Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Items filtered by date: Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2017 - ParosIn.gr
Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2017 17:29

Δρομολόγια ΚΤΕΛ Πάρου από 4/9 έως 10/9/2017

Από 04/09/2017 έως 10/09/2017

Από Παροικία προς Μαράθι - Κώστο - Λεύκες - Πρόδρομο - Μάρμαρα - Μάρπησσα - Πίσω Λιβάδι - Λογαρά - Παραλία Πούντας - Χρυσή Ακτή - Δρυό

07.25*, 10.00, 12.10*, 14.00*, 16.00*, 18.00, 21.10 μέχρι Λεύκες

Aπό Δρυό προς Χρυσή Ακτή - Παραλία Πούντας - Λογαρά - Πίσω Λιβάδι - Μάρπησσα - Μάρμαρα - Πρόδρομο - Λεύκες - Κώστο - Μαράθι - Παροικία

07.25 Από Μάρπησσα, 08.55*, 11.00, 13.10*, 14.55*, 17.25*, 19.00

* Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Παροικία προς Νάουσα

07.40*, 09.00, 09.30>Νο5, 10.00, 10.40>Νο5, 11.00*, 11.40>Νο5, 12.10, 12.30>Νο5, 13.00*, 14.00, 14.30>Νο5, 15.15, 16.00, 16.30>Νο5, 17.00, 17.30>No5, 18.00, 18.30>Νο5, 19.15, 20.00, 20.30>Νο5, 21.15, 22.15, 23.00, 23.15>Νο5, 00.40

Από Νάουσα προς Παροικία

07.45, 09.00*, 09.30, 10.30, 11,05, 11.30*, 12.15, 12.45, 13.30*, 14.05, 14,30, 15.35, 16.05, 16.45, 17.30, 18.05, 18.30, 19.05, 19.35, 20.05, 20.30, 21.35, 22.05, 22.35, 23.30, 01.00

* Μέσω Καμαρών

Από Παροικία προς Αλυκή

07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 13.10^, 14.10^, 16.10^, 17.45, 20.10^, 23.10^

Από Αλυκή προς Παροικία

07.30*, 09.10*, 11.20, 12.35*, 13.40, 14.40, 16.40, 18.10*, 20.40, 23.40

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)

07.10^, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 12.45, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 16.30, 17.10, 17.45^, 19.10, 20.10, 22.10, 23.10

Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία

07.50, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25*, 14.25*, 15.25, 16.25*, 17.25, 18.25, 19.25,20.25*, 22.25, 23.25*

* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής - Βουτάκου

Από Παροικία προς Νάουσα - Πρόδρομο - Μάρπησσα - Πίσω Λιβάδι - Λογαρά - Παραλία Πούντας - Χρυσή Ακτή - Δρυό

09.30, 10.40, 11.40, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.15

Από Νάουσα προς Δρυό

09.50, 11.00, 12.00, 12.50, 14.50, 16.50, 17.50, 18.50, 20.50, 23.35

Από Δρυό προς Νάουσα - Παροικία

07.10, 10.30, 11.40, (12.55 έως Νάουσα), 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30

Από Παροικία προς Βουτάκο

07.10, 08.45, 10.15, 12.10, 12.45, 13.10, 14.10, 15.00, 16.10, 17.45, 20.10, 23.10

Από Βουτάκο προς Παροικία

07.40, 09.15, 12.45, 13.30, 14.30, 16.30, 18.15, 20.30, 23.30

Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες - Παροικία

08.55, 13.10, 14.55, 17.25

Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα - Παροικία

07.05

Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό

07.25, 12.10, 14.00, 16.00

Από Αγκαιριά προς Παροικία

07.25*, 09.05*, 11.25, 12.30*, 13.45, 14.45, 16.45, 18.05, 20.45, 23.45

Από Παροικία προς Αγκαιριά

07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 13.10^, 14.10^, 16.10^, 17.45, 20.10^, 23.10^

* Mέσω Βουτάκου - Πούντας
^ Mέσω Πούντας - Βουτάκου

Από Κώστο προς Παροικία

07.45, 09.30, 11.30, 13.40, 15.30, 18.00, 19.30

Από Κώστο προς Δρυό

07.40, 10.15, 12.25, 14.15, 16.15, 18.15

Από Πρόδρομο προς Λεύκες - Παροικία

07.30, 09.20, 11.20, 13.30, 15.20, 17.50, 19.20

Από Πρόδρομο προς Νάουσα - Παροικία

07.25, 10.45, 11.55, (13.10 έως Νάουσα), 13.45, 15.45, 17.45, 18.45, 19.45, 21.45

Από Πρόδρομο προς Δρυό

07.50, 10.05, 10.25, 11.15, 12.15, 12.35, 13.05, 14.25, 15.05, 16.25, 17.05, 18.05, 18.25, 19.05, 21.05, 23.50

Από Μάρμαρα προς Λεύκες - Παροικία

07.25, 09.15, 11.15, 13.25, 15.15, 17.45, 19.15

Από Μάρμαρα προς Νάουσα - Παροικία

07.25

Από Μάρμαρα προς Δρυό

07.55, 10.30, 12.40, 14.30, 16.30, 18.30

Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία

07.25, 09.15, 11.15, 13.25, 15.15, 17.45, 19.15

Από Μάρπησσα προς Νάουσα - Παροικία

07.25, 10.45, 11.55, (13.10 έως Νάουσα), 13.45, 15.45, 17.45, 18.45, 19.45, 21.45

Από Μάρπησσα προς Δρυό

07.55, 10.10, 10.30, 11.20, 12.20, 12.40, 13.10, 14.30, 15.10, 16.30, 17.10, 18.10, 18.30, 19.10, 21.10, 23.55

Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες - Παροικία

09.10,11.10, 13.20, 15.10, 17.40, 19.10

Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία

07.20, 10.40, 11.50, (12.50 έως Νάουσα), 13.40, 18.40, 19.40, 21.40

Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό

08.00, 10.10, 10.35, 11.25, 12.25, 12.45, 13.15, 14.35, 15.15, 16.35, 17.15, 18.15, 18.35, 19.15, 21.15, 00.00

Από Λογαρά προς Λεύκες - Παροικία

09.10, 11.10, 13.20, 15.10, 17.40, 19.10

Από Λογαρά προς Νάουσα - Παροικία

07.20, 10.40, 11.50, (13.05 έως Νάουσα), 13.40, 15.40, 17.40, 18.40, 19.40, 21.40

Από Λογαρά προς Δρυό

08.00, 10.10, 10.35, 11.25, 12.25, 12.45, 13.15, 14.35, 15.15, 16.35, 17.15, 18.15, 18.35, 19.15, 21.15, 00.00

Από Παρασπόρο προς Παροικία

08.00, 09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 13.55, 14.55, 15.35,16.55, 17.35, 18.35, 19.35, 20.55, 22.35, 23.55

Από Παροικία προς Παρασπόρο

07.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 12.45, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 16.30, 17.10, 17.45, 19.10, 20.10, 22.10, 23.10

Από Πεταλούδες προς Παροικία

07.20*, 08.55*, 11.35, 12.20*, 13.45, 14.45, 16.45, 18.00*, 20.45, 23.45

Από Παροικία προς Πεταλούδες

07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 13.10^, 14.10^, 16.10^, 17.45, 20.10^, 23.15^

^ Mέσω Βουτάκου-Αλυκής
* Mέσω Αλυκής- Βουτάκου

Από Παροικία προς Πούντα - Βουτάκο - Αεροδρόμιο

10.15, 12.45, 14.00, 15.00, 16.30, [18.00 & 19.00 (έως 09/09) απευθείας Αεροδρόμιο]

Από Αεροδρόμιο προς Πούντα - Παροικία

08.00, 11.30, 13.15, 14.30, 15.30, 17.15, 18.30, [19.30 έως 09/09]

Από Λεύκες προς Παροικία

07.40, 09.25, 11.25, 13.35, 15.25, 17.55, 19.25, 21.30

Από Λεύκες προς Δρυό

07.45, 10.20, 12.30, 14.20, 16.20, 18.20

* Από / Προς Άσπρο Χωριό

Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες - Παροικία

09.00, 11.00, 13.10, 15.00, 17.30, 19.00

Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα - Παροικία

07.10, 10.30, 11.40, (12.55 έως Νάουσα), 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30

Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες - Παροικία

09.05, 11.05, 13.15, 15.05, 17.35, 19.05

Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα - Παροικία

07.15, 10.35, 11.45, (13.00 έως Νάουσα), 13.35, 15.35, 17.35, 18.35, 19.35, 21.35

Από Νάουσα προς Σάντα Μαρία

10.50, 11.45, 15.30, 17.00, 18.15

Από Σάντα Μαρία προς Νάουσα

11.05, 12.00, 15.45, 17.15, 18.30

Από Νάουσα προς Αμπελά

08.40, 12.30, 16.20

Από Αμπελά προς Νάουσα

08.50, 12.40, 16.30

Από Νάουσα προς Κολυμπήθρες

10.30, 13.05, 15.00, 17.45

Από Κολυμπήθρες προς Νάουσα

10.40, 13.15, 15.10, 17.55

* Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων

ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.

 

Στην κατηγορία: Κοινωνία

«Η Σαντορίνη είναι σαν την ομηρική Ελένη, σαγηνευτική κι ακατάκτητη. Το δυνατό τοπίο καταπίνει πολλά πράγματα. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο θα παραμένει διαρκώς Ελένη».

Κάπως έτσι βλέπει το νησί ο δήμαρχος της Σαντορίνης, Νίκος Ζώρζος, όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο κ. Ζώρζος επισημαίνει ότι «έχει σημειωθεί αυξημένη τουριστική κίνηση καθώς είχαμε περισσότερα καταλύματα φέτος σε σχέση με πέρυσι για την υποδοχή επισκεπτών. Υπολογίζουμε ότι είχαμε γύρω στις 10.000 κλίνες περισσότερες σε σχέση με πέρυσι, καθώς παρατηρήθηκε μετατροπή κατοικιών σε καταλύματα, αλλά και η δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων».

Στο μεταξύ, ο δήμαρχος της Σαντορίνης ανακοίνωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ήδη λειτουργεί πιλοτικά ένα πρόγραμμα, μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για την ρύθμιση κρουαζιερόπλοιων μέσα στην εβδομάδα. Το πρόγραμμα θα μπει σε πλήρης εφαρμογή το 2019.

«Υπάρχουν μέρες με μεγάλη κίνηση κρουαζιερόπλοιων και μέρες με λιγότερη κίνηση. Από την κρουαζιέρα φτάνουν στο νησί ετησίως περίπου 850.000 επισκέπτες. Πριν από τρία χρόνια πραγματοποιήσαμε μια μελέτη με το πανεπιστήμιο Αιγαίου η οποία κατέδειξε ότι η Σαντορίνη μπορεί να φιλοξενεί μέχρι 8.000 επισκέπτες από κρουαζιέρα ημερησίως», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Και προσθέτει: «Βέβαια, υπάρχει δυνατότητα να υποδεχτούμε πλοία στην ευρεία λιμενολεκάνη της Καλντέρας, καθώς δεν προσεγγίζουν το λιμάνι αλλά μένουν αγκυροβολημένα. Πολλές φορές έρχονται κι έξι και επτά. Το ζήτημα όμως είναι πόσους επισκέπτες αντέχει το νησί. Γι’ αυτό και κάναμε ένα λογισμικό στο οποίο θα μπορεί κανείς να κλείνει την άφιξή του που θα έχει χρονική απόσταση τουλάχιστον μια ώρα το ένα πλοίο από το άλλο. Θα κατανέμονται οι αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων μέσα στην εβδομάδα».

Με την εφαρμογή αυτή ο δήμος Σαντορίνης ευελπιστεί να υπάρξει αποσυμφόρηση στο νησί το οποίο αντιμετωπίζει πλέον προβλήματα αστικού τύπου, όπως το κυκλοφοριακό. «Ως δήμος ζητάμε επισήμως από τα αρμόδια υπουργεία να λάβουν και να εφαρμόσουν όλα εκείνα τα μέτρα περί κορεσμού στο νησί, αλλά και να καταργηθεί η δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές. Το νησί δεν αντέχει άλλο τουριστική οικιστική ανάπτυξη», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος και συνεχίζει: «Παράλληλα, υπάρχει ακόμη ένα θέμα, αυτό της υπερκατανάλωσης του νερού. Σε περιοχές όπως η Οία για παράδειγμα, από το 2012 μέχρι το 2016, είχαμε πάνω από 80% αύξηση κατανάλωσης του νερού. Φέτος ακόμη περισσότερο».

«Η μεγαλύτερη κίνηση επισκεπτών προέρχεται από την Ασία (Κίνα και Ιαπωνία), Αμερική και Λατινική Αμερική, Καναδά, κλασικά οι Ευρωπαίοι, ενώ οι Άραβες που έρχονται δεν είναι πολλοί», λέει.

Η Σαντορίνη πλέον θεωρείται ένας προορισμός για όλο τον χρόνο, καθώς όπως σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ζώρζος «το τρίμηνο Δεκεμβρίου ? Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2013-2014 ήταν 35 ανοιχτά ξενοδοχεία τον χειμώνα. Την επόμενη χρονιά το ίδιο διάστημα ήταν 58, το 2015 προς 2016 ήταν 99 ανοιχτά ξενοδοχεία και το 2016 προς 2017 είχαμε 141 ανοιχτά ξενοδοχεία. Αυτό σημαίνει ότι και πέρσι και φέτος περάσανε 25.000 επισκέπτες σε αυτό το τρίμηνο. Άρα τελικά καταφέραμε η Σαντορίνη να αποτελεί προορισμό ολόκληρο τον χρόνο. Είμαστε ή στην κορυφή ή πολύ κοντά στην κορυφή ως προορισμός. Για να μην αρχίσει η κάθοδος θα πρέπει να μπει ένας φραγμός».
Και καταλήγει λέγοντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Δικός μας στόχος είναι να μπει ένας φραγμός ώστε να συνεχίσουμε να έχουμε ποιοτικό τουρισμό και να μην αστικοποιηθεί περισσότερο η Σαντορίνη».

Κάτια Παπαδοπούλου

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην κατηγορία: Κυκλάδες

«Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ συνθλίβει τους συνταξιούχους
και ζητά επιστροφή συντάξεων
σύμφωνα με τον ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου»

Ο Τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κυκλάδων, κ. Γιάννης Βρούτσης, για το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής» που αποκαλύπτει ότι λόγω του νόμου Κατρούγκαλου καλούνται οι συνταξιούχοι να επιστρέψουν ποσά, που έχουν εισπράξει ως προσωρινή σύνταξη, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μέρα με τη μέρα αποκαλύπτονται οι ολέθριες επιπτώσεις του νόμου Κατρούγκαλου αναφορικά με το ύψος των συντάξεων. Πριν από λίγες ημέρες είδαμε για πρώτη φορά σύνταξη 185 ευρώ.

Σήμερα, οι αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, που είδαν το φως της δημοσιότητας, αποτελούν νέο σοκ για τους συνταξιούχους, οδηγώντας τους στο απόλυτο αδιέξοδο.

Χιλιάδες πλέον συνταξιούχοι καλούνται να επιστρέψουν ποσά, που έχουν εισπράξει ως προσωρινή σύνταξη.

Αποτέλεσμα να υπάρξουν νέες μειώσεις πάνω στις ήδη μειωμένες κατά 40% -σε σχέση με το 2014 συντάξεις.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, συνθλίβει τους συνταξιούχους οι οποίοι χωρίς καμία ευθύνη πληρώνουν τα λάθη και την ανικανότητά της».

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2017

 

nd

 

Στην κατηγορία: Ελλάδα
Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2017 16:40

Η ΕΟΔ Κυκλάδων στο Mountain Bike Αντιπάρου

Μετά από πρόσκληση των διοργανωτών, η ΕΟΔ Κυκλάδων κάλυψε, με 6 μέλη, τον 6ο Αγώνα Mountain Bike Αντιπάρου, την Κυριακή 3-9-2017, με τομέα ευθύνης της τις Πρώτες Βοήθειες.

FHD0039

FHD0042

FHD0057

 

 

Στην κατηγορία: Αθλητισμός
Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2017 16:25

Ανακοίνωση Χορευτικού Ομίλου Νάουσας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη και οι φίλοι του Χορευτικού Ομίλου Νάουσας θα ήθελαν να εκφράσουν τη θλίψη και τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια της συνεργάτιδας του συλλόγου, χοροδιδασκάλου Ελένης Τριώδα, για τον χαμό του πατέρα της Δημήτρη.

Τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο.

Για το ΧΟΝ

Μιχάλης Θεοδωράκος - υπεύθυνος επικοινωνίας

 

 

Στην κατηγορία: Πολιτισμός

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συγχρηματοδοτεί την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και μελετών πυροπροστασίας, στα Νοσοκομεία Σύρου και Νάξου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης του τομέα της υγείας στα νησιά της και στην ενίσχυση των αντίστοιχων υποδομών, με προγραμματική σύμβαση που συνήψε, συγχρηματοδοτεί την εκπόνηση μελετών, για μια σειρά έργων, στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και στο Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νάξου.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δια του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, συνήψε Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νάξου, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες μελέτες:

- Νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, η οποία θα περιλαμβάνει και ειδικό κεφάλαιο για τον υφιστάμενο κλίβανο αποστείρωσης
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου
- Μελέτη πυροπροστασίας – πυρασφάλειας για το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου

Η χρηματοδότηση έχει σκοπό την εκπόνηση των μελετών και επακόλουθα την απόκτηση των αδειοδοτήσεων που είναι απαραίτητες για την λειτουργία των κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων των νοσοκομείων. Επίσης, η ύπαρξη των αδειοδοτήσεων αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 24.000 ευρώ

Ρόδος, 4 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Τύπου Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

 

 

Στην κατηγορία: Ν. Αιγαίο

Συμμετέχει στο τουρνουά της Άμιλλας Περιστερίου

Το πρόγραμμα των φιλικών στην Αθήνα από 05-09 έως 08-09

Αναχωρεί αύριο Τρίτη 05-09-2017, για την Αθήνα, η παιδική ομάδα καλαθοσφαίρισης του «Πλοηγού Αντιπάρου». Ο «Πλοηγός Αντιπάρου» αποδεχόμενος την πρόσκληση της Άμιλλας Περιστεριού θα συμμετέχει στο «1ο Τουρνουά under 16 Challenge» το οποίο θα διεξαχθεί στο κλειστό γήπεδο Μπουρναζίου «Γ.Στεφανόπουλος» την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή των παιδικών τμημάτων της Άμιλλας Περιστερίου, Ένωσης Ιλίου, Α.Ο Παγκρατίου και Πλοηγού Αντιπάρου.

Κατά την παρουσία του στην Αθήνα ο «Πλοηγός Αντιπάρου» θα πραγματοποιήσει και φιλικές συναντήσεις με τις παιδικές ομάδες του Φίλλιπου Περιστερίου και του ΕΥΝΙΚΟΥ Γ.Α.Σ.

Πλήρες Πρόγραμμα Αγώνων:

Τρίτη 05-09/ωρα 19:00 κλειστό γήπεδο Αγ. Ιεροθέου

Φίλλιπος Περιστεριού - Πλοηγός Αντιπάρου

Τετάρτη 06/09 ώρα 12:00 κλειστό γήπεδο Ζωφριάς

ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Α.Σ. - Πλοηγός Αντιπάρου

Πέμπτη 07/09 κλειστό γήπεδο Γ. Στεφανόπουλος (Μπουρναζίου)

Τουρνουά 1ο under 16 Challenge Άμιλλας Περιστεριού

11:00 Άμιλλα Περιστερίου - Πλοηγός Αντιπάρου

12:30 Ένωση Ιλίου - Α.Ο Παγκρατίου

19:00 Aμιλλα Περιστερίου - Α.Ο Παγκρατίου

20:30 Ένωση Ιλίου - Πλοηγός Αντιπάρου

 

Στην κατηγορία: Αθλητισμός

Προσκεκλημένος του Δημάρχου Θήρας, επισκέφθηκε τις προηγούμενες ημέρες την Σαντορίνη ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, συνοδευόμενος από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Νίκο Συρμαλένιο και Αντώνη Συρίγο.
Την Πέμπτη 31/8, μετέβησαν στη Θηρασιά, συνοδευόμενοι από μέλη της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Θήρας και της Νομαρχιακής Επιτροπής Κυκλάδων, όπου επισκέφθηκαν τη νέα μονάδα βιολογικού καθαρισμού και το σημείο όπου θα εγκατασταθεί η νέα μονάδα αφαλάτωσης, η οποία θα υπερκαλύψει τις ανάγκες του νησιού. Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ συνομίλησε με τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Θηρασιάς και ο υφυπουργός δεσμεύθηκε πως η κυβέρνηση θα εξετάσει τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας για την επέκταση του οδικού δικτύου και για την κατασκευή ενός αλιευτικού καταφυγίου και ενός μικρού μόλου, ώστε στο άμεσο μέλλον να δρομολογηθούν τα έργα.
Επίσης, δήλωσε πως βούληση του υπουργείου είναι να βελτιωθεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Σαντορίνη. Μάλιστα, τόνισε πως έχει ήδη προκηρυχθεί η γραμμή Σαντορίνη - Θηρασιά - Ανάφη.
Την Πέμπτη το απόγευμα οι Ν.Σαντορινιός, Ν.Συρμαλένιος και Α.Συρίγος συναντήθηκαν με τα μέλη της ΟΜ Θήρας, όπου συζητήθηκαν εκτενώς τα προβλήματα που απασχολούν το νησί καθώς και θέματα της πολιτικής επικαιρότητας.
Την Παρασκευή 1/9, η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ είχε συναντήσεις με την Έπαρχο, τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς του νησιού, όπου τέθηκαν επί τάπητος όλα τα φλέγοντα ζητήματα, με κυριότερο το πρόβλημα του λιμανιού. Ο υφυπουργός δεσμεύθηκε πως θα επισπεύσει τις διαδικασίες για την επισκευή της προβλήτας του Αθηνιού, ενώ άπαντες συμφώνησαν πως πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εκπόνηση μελέτης κατασκευής νέου λιμανιού.
Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε επίσης η τοποθέτηση του υφυπουργού ότι έχει πραγματοποιηθεί ήδη μελέτη για την επαναφορά του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ, ζήτημα που θα τεθεί προς συζήτηση τόσο στο οικονομικό επιτελείο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, τη συνάντηση με τον Δήμο και τους φορείς απασχόλησε το ζήτημα της δυνατότητας παροχής κινήτρων εκ μέρους των Δήμων προς τους δημοσίους υπαλλήλους, όπως η συνεισφορά στη στέγασή τους βάσει της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών, με αφορμή και τη διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών, αλλά και των υπαλλήλων της Αστυνομίας και του Λιμεναρχείου που ήταν παρόντες, για το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσής τους, ζήτημα στο οποίο η δημοτική αρχή δεν εξέφρασε κάποια σαφή θέση. Ο υφυπουργός δεσμεύτηκε πως οι καθηγητές θα έχουν 50% έκπτωση στο εισιτήριο του πρώτου τους προορισμού μετά τον διορισμό τους, όπως επίσης ότι θα θέσει και στο αρμόδιο υπουργείο το ζήτημα της εφαρμογής ηλεκτρονικής ανάληψης υπηρεσίας για τους εκπαιδευτικούς. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον υφυπουργό στο ζήτημα του Sea Diamond, όπου διαβεβαίωσε όλους τους παρευρισκόμενους, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της επιτροπής ανέλκυσής του, ότι η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν έχει ξεχάσει το ζήτημα και συνεχίζει τις ενέργειες για την επίλυσή του.
Σε ιδιαίτερη συνάντηση με τον Δήμαρχο κ.Ν.Ζώρζο, συζητήθηκε το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί το νησί σε καθημερινή βάση. Στη διάρκεια της συνάντησης ο Δήμαρχος παρουσίασε στον υφυπουργό μία μελέτη που προβλέπει την καύση των απορριμμάτων συνδυασμένη με παραγωγή ενέργειας. Το συγκεκριμένο ζήτημα θα ξανασυζητηθεί εκτενέστερα σε νέα συνάντηση του Δημάρχου με τον Νεκτάριο Σαντορινιό, σε ραντεβού που προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί στο γραφείο του υφυπουργού εντός των επόμενων 10 ημερών.
Πριν την αναχώρησή του και κλείνοντας έτσι τη διήμερη επίσκεψή του, ο Νεκτάριος Σαντορινιός επισκέφθηκε και το λιμεναρχείο Θήρας.
Κοινός τόπος όλων των συναντήσεων και των συζητήσεων στη διάρκεια τη διήμερης παρουσίας του Ν.Σαντορινιού και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε το σαφές ενδιαφέρον και η πολιτική βούληση να εξευρεθούν λύσεις σε καίρια προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, τους φορείς και συνολικά την τοπική κοινωνία της Σαντορίνης, στο πλαίσιο άσκησης ουσιαστικών νησιωτικών πολιτικών και όχι δημοσίων σχέσεων.

4/9/2017

Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΘΗΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ακολουθεί δελτίο τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Σε βάθος και με κάθε λεπτομέρεια συζητήθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τη Σαντορίνη, κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο νησί, συνοδευόμενος από τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Νίκο Συρμαλένιο και Αντώνη Συρίγο. 
Σε σύσκεψη φορέων που κάλεσε ο Δήμαρχος Σαντορίνης, κ. Νίκος Ζώρζος, προέστη, την Παρασκευή (1/9/17), ο Νεκτάριος Σαντορινιός στην οποία συμμετείχαν πολλοί παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς της Σαντορίνης. Ο Υφυπουργός συναντήθηκε, επίσης, με την Έπαρχο του νησιού, κα. Θεώνη Λειβαδάρου με την οποία συζήτησαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων και λυμάτων, το Νοσοκομείο Θήρας, οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών και το λιμάνι Σαντορίνης. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός με κλιμάκιο φορέων του Δήμου Σαντορίνης, τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Θηρασιάς κ. Δημήτρη Συρίγο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, κ Ηλία Μιχαλολιά επισκέφθηκε το νησί της Θηρασιάς, όπου έκαναν αυτοψία στο χώρο που πρόκειται να τοποθετηθεί η νέα μονάδα αφαλάτωσης. 
Συνάντηση, στο περιθώριο της επίσκεψής του, είχε επίσης ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την Διοικήτρια του Νοσοκομείου Σαντορίνης, κα. Μαρία Μαυρικάκη από την οποία ενημερώθηκε για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχει το νοσοκομείο αλλά και τις ανάγκες που παρουσιάζονται για την στέγαση και σίτιση των γιατρών που αναλαμβάνουν υπηρεσία στο νησί, δεδομένης της σοβαρής έλλειψης καταλυμάτων. Τέλος, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επισκέφθηκε το Λιμεναρχείο Σαντορίνης και συζήτησε με τους εργαζόμενους και τον Λιμενάρχη Σαντορίνης, κ. Παναγιώτη Βαρελά για τις λειτουργικές ανάγκες που έχουν και το υψηλό φόρτο εργασίας, το οποίο καλούνται κατά τους θερινούς μήνες να φέρουν εις πέρας. 
Λιμάνι Σαντορίνης
Ένα από τα κυριότερα θέματα που τέθηκαν ήταν η ανάγκη για έργα αποκατάστασης της πλήρους λειτουργίας του λιμανιού του Αθηνιού, ένα λιμάνι, που όπως ειπώθηκε στη σύσκεψη, κατά την τουριστική περίοδο, δέχεται κατά μέσο όρο 8.000 επισκέπτες κάθε μέρα και αυτή τη στιγμή μεγάλο τμήμα των νέων κρηπιδωμάτων έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω υποσκαφών και καθιζήσεων. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σημείωσε πως το Υπουργείο χαιρετίζει τις προσπάθειες του Δήμου για την βελτίωση του λιμανιού του Αθηνιού, έργο που αποτελεί προτεραιότητα για το νησί, όπως χαρακτηριστικά είπε. «Εμείς από την πλευρά μας θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια μέσω της επίσπευσης έγκρισης της μελέτης, έτσι ώστε γρήγορα η Σαντορίνη να αποκτήσει ένα λιμάνι που να μπορεί να καλύπτει τις βασικές ανάγκες ντόπιων και επισκεπτών». Παρόλα αυτά, σημείωσε ο Νεκτάριος Σαντορινιός, πρέπει να ψάξουμε σε βάθος το πώς ένα λιμάνι που χρηματοδοτήθηκε από Κοινοτικό Πρόγραμμα και παραδόθηκε στην τοπική κοινωνία το 2010, αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά μη λειτουργικό. Πρέπει να αναζητήσουμε τις μεθοδεύσεις και τις ευθύνες των προηγούμενων κυβερνώντων. 
Αναφορικά με τα σχέδια που παρουσίασε ο Δήμαρχος και οι φορείς του νησιού για την επιλογή τοποθεσίας για χωροθέτηση νέου λιμένα που να πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, ο Νεκτάριος Σαντορινιός υπερθεμάτισε σχετικά. «Δεδομένης της δύσκολης οδικής σύνδεσης του παρόντος λιμανιού του Αθηνιού με το κέντρο του νησιού αλλά και την πραγματικά περιορισμένη χωρητικότητα και δυνατότητα διακίνησης και εξυπηρέτησης για όλους τους χρήστες του εν λειτουργία λιμένα, αναφύεται αναντίρρητα η ανάγκη για εξεύρεση, σε εύλογο χρονικό διάστημα, άλλων λύσεων που θα ανακουφίσουν την κατάσταση και που θα δημιουργήσουν σοβαρές αναπτυξιακές προοπτικές για το νησί». Ένα νέο λιμάνι, τόνισε, που θα προσφέρει συνθήκες εύκολου κατάπλου, ασφαλούς πρόσδεσης, άνετης από-επιβίβασης και θα συνοδεύεται από έργα οδοποιίας, είναι ένα έργο που θα δώσει ασφάλεια στους νησιώτες και θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη εισροή τουριστών. Το Υπουργείο θα είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια και δεσμευόμαστε ότι θα εξετάσουμε όλες τις συνδυαστικές δυνατότητες χρηματοδότησης ενός τέτοιου έργου- πνοής για το νησί.
Απορρίμματα
Το καίριο, για πολλά νησιά του Αιγαίου, ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων τέθηκε υπόψη του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στη σύσκεψη με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός ενημερώθηκε για τις θέσεις χωροθέτησης ΧΥΤΥ και δεματοποιητή, αλλά και για τις αντιρρήσεις που εγείρονται από τους φορείς της Σαντορίνης. Κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα εξεύρεσης οριστικής λύσης για το θέμα των σκουπιδιών στο Αιγαίου. Βασική παράμετρος για την ανάπτυξη των νησιών μας είναι η οριστική λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων, είπε χαρακτηριστικά. Προσωπικά, τόνισε, έχω ήδη εκκινήσει συζητήσεις με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την Γ.Γ. Διαχείρισης Απορριμμάτων και μπορώ να σας πω ότι σύντομα θα έχουμε να προτείνουμε ολοκληρωμένα σχέδια, βασισμένα στις ευρωπαϊκές επιταγές, με πρόνοια για συστήματα ανακύκλωσης υλικών και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση η ακριβής χωροθέτηση, όσο και οι ταχείες διοικητικές ενέργειες είναι στη δικαιοδοσία του κάθε Δήμου και της Περιφέρειας και σίγουρα πρέπει να αποφασιστούν μετά από ευρεία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες.  
Sea Diamond
Ο Υφυπουργός είχε την ευκαιρία να ακούσει προσεκτικά τόσο τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Σαντορίνης, κ. Ηλία Πελέκη, όσο και μέλη της επιτροπής για την ανέλκυση του Ναυαγίου. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός δήλωσε ότι κάθε άλλη σκέψη πέρα από την εκκίνηση νομικών και διοικητικών διαδικασιών για τον εξαναγκασμό του μόνου υπεύθυνου για το ναυάγιο - δηλαδή της εταιρείας- να πράξει τα νόμιμα, δεν μπορεί να γίνει δεκτή από αυτή την πολιτική ηγεσία. Ο νόμος είναι σαφής, είπε: Ο ρυπαίνων πληρώνει, ο κάτοχος του ναυαγίου ανελκύει. Μέχρι πρόσφατα δεν είχε κινηθεί καμία αποτελεσματική διοικητική διαδικασία προς αυτή τη κατεύθυνση, ούτε ποτέ μέχρι τώρα ο υπεύθυνος της εταιρείας είχε αισθανθεί την βούληση του Κράτους να τηρηθούν τα νόμιμα. Η Δημόσια Αρχή Λιμένων του ΥΝΑΝΠ, πρόσθεσε, εδώ και καιρό είναι σε συνεχείς διαβουλεύσεις με τους τοπικούς φορείς και έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας απέναντι στο νησί, το περιβάλλον, τους κατοίκους και το δημόσιο συμφέρον. Πιστεύουμε ακράδαντα, τόνισε, πως μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν εξελίξεις στην κατεύθυνση που περιγράφω και που όλοι επιθυμούμε. 
Αφαλάτωση Θηρασιάς   
Αυτή τη στιγμή στη Θηρασιά λειτουργεί ήδη μια μονάδα αφαλάτωσης που όμως δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νησιού. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χρηματοδότησε πρόσφατα το Δήμο Θήρας με 100.000€ για το σκοπό της προμήθειας μιας επιπλέον μονάδας, για παράλληλη λειτουργία, ώστε να καταστεί η Θηρασιά υδατικά αυτόνομη.  
Νοσοκομείο Θήρας
Διαμάντι των Κυκλάδων χαρακτήρισε ο Νεκτάριος Σαντορινιός το Νοσοκομείο Θήρας, το οποίο, όπως ενημερώθηκε από την Διοικήτρια του Νοσοκομείου, μέσα σε σύντομο διάστημα έχει καταφέρει να ανταποκριθεί σε σοβαρά περιστατικά, καλύπτει μεγάλο μέρος του ντόπιου πληθυσμού και την περίθαλψη πολλών επισκεπτών, επεκτείνοντας συνεχώς τις κλινικές του. Μεγάλο πρόβλημα, όμως παραμένει η έλλειψη καταλυμάτων για τους δημοσίους λειτουργούς όπως είναι οι γιατροί, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανέφερε πως ιδιαίτερα το προσωπικό του Νοσοκομείου Σαντορίνης, το οποίο αποτελεί παράδειγμα παρεχόμενης υποδομής για το νησί αλλά και το διδακτικό προσωπικό που στελεχώνει τις δομές παιδείας του νησιού, πρέπει να τύχει ιδιαίτερης μεταχείρισης από το Δήμο, τηρώντας τις δυνητικές διατάξεις που έχουν ψηφιστεί σε πρόσφατους Νόμους του Υπ. Εσωτερικών και Παιδείας.
 
 
Στην κατηγορία: Κυκλάδες

Σύλληψη ημεδαπού για κλοπή στην Πάρο

Την 02-09-2017 το μεσημέρι συνελήφθη στην Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 70χρονος ημεδαπός, ο οποίος την 01-09-2017, αφαίρεσε τιμαλφή από κατοικία υπηκόου Αυστραλίας. Μέρος των κλεμμένων αντικειμένων βρέθηκαν στην κατοχή του, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην δικαιούχο.

Σύλληψη μη νόμιμου αλλοδαπού στην Πάρο

Την 02-09-2017 το μεσημέρι συνελήφθη στην Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 30χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα μας. Σε βάρος του κινήθηκε η διαδικασία επιστροφής.

Εξιχνίαση κλοπής στη Σύρο

Την 02-09-2017 εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Σύρου-Ερμούπολης κλοπή και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 37χρονου ημεδαπού, ο οποίος την 28-08-2017, αφαίρεσε χρήματα και προσωπικά αντικείμενα από κατοικία ημεδαπού.

Σύλληψη ημεδαπού για ναρκωτικά στη Σύρο

Την 31-08-2017 το μεσημέρι συνελήφθη στην Ερμούπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Σύρου – Ερμούπολης, 42χρονος ημεδαπός, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 260€.

Σύλληψη (2) μη νόμιμων αλλοδαπών στη Μύκονο

Την 01-09-2017 το μεσημέρι συνελήφθη στη Νάξο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου, 25χρονος υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα μας. Σε βάρος του κινήθηκε η διαδικασία επιστροφής.

φωτο: αρχείο

 

Στην κατηγορία: Κοινωνία
  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31