Δρομολόγια ΚΤΕΛ Πάρου

Τα δρομολόγια ΚΤΕΛ Πάρου από τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 διαμορφώνονται ως εξής:

Από Παροικία προς Μαράθι - Κώστο - Λεύκες - Πρόδρομο - Μάρμαρα - Μάρπησσα - Πίσω Λιβάδι - Λογαρά - Παραλία Πούντας - Χρυσή Ακτή - Δρυό

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.30*, 10.40*, 12.10*, 14.15*, 16.10*, 18.30*

Σαββατοκύριακο: 10.40*, 12.10*, 14.00*, 16.00*, 18.30*

Aπό Δρυό προς Χρυσή Ακτή - Παραλία Πούντας - Λογαρά - Πίσω Λιβάδι - Μάρπησσα - Μάρμαρα - Πρόδρομο - Λεύκες - Κώστο - Μαράθι - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.25 Από Μάρπησσα, 08.55*, 13.05*, 14.55*, 17.25*

Σαββατοκύριακο: 08.55*, 13.05*, 14.55*, 17.25*

* Από / Προς Άσπρο Χωριό

Από Παροικία προς Νάουσα

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.25*, 09.00, 10.00, 11.00*, 12.10, 13.45*, 14.15, 16.10, 18.15

Σαββατοκύριακο: 09.00, 10.00, 12.10, 14.00, 16.00, 18.15

Από Νάουσα προς Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.40, 08.10*, 09.30, 11.30*, 12.30, 13.30*, 14.35*, 16.30, 18.30

Σαββατοκύριακο: 09.30*, 11.30*, 12.30, 14.30*, 16.30, 18.30

* Μέσω Καμαρών

Από Παροικία προς Αλυκή

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10^, 17.45

Σαββατοκύριακο: 08.45, 11.10^, 12.10^, 14.10^, 16.10^, 17.45

Από Αλυκή προς Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.40>, 09.10>, 11.40, 13.50, 14.40, 16.40, 18.10*

Σαββατοκύριακο: 09.10*, 11.40, 12.40, 14.40, 16.40, 18.10*

* Mέσω Βουτάκου - Πούντας
^ Mέσω Πούντας - Βουτάκου

Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.30, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45^

Σαββατοκύριακο: 08.45^, 11.10, 12.10, 14.10, 16.10, 17.45^

Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.50, 09.25, 11.25*, 12.25>, 14.25>, 16.25*, 18.25

Σαββατοκύριακο: 09.25, 11.25*, 12.25*, 14.25*, 16.25*, 18.25

* Mέσω Βουτάκου - Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής - Βουτάκου
> Mέσω Βουτάκου

Από Παροικία προς Νάουσα - Πρόδρομο - Μάρπησσα - Πίσω Λιβάδι - Λογαρά - Παραλία Πούντας - Χρυσή Ακτή - Δρυό

Δευτέρα - Παρασκευή: 13.45*

Από Νάουσα προς Δρυό

Δευτέρα - Παρασκευή: 14.10

Από Δρυό προς Νάουσα - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.05

Από Παροικία προς Βουτάκο

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45

Σαββατοκύριακο: 08.45, 11.10, 12.10, 14.10, 16.10, 17.45

Από Βουτάκο προς Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.50, 09.15, 11.35, 12.35, 14.35, 16.35, 18.15

Σαββατοκύριακο: 09.15, 11.35, 12.35, 14.35, 16.35, 18.15

Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες - Παροικία

Κάθε μέρα: 08.55, 13.05, 14.55, 17.25

Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.05

Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.30, 10.40, 12.10, 14.15, 16.10, 18.30

Σαββατοκύριακο: 10.40, 12.10, 14.00, 16.00, 18.30

Από Αγκαιριά προς Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.35>, 09.05>, 11.45, 13.55, 14.45, 16.45, 18.05*

Σαββατοκύριακο: 09.05>, 11.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.05*

Από Παροικία προς Αγκαιριά

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10^, 17.45

Σαββατοκύριακο: 08.45, 11.10^, 12.10^, 14.10^, 16.10^, 17.45

* Mέσω Βουτάκου - Πούντας
^ Mέσω Πούντας - Βουτάκου

Από Κώστο προς Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.40, 09.30, 13.35, 15.30, 17.55

Σαββατοκύριακο: 09.30, 13.35, 15.30, 17.55

Από Κώστο προς Δρυό

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.45*,10.55*, 12.25*, 14.30*, 16.25*, 18.45*

Σαββατοκύριακο: 10.55*, 12.25*, 14.30*, 16.25*, 18.45*

* Άσπρο Χωριό

Από Πρόδρομο προς Λεύκες - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.30, 09.20, 13.25, 15.20, 17.45

Σαββατοκύριακο: 09.20, 13.25, 15.20, 17.45

Από Πρόδρομο προς Νάουσα - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.30

Από Πρόδρομο προς Δρυό

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.55, 11.05, 12.35, 14.35, 16.30, 18.55

Σαββατοκύριακο: 11.05, 12.35, 14.20, 16.20, 18.55

Από Μάρμαρα προς Λεύκες - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.30, 09.20, 13.35, 15.20, 17.45

Σαββατοκύριακο: 09.20, 13.35, 15.20, 17.45

Από Μάρμαρα προς Νάουσα - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.25

Από Μάρμαρα προς Δρυό

Δευτέρα - Παρασκευή: 08.00, 11.10, 12.40, 14.45, 16.40, 18.55

Σαββατοκύριακο: 11.10, 12.40, 14.30, 16.30, 18.55

Από Μάρπησσα προς Λεύκες - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.25, 09.15, 13.20, 15.15, 17.40

Σαββατοκύριακο: 09.15, 13.20, 15.15, 17.40

Από Μάρπησσα προς Νάουσα - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.25

Από Μάρπησσα προς Δρυό

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.55, 11.10, 12.35, 14.35, 16.30, 19.00

Σαββατοκύριακο: 11.10, 12.35, 14.30, 16.30, 19.00

Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 09.10, 13.15, 15.10, 17.35

Σαββατοκύριακο: 09.10, 13.15, 15.10, 17.35

Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.20

Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό

Δευτέρα - Παρασκευή: 08.00, 11.15, 12.40, 14.40, 16.35, 19.05

Σαββατοκύριακο: 11.15, 12.40, 14.35, 16.35, 19.05

Από Λογαρά προς Λεύκες - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 09.10, 13.15, 15.10, 17.35

Σαββατοκύριακο: 09.10, 13.15, 15.10, 17.35

Από Λογαρά προς Νάουσα - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.20

Από Λογαρά προς Δρυό

Δευτέρα - Παρασκευή: 08.00, 11.15, 12.40, 14.40, 16.35, 19.05

Σαββατοκύριακο: 11.15, 12.40, 14.35, 16.35, 19.05

Από Παρασπόρο προς Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.55, 09.30, 11.55, 12.45, 13.55, 14.50, 16.55, 18.30

Σαββατοκύριακο: 09.35, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.30

Από Παροικία προς Παρασπόρο

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.10, 07.30, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45

Σαββατοκύριακο: 08.45, 11.10, 12.10, 14.10, 16.10, 17.45

Από Πεταλούδες προς Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.45, 08.55, 11.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.55

Σαββατοκύριακο: 08.55, 11.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.55

Από Παροικία προς Πεταλούδες

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45

Σαββατοκύριακο: 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45

Από Παροικία προς Αεροδρόμιο

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.10, 08.45, 10.10, 12.10, 13.30, 16.10

Σαββατοκύριακο: 08.45, 12.10

Από Πούντα προς Αεροδρόμιο

Δευτέρα - Παρασκευή: 10.25, 13.45, 16.25

Σαββατοκύριακο: 12.25

Από Αεροδρόμιο Πούντα - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00, 11.25, 14.20

Σαββατοκύριακο: 09.00

Από Λεύκες προς Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.35, 09.25, 13.30, 15.20, 17.50

Σαββατοκύριακο: 09.25, 13.30, 15.20, 17.50

Από Λεύκες προς Δρυό

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.50*, 11.00*, 12.30*, 14.30*, 16.30*, 18.50*

Σαββατοκύριακο: 11.00*, 12.30*, 14.30*, 16.30*, 18.50*

* Από / Προς Άσπρο Χωριό

Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00, 13.05, 15.00, 17.30

Σαββατοκύριακο: 09.00, 13.05, 15.00, 17.30

Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.10

Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 09.05, 13.10, 15.05, 17.30

Σαββατοκύριακο: 09.05, 13.10, 15.05, 17.30

Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.15

Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€