Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Πάρος - Πολιτική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Αρ. πρωτ.: 16813/12-12-2016 Προς: α) Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών) Κοιν.: α) Αναπληρωματικά μέλη (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)β) Ιστοσελίδα του…
Κώστος, 9/12/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.πρωτ.: 16736ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΣΤΟΥ Προς: Τα μέλη του Συμβουλίουτης Τοπ. Κοινότητας Κώστου Κοιν/ση: 1. κ. Εμμανουήλ ΜαλαματένιοΑντιδήμαρχο Πάρου Π Ρ Ο Σ Κ Λ…
Νάουσα 8-11-2016 Αριθ. πρωτ.: 16651 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣΠρος:1. Bαβανού Αργυρώ2. Σιμιτζή Παναγιώτη3. Σπύρου Μαργαρίτα4. Ταντάνη Γεώργιο Παρακαλούμε την Δευτέρα 12-12-2016 και ώρα 11.00’…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ   Πάρος 7 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ.: 16586   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   Πάρος, 24 Νοεμβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ: 16033   ΠΡΟΣ: Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Αλέξη Τσίπρα ΚΟΙΝ: 1.Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.…
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε  τακτική συνεδρίαση. Παρ.6 άρθρο 75 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Καλείσθε την 5η Δεκεμβρίου του  2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00…
  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30