Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Items filtered by date: Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 - ParosIn.gr
Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 19:03

Δρομολόγια ΚΤΕΛ Πάρου από 17/09/2018 έως 23/09/2018

Τα δρομολόγια ΚΤΕΛ Πάρου από τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 διαμορφώνονται ως εξής:

Από Παροικία προς Μαράθι - Κώστο - Λεύκες - Πρόδρομο - Μάρμαρα - Μάρπησσα - Πίσω Λιβάδι - Λογαρά - Παραλία Πούντας - Χρυσή Ακτή - Δρυό

07.30*, 10.00*, 11.35, 12.10*, 14.15*, 16.10*, 18.00*, 20.00*

Aπό Δρυό προς Χρυσή Ακτή - Παραλία Πούντας - Λογαρά - Πίσω Λιβάδι - Μάρπησσα - Μάρμαρα - Πρόδρομο - Λεύκες - Κώστο - Μαράθι - Παροικία

07.25 από Μάρπησσα, 08.55*, 11.00*, 13.15*, 15.10*, 17.25*, 19.00*

* Από / Προς Άσπρο Χωριό

Από Παροικία προς Νάουσα

07.25*, 09.00, 09.30, 10.00, 10.40, 11.15*, 11.45, 12.10, 12.30, 13.30*, 14.15, 15.30, 16.10, 17.30, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 23.10

Από Νάουσα προς Παροικία

07.40, 08.10*, 09.30, 10.30, 11.05, 11.45*, 12.30, 13.30*, 14.05, 14.30, 15.30, 16.30, 17.05, 17.30, 18.30, 19.05, 19.30, 20.30, 21.05, 21.30, 23.00

* Μέσω Καμαρών

Από Παροικία προς Αλυκή

07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 13.30, 14.10^, 16.10^, 18.00, 20.10^, 22.10^, 23.10^

Από Αλυκή προς Παροικία

07.40>, 09.10>, 11.20, (12.30 μόνο Σαββατοκύριακο), 13.50, 14.40, 16.40, 18.20, 20.40, 22.40, 23.40

* Mέσω Βουτάκου - Πούντας
^ Mέσω Πούντας - Βουτάκου

Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)

07.30, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 20.10, 22.10, 23.10

Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία

07.50, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25>, 14.25*, 15.25, 16.25*, 17.25, 18.25, 20.25*, 22.25*, 23.25*

* Mέσω Βουτάκου - Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής - Βουτάκου
> Mέσω Βουτάκου

Από Παροικία προς Νάουσα - Πρόδρομο - Μάρπησσα - Πίσω Λιβάδι - Λογαρά - Παραλία Πούντας - Χρυσή Ακτή - Δρυό

09.30, 10.40, 11.45, 12.30, 13.30*, 15.30, 17.30, 19.30, 23.10

Από Νάουσα προς Δρυό

09.50, 11.00, 12.10, 12.50, 13.50, 15.50, 17.50, 19.50, 23.30

Από Δρυό προς Νάουσα - Παροικία

07.05, 10.30, 11.50, 12.50, 13.30, 16.30, 18.30, 20.30

Από Παροικία προς Βουτάκο

07.10, 08.45, 10.20, 12.10, 13.30, 14.10, 16.10, 20.10, 22.10, 23.10

Από Βουτάκο προς Παροικία

07.50, 09.15, 12.35, 14.35, 16.35, 20.35, 22.35, 23.35

Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες - Παροικία

08.55, 11.00, 13.15, 14.55, 17.25, 19.00

Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα - Παροικία

07.05

Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό

07.30, 10.00, 12.10, 14.15, 16.10, 18.00, 20.00

Από Αγκαιριά προς Παροικία

07.35>, 09.05>, 11.25, (12.35 μόνο Σαββατοκύριακο), 13.55, 14.45, 16.45, 18.25, 20.45, 22.45, 23.45

Από Παροικία προς Αγκαιριά

07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 13.30, 14.10^, 16.10^, 18.00, 20.10^, 22.10^, 23.10^

* Mέσω Βουτάκου - Πούντας
^ Mέσω Πούντας - Βουτάκου

Από Κώστο προς Παροικία

07.40, 09.30, 11.30, 13.50, 15.40, 17.55, 19.30

Από Κώστο προς Δρυό

07.45*, 10.15*, 11.50, 12.25*, 14.30*, 16.30*, 18.15*, 20.15*

* Άσπρο Χωριό

Από Νάουσα προς Κώστο

11.45

Από Πρόδρομο προς Λεύκες - Παροικία

07.30, 09.20, 11.20, 13.40, 15.25, 17.45, 19.15

Από Πρόδρομο προς Νάουσα - Παροικία

07.30, 10.50, 12.10, 13.10, 13.50, 16.50, 18.50, 20.50

Από Πρόδρομο προς Δρυό

07.55, 10.05,10.25, 11.15, 12.05, 12.35, 14.05, 14.35, 16.05, 16.30, 18.05, 18.25, 20.05, 20.25, 23.40

Από Μάρμαρα προς Λεύκες - Παροικία

07.30, 09.20, 11.15, 13.35, 15.20, 17.45, 19.15

Από Μάρμαρα προς Νάουσα - Παροικία

07.25

Από Μάρμαρα προς Δρυό

08.00, 10.30, 11.10, 12.05, 12.40, 14.45, 16.40, 18.30, 20.30

Από Μάρπησσα προς Λεύκες - Παροικία

07.25, 09.15, 11.10, 13.30, 15.20, 17.40, 19.10

Από Μάρπησσα προς Νάουσα - Παροικία

07.25, 10.45, 12.05, 13.05, 13.45, 16.45, 18.45, 20.45

Από Μάρπησσα προς Δρυό

07.55, 10.05, 10.25, 11.15, 12.05, 12.35, 14.05, 14.35, 16.05, 16.30, 18.05, 18.25, 20.05, 20.25, 23.40

Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες - Παροικία

09.10, 11.10, 13.30, 15.20, 17.40, 19.10

Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα - Παροικία

07.20, 09.05, 10.40, 12.00, 13.00, 13.40, 16.40, 18.40, 20.40

Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό

08.00, 10.10, 10.30, 11.20, 12.10, 12.40, 14.10, 14.45, 16.10, 16.40, 17.10, 18.10, 18.35, 20.10, 20.35, 23.45

Από Λογαρά προς Λεύκες - Παροικία

09.10, 11.10, 13.30, 15.20, 17.40, 19.10

Από Λογαρά προς Νάουσα - Παροικία

07.20, 09.05, 10.40, 12.00, 13.00, 13.40, 16.40, 18.40, 20.40

Από Λογαρά προς Δρυό

08.00, 10.10, 10.30, 11.20, 12.10, 12.40, 14.10, 14.45, 16.10, 16.40, 17.10, 18.10, 18.35, 20.10, 20.35, 23.45

Από Παρασπόρο προς Παροικία

07.55, 09.30, 10.30, 11.30,12.45, 13.55, 14.55, 15.30, 16.55, 17.30, 18.30, 19.30, 20.55, 22.55, 23.55

Από Παροικία προς Παρασπόρο

07.10, 07.30, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 22.10, 23.10

Από Πεταλούδες προς Παροικία

07.45, 08.55, 11.35, (12.40 μόνο Σαββατοκύριακο), 13.50, 14.50, 16.50, 18.35, 20.50, 22.50, 23.50

Από Παροικία προς Πεταλούδες

07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 13.30, 14.10, 16.10, 18.00, 20.10, 22.10, 23.10

Από Παροικία προς Αεροδρόμιο

07.10, 08.45, 10.20, 13.30, 16.15

Από Πούντα προς Αεροδρόμιο

10.35, 13.45, 16.30

Από Αεροδρόμιο Πούντα - Παροικία

09.00, 11.25, 14.30, 17.15

Από Λεύκες προς Παροικία

07.35, 09.25, 11.20, 13.45, 15.30, 17.50, 19.25

Από Λεύκες προς Δρυό

07.50*, 10.20*, 11.55, 12.30*, 14.30*, 16.30*, 18.20*, 20.20*

* Από / Προς Άσπρο Χωριό

Από Νάουσα προς Λεύκες

11.45

Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες - Παροικία

09.00, 11.00, 13.20, 15.10, 17.30, 19.00

Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα - Παροικία

07.10, 10.30,11.50, 12.50,13.30, 16.30, 18.30, 20.30

Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες - Παροικία

09.05, 11.05, 13.25, 15.15, 17.35, 19.05

Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα - Παροικία

07.15, 10.35, 11.55, 12.55, 13.35, 16.35, 18.35, 20.35

Από Νάουσα προς Σάντα Μαρία

11.00, 12.30, 13.30, 15.15, 17.30

Από Σάντα Μαρία προς Νάουσα

11.15, 12.45, 13.45, 15.30, 17.45

Από Νάουσα προς Κολυμπήθρες

10.30, 13.30, 15.00, 16.45

Από Κολυμπήθρες προς Νάουσα

10.40, 15.10, 16.55

Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.

 

 

Στην κατηγορία: Κοινωνία

Τα προσωρινά κοντέινερς που απέκτησαν μονιμότητα 10ετίας και οι λαμαρινοκατασκευές που στηρίζουν τις οροφές για να μην πέσουν οι σοβάδες στα κεφάλια των μαθητών του Γυμνασίου Πάρου, οι νοικιασμένες αίθουσες για να καλυφθούν οι ανάγκες Νηπιαγωγείων, Παιδικών Σταθμών και 2ου Δημοτικού, η πλήρης ακινησία σχετικά με τη κατασκευή του νέου Γυμνασίου και την κατασκευή αιθουσών του 2ου Δημοτικού, συνθέτουν το σκηνικό της πραγματικότητας της σχολικής στέγης στη Πάρο.

Χωρίς ντροπή και ενοχικά σύνδρομα για την τετραετή απραξία της η δημοτική αρχή, έτρεχε ασθμαίνοντας τη Δευτέρα από σχολείο σε σχολείο να προλάβει όλους τους αγιασμούς, για να δείξει πόσο νοιάζεται για τη σπουδάζουσα νεολαία του νησιού μας!!!

Είναι επιτακτική η ανάγκη γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές μπροστά στην αδιαφορία της δημοτικής αρχής για το ζήτημα της σχολικής στέγης, να ορθώσουν το ανάστηματους και να διεκδικήσουν το αυτονόητο.

Άλλος δρόμος δεν υπάρχει!!!

Πάρος 13-9-18

 

 

Στην κατηγορία: Πολιτική

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΡΧΟΥ

Πάρος 14-09-2018

Αρ. Πρωτ.: 3966

 

ΠΡΟΣ:

- ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

κ. Κων/νο Γαβρόγλου

ΚΟΙΝ.:

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

κ. Γεώργιο Χατζημάρκο

- ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

κ. Γεώργιο Λεονταρίτη

- ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΠΑΙΘ

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

- Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

- ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥ

- ΕΛΜΕ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

- Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Μη έγκριση ειδικότητας στο ΕΠΑΛ Πάρου

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει εγκρίνει για την φετινή σχολική περίοδο 2018-2019 την λειτουργία της ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής Γ' τάξης στο ΕΠΑΛ Πάρου.

Συγκεκριμένα, οι τρεις μαθητές (3) του τομέα Πληροφορικής που ολοκλήρωσαν τη Β΄ τάξη έκαναν εγγραφή όλοι στην ίδια ειδικότητα της Γ΄ τάξης, όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει έγκρισης της ειδικότητας αυτής. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κάποια άλλη επιλογή, οπότε ουσιαστικά οι μαθητές οδηγούνται στην εγκατάλειψη του σχολείου ή σε μετανάστευση σε άλλο σχολείο, εκτός Πάρου.

Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρξει, κατ’ εξαίρεση, έγκριση λειτουργίας της συγκεκριμένης ειδικότητας προκειμένου οι μαθητές να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους.

Το ΕΠΑΛ Πάρου είναι το μοναδικό σχολείο τεχνικής εκπαίδευσης για τα παιδιά της Πάρου & της Αντιπάρου. Είναι προφανές ότι η μη έγκριση λειτουργίας της παραπάνω ειδικότητας καταστρατηγεί την ισότιμη συμμετοχή των παιδιών της πατρίδας μας στην δημόσια παιδεία.

Η ΕΛΜΕ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ με το αρ. πρωτ. 2/12-09-2018 έγγραφο της καλεί την Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου και την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, να κάνουν άμεσα όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λειτουργήσει η συγκεκριμένη ειδικότητα.

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή αντιλαμβάνεστε την άνιση και άδικη μεταχείριση που αντιμετωπίζονται οι μαθητές του ΕΠΑΛ Πάρου έχετε συνταγματική υποχρέωση στα πλαίσια της νησιωτικότητας να επιλύσετε άμεσα το παραπάνω θέμα με όποιον τρόπο κρίνετε κατάλληλο και νόμιμο.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

& Έπαρχος Πάρου - Αντιπάρου

Κων/νος Ν. Μπιζάς

 

 

Στην κατηγορία: Πολιτική

Ο Αντιδήμαρχος Πάρου Γιώργος Τριπολιτσιώτης - Πολύστροφος απάντησε σε άρθρο του πρώην Δημάρχου Κώστα Αργουζή που είχε σαν θέμα τη Νάουσα και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Γιώργο Μπαρμπαρίγο.

Ακολουθεί το κείμενο του κ. Αργουζή, στο περιεχόμενο του οποίου απάντησε ο κ. Τριπολιτσιώτης - Πολύστροφος και δημοσιεύθηκε στο προσωπικό blog του πρώην Δημάρχου «oreaparos».

 

Γιώργος Μπαρμπαρίγος: Ένας ακούραστος εργάτης στην υπηρεσία των κατοίκων της Νάουσας

Πρόσφατα συναντήσαμε στη Νάουσα τον πρόεδρό της, Γιώργο Μπαρμπαρίγο με τον οποίο είχαμε μια σύντομη συνομιλία.

Φιλικός, ανοιχτός για συζήτηση μαζί μας, ορεξάτος για δουλειά, παρά την κόπωση ενός δύσκολου καλοκαιριού, μας απάντησε σε ερωτήματα που του θέσαμε.

Μας είπε για το οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Νάουσα και για το έλλειμμα σε πάρκινγκ με ευθύνη, προσθέτουμε εμείς, της κεντρικής διοίκησης του Δήμου μας.

Μας είπε επίσης για τις αυθαιρεσίες ορισμένων επιχειρηματιών, που παρά τα πρόστιμα που επέβαλε η Δημοτική Αστυνομία, συνεχίζουν να αυθαιρετούν και για την επαναλειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού στη Νάουσα, έπειτα από πολλές προσπάθειες και δικές του, που έφτασαν μέχρι τη Βουλή με τη στήριξη όλων των βουλευτών του νομού μας.

Μας έκανε γνωστό επίσης, ότι το διάστημα αυτό γίνεται ανακαίνιση του οικήματος που θα στεγάσει τον Αστυνομικό Σταθμό, το οποίο προσφέρθηκε δωρεάν από οικογένεια της Νάουσας για 12 χρόνια.

Μας τόνισε με έμφαση, ότι ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Νάουσα είναι ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να πιάνει και ο ίδιος τη σκούπα για να είναι καθαρός ο πλέον δημοφιλής τουριστικός προορισμός της Πάρου.

Εξέφρασε το παράπονο ότι κάποιοι δημότες δεν συμμορφώνονται παρά τις εκκλήσεις του και πετούν τα σκουπίδια έξω από τους κάδους απορριμμάτων.

Η αίσθηση που αποκομίσαμε είναι ότι ο Γιώργος Μπαρμαρίγος, παρά την εξαντλητική καθημερινή ενασχόλησή του με τα προβλήματα της Νάουσας και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, παραμένει ένας ακούραστος εργάτης στην υπηρεσία του συνόλου.

Θεωρούμε βέβαιο, ότι θα πάρει μέρος στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, αμφιβάλουμε όμως, αν θα είναι και πάλι υποψήφιος, με την παράταξη του δημάρχου, αφού η στήριξη που του παρείχε στο δύσκολο έργο του, δεν ήταν η αναμενόμενη.

πηγή: https://oreaparos.blogspot.com/2018/09/blog-post_12.html?spref=fb

 

Ακολουθεί η απάντηση του κ. Τριπολιτσιώτη - Πολύστροφου, Αντιδημάρχου Πάρου, προς τον κ. Αργουζή.

«Κύριε Αργουζή,

διαβάζοντας το άρθρο σας που αφορά την σύντομη συνομιλία σας με τον πρόεδρο της κοινότητας Νάουσας, θα συμφωνήσω και ότι υπάρχουν προβλήματα και με την προσπάθεια του προέδρου, ο οποίος βέβαια είναι υποχρεωμένος για την επίλυση τους, αφού γι’ αυτό εκλέχτηκε από τους συγχωριανούς μας, όπως και εγώ.

Θα διαφωνήσω όμως σε μεγάλο βαθμό με τα συκοφαντικά σας συμπεράσματα, διότι με το δημοσίευμα σας προσπαθείτε να δημιουργήσετε αρνητικό κλίμα για την δημοτική αρχή, στην οποία έχω την τιμή να είμαι Αντιδήμαρχος και την οποία εσείς κρίνετε από την καρέκλα ενός καφενείου.

Αντίθετα, εγώ αλλά και εμείς είμαστε συνεχώς στο δρόμο και προσπαθούμε να λύσουμε χρόνια προβλήματα που μας προικοδότησαν παλιές δημοτικές αρχές και που δεν έκαναν τίποτα απολύτως για την Νάουσα, πέρα από ένα πλακόστρωτο που έχει επιδιορθωθεί εκατοντάδες φόρες επειδή ήταν πολύ «καλό».

Εμείς λοιπόν, βάζουμε την δική μας σφραγίδα τακτοποιώντας παθογένειες του παρελθόντος και δημιουργώντας προοπτική για το μέλλον και δεν προσφέρουμε στους συμπολίτες μας μια «εικονική πραγματικότητα» ή λύσεις από ένα γραφείο.

Επίσης, επειδή είμαι σίγουρος ότι θα πείτε ότι αυτά δεν είναι δικά μου γραφόμενα, θα το παραδεχτώ ότι, το λόγο και τις σκέψεις μου τις έβαλε στο χαρτί αγαπημένο μου πρόσωπο, γιατί εγώ όλα τα χρόνια έμαθα να «μιλάω» με την δουλειά μου μόνο, και μπορεί ο λόγος μου να είναι τραχύς αλλά είναι αληθινός.

Όσον αφορά τη Νάουσα, που η προσφορά μου από τότε που μπήκα στην βιοπάλη είναι προσωπικό μου χρέος προς τους συμπατριώτες μου, και είναι πολύ περισσότερο τώρα με τη συμμέτοχη μου σε αυτή την Δημοτική Αρχή, και καθώς πολύ αμφιβάλω αν έχετε έρθει στο χωριό μας έστω και μια φορά, από τις λιγοστές φόρες που ήρθατε όταν ήσασταν Δήμαρχος, θέλω να σας ενημερώσω με αυτή τη Δημοτική Αρχή έχουν γίνει σημαντικά έργα υποδομής και ευπρεπισμού, που έχουν αλλάξει εντελώς την εικόνα της και τη καθημερινότητα των παιδιών, των κατοίκων εν γένει και των επισκεπτών της.

Μερικά από αυτά είναι:

Η συντήρηση της αίθουσας του Αγίου Αθανασίου, η συντήρηση δημοτικών κτιρίων, ο εξωραϊσμός της Παιδικής Χαράς, η αναβάθμιση και η συντήρηση όλων των σχολικών μονάδων, η αντικατάσταση πλακοστρώσεων στον οικισμό και νέες πλακοστρώσεις πλέον των 7.000 τ.μ. (π.χ. μονοπάτι στο Πιπέρι), ο καθαρισμός, η αποκατάσταση και η εμφύτευση λουλουδιών στο χώρο μεταμόρφωσης σκουπιδιών στο ποτάμι, η νυχτερινή αποκομιδή των απορριμμάτων, η κατασκευή και φύτευση χώρων πρασίνου (παρτέρια σε πλατείες κ.λπ.), καθαρισμός παραλιών και σημείων πρασίνου.

Μη ξεχνάμε τις παρεμβάσεις και τα έργα της ΔΕΥΑΠ στη ευρύτερη περιοχή, την επέκταση του δικτύου άρδευσης στου Αγίους Αναργύρους, την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στη Λάγγερη, την αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης στις Καμάρες, την αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευσης κοντά στην αφαλάτωση, την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης κοντά στη ΔΕΗ, τον καθαρισμό του δικτύου αποχέτευσης και την αντικατάσταση δικτύων της ΔΕΥΑΠ μέσα στον οικισμό παράλληλα με τη βελτίωση, και αντικατάσταση του πλακόστρωτου, τη νέα βρύση για πόσιμο νερό κ.λπ.

Για να μην αναφερθώ στην αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας, είτε αυτό λέγεται αποκατάσταση των φθορών στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Μαρίνας, την επισκευή και τοποθέτηση ρεμέτζων, τις διαδικασίες για τη νομιμοποίησή της, τη γόνιμη διαγωνιστική διαδικασία για την αποκατάσταση και εκμετάλλευση του Ξενώνα κ.α.

Σταματώ εδώ για να μη σας κουράσω άλλο. Νομίζω πήρατε μία ιδέα αλλά παραμένω στη διάθεσή σας όποτε θέλετε να συνεχίσω την ενημέρωση και ακόμα σας περιμένω στο όμορφο χωριό μας για να σας ξεναγήσω προσωπικά και να σας γνωρίσω ένα - ένα τα έργα και τις παρεμβάσεις της σημερινής Δημοτικής Αρχής σε αυτό.

Γιώργος Τριπολιτσιώτης - Πολύστροφος
Αντιδήμαρχος Πάρου»

 

 

Στην κατηγορία: Πολιτική
Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 15:53

Ακυβερνησία φορτηγού πλοίου στη Σύρο

Ενημερώθηκαν, πρωινές ώρες χθες, οι Λιμενικές Αρχές Σύρου, Τήνου, Μυκόνου, Πάρου, Νάξου, Σερίφου, Κύθνου, Σίφνου και Λαυρίου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για περιστατικό ακυβερνησίας του Φ/Γ «ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ Ι» Ν.Π. 12435, λόγω μηχανικής βλάβης, με δεκατρία (13) μέλη πληρώματος, στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά ν. Σερίφου, το οποίο είχε αποπλεύσει από ν. Κρήτη με προορισμό το λιμένα Βόλου.

Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ ετέθησαν σε ετοιμότητα έτερο περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ρυμουλκό, ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτείτο, καθώς και αντιρρυπαντικά μέσα και εξοπλισμός. Το ανωτέρω Φ/Γ πλοίο ρυμουλκείται από το Ρ/Κ «ΑΠΟΛΛΩΝ» Ν.Π. 11999 με προορισμό το λιμένα Βόλου προκειμένου να αποκατασταθεί η μηχανική του βλάβη.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σύρου.

Διακομιδές

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διεκομίσθη, πρωινές ώρες χθες, από το λιμένα Ανάφης στο λιμένα Θήρας, με το Ε/Γ-Α/Ψ «ΜΕΛΙΔΟΝΙΑ» Ν. Λαυρίου 456, 28χρονος, ο οποίος έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διεκομίσθη, απογευματινές ώρες χθες, από το λιμένα Σίκινου στο λιμένα Θήρας, με το Ε/Γ-Τ/Ρ «ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ IV» Ν.Ν. 64, 52χρονος, ο οποίος έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκε, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, η παρακάτω διακομιδή ασθενή, ο οποίος έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης:
17χρονου, από το λιμένα Νάξου στο λιμένα Μυκόνου, με το Ε/Γ-Τ/Ρ «ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ IΙ» Ν. Νάξου 57.

Σύλληψη οδηγού στην Τήνο

Στη σύλληψη ενός 17χρονου οδηγού δίκυκλου οχήματος προέβησαν, μεσημβρινές ώρες χθες, στελέχη του Λιμεναρχείου Τήνου.
Συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τα ανωτέρω στελέχη στον ανωτέρω οδηγό στη χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου, διαπιστώθηκε ότι στερείτο άδειας ικανότητας οδήγησης.
Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στην Τήνο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, πρωινές ώρες χθες, εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Τήνου, όταν Ι.Χ.Ε. όχημα με οδηγό έναν 66χρονο αλλοδαπό συγκρούστηκε με δίκυκλο όχημα που οδηγούσε ένας 48χρονος, με αποτέλεσμα την πτώση του δικύκλου επί του οδοστρώματος και τον τραυματισμό του οδηγού του.
Ο 48χρονος διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Τήνου, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου.

Αποβίβαση ασθενών από Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο στη Μήλο και στη Θήρα

Ενημερώθηκε, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Μήλου, ότι το Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο «ΚΝΩΣΣΟΣ ΠΑΛΛΑΣ» Ν.Η. 31, το οποίο είχε αποπλεύσει από λιμένα Ηρακλείου για λιμένα Πειραιά, θα καταπλεύσει εκτάκτως στο λιμένα Αδάμαντα για να αποβιβάσει δύο (02) ασθενείς, οι οποίοι έχρηζαν νοσοκομειακής περίθαλψης.
Με τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι, οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μήλου όπου μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών εξήλθαν, ενώ το «ΚΝΩΣΣΟΣ ΠΑΛΑΣ» απέπλευσε για συνέχιση του προγραμματισμένου του δρομολογίου.

Ενημερώθηκε, βραδινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Θήρας, ότι το Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο «ΠΡΕΒΕΛΗΣ» Ν. Ρεθύμνου 06, το οποίο είχε αποπλεύσει από λιμένα Ανάφης για λιμένα Θήρας, επιστρέφει στον λιμένα Ανάφης για να παραλάβει έναν 32χρονο τραυματία, ο οποίος έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.
Ο ανωτέρω μεταφέρθηκε στη Θήρα και στη συνέχεια δια εναέριου μέσου στο Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ».

φωτο: αρχείο

 

 

Στην κατηγορία: Κυκλάδες
Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 15:13

Συνεδρίαση Δ.Σ. Κ.Δ.Ε.Π.Α. Πάρου στις 18/9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Πάρος 13/09/2018
Α.Π.: 2846

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 18η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της υπ’ αριθ. 2675/2018 προκήρυξη της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. που αφορά στην πρόσληψη επτά ατόμων ΙΔΟΧ

Θέμα 2ο: Έγκριση προτεινόμενων τεκμηρίων για την Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου «Γιάννης Γκίκας».

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Μάρκος Ι. Κωβαίος

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα πρακτικά και οι πίνακες αξιολόγησης που αφορούν το Θέμα 1ο «Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της υπ’ αριθ. 2675/2018 προκήρυξη της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. που αφορά στην πρόσληψη επτά ατόμων ΙΔΟΧ» της υπ’ αριθ. 2846/2018 πρόσκληση για σύγκληση Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., θα συνταχθούν τη Δευτέρα 17/09/2018 αφού συνεδριάσει η Επιτροπή Αξιολόγησης της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

 

 

 

Στην κατηγορία: Πολιτισμός
Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 14:43

Δύο συλλήψεις στην Πάρο για ναρκωτικά

Συνελήφθησαν δυο αλλοδαποί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση

Οι δράστες είχαν εισέλθει και διέμεναν παράνομα στη χώρα μας

Κατασχέθηκαν -195- γραμμ. κάνναβης και -625- €

Συνελήφθησαν χθες (13 Σεπτεμβρίου 2018) στην Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, δυο αλλοδαποί ηλικίας 27 και 24 ετών κατηγορούμενοι για κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση και παράνομη είσοδο - διαμονή.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους κατηγορούμενους και ακολούθησε έρευνα στο χώρο διαμονής τους όπου βρέθηκαν στην κατοχής τους:

SYLLHPSH NARKTIKA PAROS Φ

• Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -194,9- γραμμαρίων τοποθετημένη σε -20- συσκευασίες

• -2- Κινητά τηλέφωνα

• Το χρηματικό ποσό των -625- ευρώ

Τα ανευρεθέντα ναρκωτικά και χρήματα κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.

 

Σύλληψη ημεδαπού για κατάληψη αιγιαλού στη Μήλο

Την 13-09-2018 το απόγευμα συνελήφθη στη Μήλο, από αστυνομικού του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, 52χρονος ημεδαπός, ο οποίος λειτουργούσε επιχείρηση έχοντας αναπτύξει ομπρέλες - ξαπλώστρες σε τμήμα αιγιαλού, χωρίς άδεια αρμόδιας αρχής.

 

 

Στην κατηγορία: Κοινωνία
  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31