Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. στο λιμάνι της Νάουσας.

08 Ιουνίου, 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Nάουσα 8-6-2018

Αριθ. Υ.Σ.: 58

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου κ. Κωβαίο Μ.
2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου, Προϊσταμένη κ. Κούτλα Ασημ.
3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου
4. Α.Τ. Πάρου
5. Λιμεναρχείο Πάρου

Κοινοπ.:

1. Βλαχογιάννη Χρήστο
2. Καστρουνή Σωτήριο
3. Ροκονίδα Κωνσταντίνο

ΘΕΜΑ:

Τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. στο λιμάνι της Νάουσας.

ΣΧΕΤ.:

1. Δικά μας Υ.Σ.: 37/10-5-18 και 40/11-5-18
2. 6690/17-5-18 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου.
3. 9316/18/1109997/2-6-18 του Α.Τ. Πάρου.

Με μεγάλη μας έκπληξη λάβαμε το 6690/17-5-18 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου, με το οποίο ομολογείτε ευθαρσώς, όχι μόνο σε μένα, αλλά και προς τον Δήμαρχο και τις Αρχές του τόπου (Λιμεναρχείο - Αστυνομία) ότι εσείς τοποθετήσατε αυτοβούλως δύο πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης, δίπλα σε κολωνάκια και κοντά στις άγκυρες του λιμανιού της Νάουσας, αν και υπήρχε επαρκής, νόμιμη σήμανση πάνω στην σιδερένια συρόμενη είσοδο του λιμανιού της Νάουσας για την απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων.

Πέραν αυτού, γνωρίζετε πολύ καλά, ότι στην προκειμένη περίπτωση, ισχύει η, με αριθμό 118/2011 κανονιστική απόφαση του Δήμου Πάρου, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η οποία απαγορεύει παντελώς την διέλευση όλων των οχημάτων εντός του Λιμένα Νάουσας από 15 ημέρες πριν από το Πάσχα έως την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους με εξαίρεση των οχημάτων τροφοδοσίας από 07.00 μέχρι 15.00 και οχημάτων αλιέων .

Επομένως το θέμα που αναφέρετε, ότι ανάκυψε, στο 6690/17-5-18 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου, που αφορά την παράνομη στάθμευση οχημάτων εντός του λιμένα Νάουσας του Δήμου Πάρου, σαφώς και δεν αφορά την υπηρεσία σας, ούτε βεβαίως επιλύεται με την αυθαίρετη τοποθέτηση επιπλέον σήμανσης, αλλά αντιθέτως με την αστυνόμευση της περιοχής στο πλαίσιο της εφαρμογής της άνω κανονιστικής και την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου για την παράνομη στάθμευση, από τις Αρμόδιες Αρχές. (Αστυνομία - Λιμενικό).

Η τοποθέτηση από εσάς των δύο (2) πινακίδων απαγόρευσης της στάθμευσης στο χώρο της λιμενικής ζώνης και συγκεκριμένα πλησίον στις άγκυρες του ρώσικου στόλου είναι εντελώς αυθαίρετη και παράνομη, καθ’ όσον έγινε χωρίς απόφαση όχι μόνο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας, αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου, δεν υπάρχουν εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών ή επιτροπών του Δήμου και ελλείπει απόφαση έγκρισης νομιμότητας του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, και κυρίως χωρίς την τήρηση των διατάξεων του νόμου περί δημοσιότητας της απόφασης αν και είναι κανονιστική.

Επισημαίνεται ότι ο χώρος του λιμανιού της Νάουσας φυλάσσεται επαρκώς με σιδερένια συρόμενη είσοδο επί της οποίας υφίστανται όχι μόνο μία (1) αλλά δύο (2) απαγορευτικές πινακίδες (ίδετε σχετικές φωτογραφίες) για την απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων στο λιμάνι και κατά συνέπεια η τοποθέτηση πινακίδων για απαγόρευση της στάθμευσης οχημάτων στο παραλιακό μέτωπο είναι άνευ αντικειμένου, όταν στον χώρο αυτό όπως ορίζεται και στην με αριθμό 118/2001 Απόφαση Δήμου Πάρου «περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων από 15 ημέρες πριν από το Πάσχα έως 30η Σεπτεμβρίου εξαιρουμένων των οχημάτων τροφοδοσίας από 7.00 μέχρι 15.00 και οχημάτων αλιέων.

Αλήθεια σε τι εξυπηρετεί η αυθαίρετη τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης της στάθμευσης, όταν απαγορεύεται εντελώς η είσοδος των οχημάτων στο χώρο του λιμανιού για την ως άνω περίοδο και σε θέση που προκαλεί αισθητική ρύπανση; (ίδετε σχετικές φωτογραφίες).

Είναι σαφές ότι ή όποια «συνδρομή σας» δεν αντικαθίσταται με την διενέργεια παράνομων πράξεων, αλλά αντιθέτως με την εφαρμογή διατάξεων του νόμου και προπάντων με σεβασμό των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου και των αρχών της δημοκρατίας μας, που βεβαίως εσείς σκοπίμως περιφρονήσατε.

Άλλωστε η ύπαρξη νόμιμης σήμανσης στην εν λόγω περιοχή είναι εμφανής και επαρκέστατη και σε περίπτωση τυχόν παραβάσεων αυτής, οι αρμόδιες αρχές θα έπρεπε να επιβάλουν το νόμο και σε καμία περίπτωση να προβείτε αυτοβούλως στην αυθαίρετη τοποθέτηση επιπλέον πινακίδων σε σημείο μάλιστα που προσβάλει και την αισθητική του τοπίου της γύρω περιοχής, χωρίς καν να θέσετε το θέμα αυτό για συζήτηση στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας που έχει την σχετική αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 Ν.2852/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Επιπλέον γνωρίζετε πολύ καλά ως Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου, ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα να με εγκαλείτε παρανόμως και να προβαίνετε σε κρίσεις εναντίον μου και μάλιστα σε δημόσια έγγραφα, αλλά αντιθέτως οφείλετε ως δημόσιος υπάλληλος και μάλιστα προϊσταμένη να τηρείτε την νομοθεσία για την τοποθέτηση των ως άνω σημάτων ΚΟΚ, όπως ισχύουν και συγκεκριμένα τις διατάξεις των άρθρων 83 «περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας» Ν 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», 79 παρ 1 Ν 3463/2006 ΚΔΚ και του άρθρου 10 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2699/1999) του νόμου, την οποία βεβαίως ουδόλως τηρήσατε.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, ζητώ από τον ιεραρχικώς προϊστάμενο σας κ. Δήμαρχο και τις αρμόδιες αρχές, τον έλεγχο και την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων του νόμου (διοικητικών Ποινικών και Πειθαρχικών) για το εν θέματι έργο.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας

Μπαρμπαρίγος Γεώργιος

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Nάουσα 10-5-2018

Αριθ.πρωτ. : 37

Προς:

1. Δήμο Πάρου
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Κοινοπ.:

1. Λιμεναρχείο Πάρου
2. Γραφείο Δημάρχου
3. Αντιδ. Μαλαματένιο Εμμανουήλ
4. Αντιδ. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θ

Παρακαλούμε ενημερώστε μας, με εντολή-απόφαση ποιάς υπηρεσίας τοποθετήθηκαν δύο σήματα ΚΟΚ μπροστά στις άγκυρες στο λιμάνι της Νάουσας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας

Μπαρμπαρίγος Γεώργιος

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Nάουσα 11-5-18

Αριθ.πρωτ. : 40

Προς: Δήμο Πάρου

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ

ΣΧΕΤ: Δικό μας 37/10-5-18

Παρακαλούμε για την άμεση σύσταση επιτροπής που θα μελετήσει την τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. στο λιμάνι και στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών της Νάουσας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας

Μπαρμπαρίγος Γεώργιος

φωτό: αρχείο

 

Last modified on Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2018 16:07
  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« February 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28