Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Με τίτλο: «Προχωράνε οι διαδικασίες για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Παροικιάς» ο Δήμος Πάρου ενημερώνει σχετικά μςε τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από το έργο της ανέγερσης του 2ου Γυμνασίου Παροικιάς. Ακολουθεί το χθεσινό δελτίο τύπου:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, στην τακτική συνεδρίασή του στις 15/09/2020, με την υπ' αριθμ. 162/2020 απόφαση, γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, τον καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Πάρου, στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγ. Γεώργιος Παροικιάς.

Η μακρόχρονη προσπάθεια για την ανέγερσή του ξεκινάει το 2009 με την αγορά του οικοπέδου από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και αρχίζει να παίρνει μορφή από το 2012, όταν με την υπ’αρ. 442/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, εγκρίθηκε ο φάκελος της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ» αλλά λόγω έλλειψης πλήρους χρηματοδότησης, δεν κατέστη δυνατόν να δημοπρατηθεί η μελέτη.

Η προκήρυξη εκπόνησης των μελετών έγινε από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, 3 χρόνια αργότερα στις 20.04.2015, και μετά την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης. Τα παραπάνω σηματοδότησαν μία σειρά ενεργειών που προβλέπονται για την εκτέλεση δημοσίων έργων ήτοι, την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού, την έγκριση του συμβατικού ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο και τον έλεγχο νομιμότητας του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου.

Στη συνέχεια, το 2017, υπεγράφησαν οι συμβάσεις της Α’ φάσης για την προμελέτη του έργου με τους μελετητές, συνολικής δαπάνης 118.500 €, έγινε υποβολή των προμελετών, συντάχθηκε πρακτικό αξιολόγησής τους και υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν οι ενστάσεις επί του πρακτικού αξιολόγησης των προμελετών.

Τέλος μετά την έγκριση της βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάρου στις 26/11/2018, επιλέγει ο ανάδοχος του τελικού σταδίου των μελετών και υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ», τελικής δαπάνης 143.242,76 € (συμπεριλαμβανομένης ΦΠΑ), με έκπτωση 66,19%. Επισημαίνεται δε ότι σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας υπήρχαν ενστάσεις με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έκβασης.

Στην εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου προς το Δημοτικό Συμβούλιο επισημάνθηκαν επίσης η επιτακτική ανάγκη αποσυμφόρησης του Γυμνασίου Πάρου που σήμερα φιλοξενεί διπλάσιο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο αλλά και η αδυναμία εύρεσης νέων χώρων στέγασης και κατάλληλου οικοπέδου σε περιοχή εντός σχεδίου.

Μέχρι σήμερα έχουμε λάβει ήδη τις παρακάτω εγκρίσεις: α) γεωλογικής καταλληλότητας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, β) καταρχήν έγκριση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Ελλάδος, Αττικής και Κυκλάδων, γ) έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης από τη Δ/νση Δασών Ν.Κυκλάδων και δ) έγκριση περιβαλλοντικού προελέγχου για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου.

Η έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Γεωργίου Παροικιάς, όπως αυτή φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, με συνολική επιφάνεια 14.637,12 τ.μ. περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους εξής προτεινόμενους όρους δόμησης: 1) ποσοστό κάλυψης 25%, 2) συντελεστή δόμησης 25%, 3) μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων στα 4 μέτρα για τα μονώροφα τμήματα, στα 7,5 μέτρα για τα διώροφα τμήματα , στα 9 μέτρα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (που θα χρησιμοποιείται και ως κλειστό γυμναστήριο με χώρο καλαθοσφαίρισης που απαιτεί ανάλογο ύψος) και στα 5 μέτρα για το υπόστεγο γυμναστικής, 4) μέγιστο αριθμό ορόφων δύο (2), 5) κατασκευή υπόγειων χώρων, υποχρεωτική πρασιά 8μ κ.α. Το παραπάνω σχέδιο προβλέπει επίσης την κατασκευή εσωτερικού δρόμου, τη δημιουργία πεζοδρομίων επαρκούς πλάτους στα όρια του οικοπέδου και την πρόβλεψη παρόδιων θέσεων στάθμευσης.

Πλέον, με την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, η διαδικασία ανέγερσης του 2ου Γυμνασίου Πάρου μπαίνει σε νέα φάση ενεργειών που προβλέπεται στο κείμενο νομικό πλαίσιο και περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών, την εξεύρεση χρηματοδότησης για τη κατασκευή του σχολικού συγκροτήματος.
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πάρου Μάρκος Κωβαίος τόνισε: «Με αποφασιστικότητα δίνουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα και προχωράμε συντονισμένα στην υλοποίηση έργων υποδομής που έμεναν στα χαρτιά. Σε πείσμα των ημερών και παρ’ όλο που παραμένει άλυτο το ιδιοκτησιακό, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του έργου για τη μαθητιώσα νεολαία του τόπου μας, τολμήσαμε να δημοπρατήσουμε τη μελέτη και φέραμε προς ψήφιση την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Περιμένουμε από την Περιφέρεια να μεριμνήσει με τη σειρά της για τη μετεγγραφή του οικοπέδου.»

 

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 22η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για έγκριση ετήσιων συνδρομών και επικαιροποίησης αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις περίπτ.ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19

Θέμα 2ο Έγκριση δαπανών μετακίνησης, διαμονής και ημερησίας αποζημίωσης αιρετών Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο Έγκριση έκθεσης ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον ισολογισμό και για τα αποτελέσματα χρήσης Οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ του Δήμου Πάρου της Κοινωνικής Προστασίας ,Πρόνοιας και Αλληλεγγύης(ΚΠΠΑ).

Θέμα 4ο Εξέταση ενστάσεως του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ¨Σταματόπουλος Σταμάτιος και ΣΙΑ ΕΕ» κατά της υπ’ αρ. 204/07-09-2020(ΑΔΑ:ΩΦΣΒΩΞΓ-1Η1) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου με την οποία εγκρίθηκε το με αρ.πρ. 14371/02-09-2020 Πρακτικό ΙΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος προσωπικού».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1. Σαρρή Παπακυρίλλου Θεοδώρα
2. Ρούσσος Βατίστας
3. Καραχάλιος Σταύρος
4. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
5. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
6. Πατέλης Άγγελος

Σε ενημερωτική ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Δήμο Πάρου αναφέρονται τα εξής:

Σε ετοιμότητα έθεσε ο Δήμος Πάρου τις υπηρεσίες του για την έγκαιρη αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται από σήμερα Παρασκευή 18/9 το απόγευμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με την εκδήλωση καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων.
Παράλληλα, τα συνεργεία καθαρισμού του Δήμου Πάρου σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΠ προχώρησαν σε καθαρισμό των φρεατίων ομβρίων υδάτων στους οικισμούς καθώς και σε καθαρισμό ρεμάτων και χειμάρρων με την απομάκρυνση ογκωδών και λοιπών αντικειμένων.
Ο Δήμος Πάρου συνιστά στους πολίτεςνα είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ενημερώνονται για την πορεία των καιρικών φαινομένων και να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, σύμφωνα και με τις συστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Παραθέτουμε σχετικούς ενημερωτικούς συνδέσμους:
https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena
https://www.windy.com/37.065/25.192?36.059,25.192,7

Επίσης, καλούνται οι κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού να μην παρκάρουν τα οχήματά τους στις ακόλουθες περιοχές:
• Παροικιά
Ρέμα "Κορμός" - Ξεκινάει κάτω από το Ταξιαρχάκι, περνάει το γεφυράκι στη "Χαρίκλεια" και καταλήγει στη Ζωοδόχο Πηγή.
Ρέμα "Αγίων Αναργύρων" - Ξεκινάει από τους Αγίους Αναργύρους περνάει από το γεφυράκι, παλιό παγοποιείο, Πανώριο, Πεπέ και καταλήγει στο Καρνάγιο.
Χείμαρρος "Κατσίκης" - Ξεκινάει από Νοτιά, περνάει από Κακάπετρα, Μάντρα Σκανδάλη, Περιβόλι Θεοχαρίδη, Dubliner και καταλήγει στο Μπουνταράκι
• Νάουσα : Ποτάμι Νάουσας - Από τη περιοχή των ΚΤΕΛ έως το Γεφύρι
• Αλυκή: Στο ρέμα του πρέσβη
Τηλέφωνα επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης είναι τα κάτωθι:
Δήμος Πάρου - Πολιτική Προστασία : 2284360145
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου: 2284025199

Την ερχόμενη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 08:30 συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάρου.

Τα πέντε θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Ογδόη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο: Παροχή άδειας για υπεισέλευση σε μισθωτική σχέση.

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικού για τον καθορισμό των δικαιούχων αναπληρωτών εκπαιδευτικών του μηνιαίου εισοδήματος σίτισης και στέγασης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4483/2017.

Θέμα 4ο: Έγκριση πρακτικών της δημόσιας, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας που αφορά τη μίσθωση ακινήτων για τη δημιουργία πράσινων σημείων στην Κοινότητα Πάρου του Δήμου Πάρου.

Θέμα 5ο: Υποβολή προς έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εργασιών στο έργο: «Επισκευές - Συντηρήσεις Σχολικών κτηρίων (2018)».

Ο Δήμος Πάρου σε δελτίο τύπου που εξέδωσε ενημερώνει για την επέκταση ωραρίου της Δημοτικής Συγκοινωνίας «για να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών στις καθημερινές τους μετακινήσεις για τις εκπαιδευτικές, αθλητικές, εξωσχολικές και λοιπές δραστηριότητες αλλά και για να συμβάλει στη τόνωση της τοπικής αγοράς στηρίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτή από όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της Παροικιάς».

Ακολουθεί το δελτίο τύπου:

«Επέκταση του ωραρίου της Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Πάρου

Ο Δήμος Πάρου για να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών στις καθημερινές τους μετακινήσεις για τις εκπαιδευτικές, αθλητικές, εξωσχολικές και λοιπές δραστηριότητες αλλά και για να συμβάλει στη τόνωση της τοπικής αγοράς στηρίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτή από όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της Παροικιάς, υλοποιεί μία ακόμα δέσμευσή του με την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας και τις απογευματινές ώρες.

Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 ξεκινούν τα νέα απογευματινά δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Πάρου, σύμφωνα με τη σύμβαση «Παροχή συγκοινωνιακού έργου –Δημοτική αστική συγκοινωνία στην Κοινότητα Πάρου με αρ.πρωτ. 9671, που υπεγράφη με την εταιρεία ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. στις 29/06/2020 και η οποία περιλαμβάνει οκτώ (8) απογευματινά δρομολόγια συν ένα (1) που παρέχεται δωρεάν.

Η διαδρομή με τις υπάρχουσες στάσεις παραμένει η ίδια, για να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της πόλης της Παροικιάς, με αφετηρία και τέρμα στον σταθμό των ΚΤΕΛ στο λιμάνι, ενώ η χρήση της Δημοτικής Συγκοινωνίας παραμένει δωρεάν για όλους.

Η επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας τις απογευματινές ώρες, ήταν πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και αποφασίστηκε αφού εξετάσθηκαν οι ανάγκες των κατοίκων και των μαθητών, με γνώμονα πάντα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τη διασφάλιση συνθηκών ποιότητας και ασφάλειας για τη μαθητική κοινότητα.

Συνεπώς, το πρόγραμμα των δρομολογίων της δημοτικής συγκοινωνίας από την αφετηρία του ΚΤΕΛ και από Δευτέρα έως Παρασκευή, διαμορφώνεται για το επόμενο διάστημα από 15/09/20 με 15/06/20, ως εξής:

Πρωί: 7:40, 8:00, 8:45, 9:30, 10:00, 10:45, 11:30, 12:00, 12:45, 13:35, 14:00, 14:20

Απόγευμα: 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30».

 

Ο Δήμος Πάρου σε σημερινό, 8/9/2020/, δελτίο τύπου αναφέρεται στις; 16 παιδικές χαρές του Δήμου που μετά τις εργασίες αναβάθμισης, αναδιαμόρφωσης και λειτουργικής αποκατάστασής τους και την τοποθέτηση νέου σύγχρονου εξοπλισμού μετατράπηκαν σε χώρους παιχνιδιού υψηλής αισθητικής κιαι ασφάλειας.

Στο δελτίο τύπου του Δήμου Πάρου αναφέρονται τα εξής:

«Δεκαέξι νέες αναβαθμισμένες παιδικές χαρές - πρότυπα στον Δήμο Πάρου»

Δεκαέξι παιδικές χαρές του Δήμου Πάρου, μετατράπηκαν σε χώρους παιχνιδιού υψηλής αισθητικής και ασφάλειας μετά τις εργασίες αναβάθμισης, αναδιαμόρφωσης και λειτουργικής αποκατάστασης τους και την τοποθέτηση νέου σύγχρονου εξοπλισμού.
Τοποθετήθηκαν νέα όργανα και εξοπλισμός, δάπεδα ασφαλείας, φωτιστικά, περίφραξη, συντηρήθηκε όλος ο υφιστάμενος εξοπλισμός σε 12 παιδικές χαρές, ενώ 4 ανακαινίστηκαν εξ ολοκλήρου. Με το πέρας των εργασιών, εκδόθηκαν πιστοποιητικά ελέγχου από διαπιστευμένο φορέα επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων, σύμφωνα με τα οποία όλες οι ανωτέρω παιδικές χαρές συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176 και ΕΝ1177.
Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής καθώς και η προμήθεια του εξοπλισμού χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 211.195,56 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, και με το ποσό των 49.275,36 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από ιδίους πόρους του ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ.
Ο Δήμαρχος Πάρου Μάρκος Ι. Κωβαίος, σε δήλωσή του τόνισε: «H Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή έθεσε ως προτεραιότητα τα έργα που θα έδιναν διεξόδους υγιούς διαπαιδαγώγησης, άθλησης και ψυχαγωγίας στη νέα γενιά του τόπου μας. Με την παράδοση δεκαέξι ακόμα αναβαθμισμένων παιδικών χαρών δημιουργήσαμε τουλάχιστον έναν όμορφο και ασφαλή χώρο αναψυχής για μικρούς και μεγάλους σε κάθε χωριό του νησιού μας».

Αναλυτικότερα, οι δεκαέξι (16) παιδικές χαρές που πιστοποιήθηκαν είναι:

1. Παιδική χαρά στη θέση «Άγιος Νικόλαος» Αλυκής
2. Παιδική χαρά στην παραλία Αλυκής
3. Παιδική χαρά στο Άσπρο Χωριό
4. Παιδική χαρά στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους Παροικίας
5. Παιδική χαρά στη θέση «Κάτω Γιαλός» Παροικίας
6. Παιδική χαρά στο γήπεδο Μάρπησσας
7. Παιδική χαρά στο Νηπιαγωγείο Μαρμάρων
8. Παιδική χαρά στον Πρόδρομο
9. Παιδική χαρά στις Λεύκες
10. Παιδική χαρά στο Κώστο
11. Παιδική χαρά στο Δημοτικό Σχολείο Κώστου
12. Παιδική χαρά στη θέση «Σχολικός Κήπος» Νάουσας

Οι παρακάτω παιδικές χαρές ανακαινίστηκαν εξ ολοκλήρου:

13. Παιδική χαρά στη θέση «Παναγία» Νάουσας
14. Παιδική χαρά στην πλατεία της Μάρπησσας
15. Παιδική χαρά στην Αγκαιριά
16. Παιδική χαρά στον Δρυό

paid xares 8-9-20 1

 

Στους δωρητές - συνιδρυτές, τον Δήμο Πάρου και το Ιερό Προσκύνημα Πάρου «Παναγία η Εκατονταπυλιανή», περνάει το Φραγκομονάστηρο στην Παροικία Πάρου έπειτα από την υπ’ αρ. 356/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά, τον Μάιο του 2019, κατόπιν της από 03/12/2018 αίτησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ».

Για τη θετική αυτή εξέλιξη ενημερώνει ο Δήμος Πάρου με δελτίο τύπου που εξέδωσε χθες και το οποίο ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πέμπτη, 03 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση και ανάδειξη του Φραγκομονάστηρου Παροικιάς

Με την υπ’ αρ. 356/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά, τον Μάιο του 2019, κατόπιν της από 03/12/2018 αίτησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ», διατάσσεται η λύση και η θέση του Ιδρύματος σε εκκαθάριση και αποφαίνεται ως προς τον τρόπο επωφελέστερης αξιοποίησης με τη διανομή και απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του, στους δωρητές - συνιδρυτές, ήτοι τον Δήμο Πάρου και το Ιερό Προσκύνημα Πάρου «Παναγία η Εκατονταπυλιανή».

Το σκεπτικό της απόφασης επικεντρώνεται στο ότι ο δωρητής και συνιδρυτής Δήμος Πάρου, από της συστάσεως του Ιδρύματος (19/3/1997) έως σήμερα έχει αναπτύξει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, οργανωμένες δομές στήριξης της τρίτης ηλικίας στην περιφέρεια ευθύνης του, ενώ ο έτερος δωρητής-συνιδρυτής του Ιδρύματος, η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας στην οποία υπάγεται διοικητικά το Ιερό Προσκύνημα της «Παναγίας Εκατονταπυλιανής», ενήργησε προς την κατεύθυνση υλοποίησης του σκοπού με τη ανέγερση Εκκλησιαστικού Γηροκομείου και την παροχή σε κατάλληλους εξοπλισμένους χώρους στέγης, τροφής, ιατροφαρμακευτική και κάθε μορφής περίθαλψης σε άτομα τρίτης ηλικίας και σε αποδεδειγμένα άπορους και εγκαταλειφθέντες από την οικογένειά τους. Ειδική αναφορά επίσης γίνεται στο γεγονός ότι ο χώρος του «Φραγκομονάστηρου» θεωρείται αρχαιολογικός και αποτελεί διατηρητέο μνημείο.

Σε συνέχεια της παραπάνω καθ’ όλα θετικής απόφασης για το Δήμο μας, και του υπ’ αρ. 37293 εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αναστύλωση και αξιοποίηση του Φραγκομονάστηρου στην Παροικιά, το οποίο πλέον περνάει στην κατοχή του Δήμου Πάρου και του Ιερού Προσκυνήματος της «Παναγιάς Εκατονταπυλιανής» σε ποσοστό 40% και 60% αντίστοιχα. Στην κατοχή τους επίσης περνάνε δύο ακόμα μεγάλης αξίας ακίνητα, σε Πεντέλη και Πόρτο Ράφτη.

Ο Δήμαρχος Πάρου Μάρκος Κωβαίος σε δήλωση του ανέφερε «είμαι πολύ χαρούμενος που μας δίνεται η δυνατότητα, μετά από χρόνιες προσπάθειες και με τον διορισμό δικηγόρου ειδικό στα κληροδοτήματα, να αξιοποιήσουμε το υψηλής αρχαιολογικής αξίας κτήριο του Φραγκομονάστηρου και τον αύλειο χώρο του, στο κέντρο της Παροικιάς. Μαζί με τη διοίκηση του Ιερού Προσκηνύματος «Παναγιάς Εκατονταπυλιανής», θα κινήσουμε κάθε νόμιμη ενέργεια για την ένταξή της αναστύλωσης και συντήρησης του σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και για την αξιοποίησή του. Ο Δήμος Πάρου, θα συνεχίσει να διαχειρίζεται συντονισμένα και με συνέπεια την περιουσία του, με την έμπρακτη διεκδίκηση και προστασία της, στο μέγιστο δυνατό βαθμό και σε όλα τα επίπεδα».

 

Με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα το πρωί (ώρα έναρξης 08:30!) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάρου.

 

Ακολουθεί η σχετική πρόσκληση:

 

«Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 7η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Τροποποίηση της με αρ. 131/2020 (ΑΔΑ: 6Γ3ΛΩΞΓ-8ΡΝ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Πάρου(2020)».

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙI του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος προσωπικού».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος»

 

Ο Δήμος Πάρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την τοποθέτηση δύο (2) κάδων ανακύκλωσης ρούχων, υποδημάτων, αξεσουάρ και λευκών ειδών σε συνεργασία με την εταιρία RECYCOM.

Με στόχο την ενίσχυση των δράσεων κυκλικής οικονομίας και γνωρίζοντας ότι ένα μεγάλο μέρος των ειδών ρουχισμού καταλήγουν στον ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου, σας
ζητούμε να γίνετε κι εσείς αρωγοί στην προσπάθειά μας για μια νοικοκυρεμένη διαχείριση των αποβλήτων του νησιού μας.

Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε στον κόκκινο κάδο.

Επίσης, για μεγάλες ποσότητες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στο 2284360158 για να σας δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες έτσι ώστε να μην δημιουργείται συμφόρηση στους κάδους.

 

Ειδήσεις parosin.gr

Υπεγράφη στις 09/07/2020 και ενεργοποιήθηκε άμεσα, η σύμβαση για τη βραδινή αποκομιδή των απορριμμάτων από κεντρικά σημεία των οικισμών της Παροικιάς και της Νάουσας, και τη μεταφόρτωση τους σε press container που έχει τοποθετήσει ο Δήμος Πάρου σε ιδιόκτητους περιφραγμένους χώρους. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης από τις μεγάλες ποσότητες των απορριμμάτων που εναποθέτονται σε κεντρικά σημεία των παραδοσιακών οικισμών της Παροικιάς και της Νάουσας λόγω της ιδιομορφίας τους και της μη δυνατότητας τοποθέτησης επιπλέον κάδων απορριμμάτων.

Σκοπός της εργολαβίας, είναι η αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών καθαριότητας και υγιεινής, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο, κατά την οποία το νησί κατακλύζεται από χιλιάδες επισκέπτες, η φροντίδα για την δημόσια υγεία, και η βελτίωση της αισθητικής εικόνας του νησιού μας.

Συγκεκριμένα, στον οικισμό της Παροικιάς, και για χρονική περίοδο δυόμισι (2,5) μηνών, η αποκομιδή θα πραγματοποιείται κατά τις νυκτερινές ώρες (από 20:00 έως 05:00) της θερινής περιόδου, διάστημα στο οποίο παρατηρείται μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων (περίπου 3 – 4 τόνοι), από τα εξής σημεία: λιμάνι, πλατεία Μ. Μαυρογένους, Παραλία Λειβαδιών, πάρκινγκ πρώην Επαρχείου, Μπουνταράκι και Άγιος Κων/νος. Τις ίδιες ώρες, και μόνο για τον οικισμό της Παροικιάς, σε συνεννόηση με την ανάδοχο του έργου, θα πραγματοποιείται παραλαβή από τα καταστήματα που λειτουργούν, των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών (γυαλί και πλαστικό μπουκάλι), τα οποία θα πρέπει να είναι διαχωρισμένα και τοποθετημένα σε ξεχωριστές σακούλες. Για την ανακύκλωση, θα διατίθενται δωρεάν ειδικοί σάκοι.

Στον οικισμό της Νάουσας, (όπου το μέτρο εφαρμόζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά), για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών, η αποκομιδή των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται επίσης κατά τις νυκτερινές ώρες (από 20:00 έως 05:00) της θερινής περιόδου, διάστημα κατά το οποίο παρατηρείται μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων (περίπου 3,5 – 4 τόνοι) από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν. Τα σημεία αποκομιδής βρίσκονται σε κεντρικά σημεία του οικισμού της Νάουσας, ήτοι λιμάνι, λιμανάκι, γέφυρα, Ψαριανά, Αγ. Αθανάσιος και ποτάμι.

Τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Πάρου θα συνεχίσουν τις καθημερινές προγραμματισμένες εργασίες και παρεμβάσεις τους, προκειμένου να διατηρήσουν όσο το δυνατόν πιο καθαρούς τους οικισμούς και τα χωριά της Πάρου, σε μία συνεχή προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού.

Ευχαριστούμε πολύ τους πολίτες για τη συνεργασία και κατανόηση που επιδεικνύουν καθημερινά και τους καλούμε να συμβάλλουν στην κοινή αυτή προσπάθεια για να
διατηρήσουμε όμορφη και καθαρή την Πάρο.

  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30