Εκτυπώστε την σελίδα

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Πάρου

05 Φεβρουαρίου, 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πάρος 02 Φεβρουαρίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 1363

ΠΡΟΣ

1. Δήμαρχο κ. Κωβαίο Μάρκο
2. Τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
3. Δημοτικές Παρατάξεις
4. Δημόσιες Αρχές
5. Τοπικές Επιτροπές Κομμάτων
6. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων
7. Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Υφιστάμενο λατομικό χώρο εξόρυξης σχιστολιθικών πλακών, έκτασης 27.785,32 τ.μ. στη θέση ΚΑΜΑΡΕΣ Π.Ε. Πάρου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τον Χριστόφορο Γεώργιο».
Για προβολή του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Link: goo.gl/FzbSBG

2. Γνωμοδότηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Βιώσιμες Πόλεις Μαθιός Καρλαύτης».

* Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στην παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα τη Γραμματέα της Επιτροπής (Σιφναίου Κ. 22843 60112).

* Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ - ΣΑΡΡΗ