Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Items filtered by date: Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020 - ParosIn.gr

Με τίτλο: «Προχωράνε οι διαδικασίες για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Παροικιάς» ο Δήμος Πάρου ενημερώνει σχετικά μςε τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από το έργο της ανέγερσης του 2ου Γυμνασίου Παροικιάς. Ακολουθεί το χθεσινό δελτίο τύπου:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, στην τακτική συνεδρίασή του στις 15/09/2020, με την υπ' αριθμ. 162/2020 απόφαση, γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, τον καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Πάρου, στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγ. Γεώργιος Παροικιάς.

Η μακρόχρονη προσπάθεια για την ανέγερσή του ξεκινάει το 2009 με την αγορά του οικοπέδου από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και αρχίζει να παίρνει μορφή από το 2012, όταν με την υπ’αρ. 442/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, εγκρίθηκε ο φάκελος της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ» αλλά λόγω έλλειψης πλήρους χρηματοδότησης, δεν κατέστη δυνατόν να δημοπρατηθεί η μελέτη.

Η προκήρυξη εκπόνησης των μελετών έγινε από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, 3 χρόνια αργότερα στις 20.04.2015, και μετά την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης. Τα παραπάνω σηματοδότησαν μία σειρά ενεργειών που προβλέπονται για την εκτέλεση δημοσίων έργων ήτοι, την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού, την έγκριση του συμβατικού ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο και τον έλεγχο νομιμότητας του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου.

Στη συνέχεια, το 2017, υπεγράφησαν οι συμβάσεις της Α’ φάσης για την προμελέτη του έργου με τους μελετητές, συνολικής δαπάνης 118.500 €, έγινε υποβολή των προμελετών, συντάχθηκε πρακτικό αξιολόγησής τους και υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν οι ενστάσεις επί του πρακτικού αξιολόγησης των προμελετών.

Τέλος μετά την έγκριση της βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάρου στις 26/11/2018, επιλέγει ο ανάδοχος του τελικού σταδίου των μελετών και υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ», τελικής δαπάνης 143.242,76 € (συμπεριλαμβανομένης ΦΠΑ), με έκπτωση 66,19%. Επισημαίνεται δε ότι σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας υπήρχαν ενστάσεις με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έκβασης.

Στην εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου προς το Δημοτικό Συμβούλιο επισημάνθηκαν επίσης η επιτακτική ανάγκη αποσυμφόρησης του Γυμνασίου Πάρου που σήμερα φιλοξενεί διπλάσιο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο αλλά και η αδυναμία εύρεσης νέων χώρων στέγασης και κατάλληλου οικοπέδου σε περιοχή εντός σχεδίου.

Μέχρι σήμερα έχουμε λάβει ήδη τις παρακάτω εγκρίσεις: α) γεωλογικής καταλληλότητας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, β) καταρχήν έγκριση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Ελλάδος, Αττικής και Κυκλάδων, γ) έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης από τη Δ/νση Δασών Ν.Κυκλάδων και δ) έγκριση περιβαλλοντικού προελέγχου για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου.

Η έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Γεωργίου Παροικιάς, όπως αυτή φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, με συνολική επιφάνεια 14.637,12 τ.μ. περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους εξής προτεινόμενους όρους δόμησης: 1) ποσοστό κάλυψης 25%, 2) συντελεστή δόμησης 25%, 3) μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων στα 4 μέτρα για τα μονώροφα τμήματα, στα 7,5 μέτρα για τα διώροφα τμήματα , στα 9 μέτρα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (που θα χρησιμοποιείται και ως κλειστό γυμναστήριο με χώρο καλαθοσφαίρισης που απαιτεί ανάλογο ύψος) και στα 5 μέτρα για το υπόστεγο γυμναστικής, 4) μέγιστο αριθμό ορόφων δύο (2), 5) κατασκευή υπόγειων χώρων, υποχρεωτική πρασιά 8μ κ.α. Το παραπάνω σχέδιο προβλέπει επίσης την κατασκευή εσωτερικού δρόμου, τη δημιουργία πεζοδρομίων επαρκούς πλάτους στα όρια του οικοπέδου και την πρόβλεψη παρόδιων θέσεων στάθμευσης.

Πλέον, με την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, η διαδικασία ανέγερσης του 2ου Γυμνασίου Πάρου μπαίνει σε νέα φάση ενεργειών που προβλέπεται στο κείμενο νομικό πλαίσιο και περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών, την εξεύρεση χρηματοδότησης για τη κατασκευή του σχολικού συγκροτήματος.
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πάρου Μάρκος Κωβαίος τόνισε: «Με αποφασιστικότητα δίνουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα και προχωράμε συντονισμένα στην υλοποίηση έργων υποδομής που έμεναν στα χαρτιά. Σε πείσμα των ημερών και παρ’ όλο που παραμένει άλυτο το ιδιοκτησιακό, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του έργου για τη μαθητιώσα νεολαία του τόπου μας, τολμήσαμε να δημοπρατήσουμε τη μελέτη και φέραμε προς ψήφιση την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Περιμένουμε από την Περιφέρεια να μεριμνήσει με τη σειρά της για τη μετεγγραφή του οικοπέδου.»

 

Στην κατηγορία: Πολιτική

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 22η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για έγκριση ετήσιων συνδρομών και επικαιροποίησης αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις περίπτ.ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19

Θέμα 2ο Έγκριση δαπανών μετακίνησης, διαμονής και ημερησίας αποζημίωσης αιρετών Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο Έγκριση έκθεσης ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον ισολογισμό και για τα αποτελέσματα χρήσης Οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ του Δήμου Πάρου της Κοινωνικής Προστασίας ,Πρόνοιας και Αλληλεγγύης(ΚΠΠΑ).

Θέμα 4ο Εξέταση ενστάσεως του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ¨Σταματόπουλος Σταμάτιος και ΣΙΑ ΕΕ» κατά της υπ’ αρ. 204/07-09-2020(ΑΔΑ:ΩΦΣΒΩΞΓ-1Η1) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου με την οποία εγκρίθηκε το με αρ.πρ. 14371/02-09-2020 Πρακτικό ΙΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος προσωπικού».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1. Σαρρή Παπακυρίλλου Θεοδώρα
2. Ρούσσος Βατίστας
3. Καραχάλιος Σταύρος
4. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
5. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
6. Πατέλης Άγγελος

Στην κατηγορία: Πολιτική

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 21η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της υπ. αρ. 2899/31-08-2020 προκήρυξης της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για την πρόσληψη καλλιτεχνικού εκπαιδευτικού προσωπικού.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση για Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση κάλυψης των κενών θέσεων νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια» και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παροικίας «Τα Μελισσάκια».

ΘΕΜΑ 3ο: Αξιολόγηση προσφορών για έκδοση ψηφιακής υπογραφής βάση αιτήματος της ΕΕΤΑΑ.

ΘΕΜΑ 4ο: Αίτημα Σπιτιού Λογοτεχνίας για αντικατάσταση ηλιακών συλλεκτών και κλινοσκεπασμάτων.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής παγίων

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη προμήθειας υφασμάτινων μασκών για την ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη προβολής των εκπαιδευτικών δομών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Δημήτριος Αντιπαριώτης

 

Στην κατηγορία: Πολιτισμός

Σε ενημερωτική ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Δήμο Πάρου αναφέρονται τα εξής:

Σε ετοιμότητα έθεσε ο Δήμος Πάρου τις υπηρεσίες του για την έγκαιρη αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται από σήμερα Παρασκευή 18/9 το απόγευμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με την εκδήλωση καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων.
Παράλληλα, τα συνεργεία καθαρισμού του Δήμου Πάρου σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΠ προχώρησαν σε καθαρισμό των φρεατίων ομβρίων υδάτων στους οικισμούς καθώς και σε καθαρισμό ρεμάτων και χειμάρρων με την απομάκρυνση ογκωδών και λοιπών αντικειμένων.
Ο Δήμος Πάρου συνιστά στους πολίτεςνα είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ενημερώνονται για την πορεία των καιρικών φαινομένων και να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, σύμφωνα και με τις συστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Παραθέτουμε σχετικούς ενημερωτικούς συνδέσμους:
https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena
https://www.windy.com/37.065/25.192?36.059,25.192,7

Επίσης, καλούνται οι κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού να μην παρκάρουν τα οχήματά τους στις ακόλουθες περιοχές:
• Παροικιά
Ρέμα "Κορμός" - Ξεκινάει κάτω από το Ταξιαρχάκι, περνάει το γεφυράκι στη "Χαρίκλεια" και καταλήγει στη Ζωοδόχο Πηγή.
Ρέμα "Αγίων Αναργύρων" - Ξεκινάει από τους Αγίους Αναργύρους περνάει από το γεφυράκι, παλιό παγοποιείο, Πανώριο, Πεπέ και καταλήγει στο Καρνάγιο.
Χείμαρρος "Κατσίκης" - Ξεκινάει από Νοτιά, περνάει από Κακάπετρα, Μάντρα Σκανδάλη, Περιβόλι Θεοχαρίδη, Dubliner και καταλήγει στο Μπουνταράκι
• Νάουσα : Ποτάμι Νάουσας - Από τη περιοχή των ΚΤΕΛ έως το Γεφύρι
• Αλυκή: Στο ρέμα του πρέσβη
Τηλέφωνα επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης είναι τα κάτωθι:
Δήμος Πάρου - Πολιτική Προστασία : 2284360145
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου: 2284025199

Στην κατηγορία: Πολιτική
  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« October 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31