.
5. κ. Πούλιο Γεώργιο - Πρόεδρο Δ.Ε.Υ.Α.Π.
6. Κατοίκους Δ.Κ. Μάρπησσας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πανηγυρικού Εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Οκτωβρίου 2017

Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοτικών και ιδιωτικών Καταστημάτων, οικιών από της ογδόης πρωινής ώρας της 27ης μέχρι και της δύσης του Ηλίου της 28ης Οκτωβρίου.

Εορτασμός της Ιστορικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 με μεγάλη λαμπρότητα στα σχολεία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 Οκτωβρίου 2017

Ωρα 10:00 π.μ.

Επίσημη δοξολογία α)στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Μάρπησσα και β) στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου στο Δρυό παρουσία αρχών, μαθητών των σχολείων, Σωματείων και κατοίκων.

Τον Πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσουν Εκπαιδευτικοί των σχολείων.

Ωρα 10:30 π.μ.

Επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής στο χώρο των Μνημείων των Πεσόντων.

Εθνικός Ύμνος από τα παιδιά των σχολείων.

Τελετάρχες ορίζονται Εκπαιδευτικοί από το Δημοτικό Σχολείο Αρχιλόχου-Μάρπησσας και από το Νηπιαγωγείο Δρυού.

Ωρα 11:00 π.μ.

Παρέλαση Μαθητών των σχολείων θα πραγματοποιηθεί στα Μάρμαρα της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου.

22789180 1965187120426016 8225208192572336647 n

Ώρα 19:00 μ.μ.

Εκδήλωση του Γυμνασίου Αρχιλόχου στην αίθουσα της Αγροτολέσχης Μάρπησσας για την Εθνική Επέτειο του 1940, με επίκαιρα τραγούδια και οπτικοακουστικό υλικό.

Η Εκδήλωση του Γυμνασίου Αρχιλόχου για την Εθνική Επέτειο θα παρουσιαστεί:

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Με την στήριξη των Δημ. Κοιν. Μάρπησσας - Αρχιλόχου.

Η Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Μάρπησσας
Άννα Αντωνοπούλου

Το κατάστημα ΕΛΤΑ Νάουσας Πάρου με έγγραφό του μας ενημέρωσε ότι από τις 29/9/2017 λύθηκε η σύμβαση του πρακτορείου που λειτουργούσε στη Μάρπησσα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την επανασύσταση του αγροτικού δρομολογίου που εξυπηρετούσε επί χρόνια την περιοχή.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής η Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας παραχώρησε προσωρινά το Κοινοτικό κτίσμα πρώην γραφείο πληροφοριών στη θέση «Κάτω Μύλοι» που για μία τουλάχιστον ώρα θα εκτελεί τις συναλλαγές του ο Αγροτικός Διανομέας.

Η λειτουργία του Παραρτήματος ξεκινάει από σήμερα 4/10/2017 και κάθε Δευτέρα Τετάρτη και Παρασκευή κατά τις ώρες 12:30 έως 13:30

Μάρπησσα 4/10/2017

Η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας
Άννα Αντωνοπούλου

 

 

  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30