Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Δρομολόγια ΚΤΕΛ Πάρου

Τα δρομολόγια ΚΤΕΛ Πάρου από τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 διαμορφώνονται ως εξής:

Από Παροικία προς Μαράθι - Κώστο - Λεύκες - Πρόδρομο - Μάρμαρα - Μάρπησσα - Πίσω Λιβάδι - Λογαρά - Παραλία Πούντας - Χρυσή Ακτή - Δρυό

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.30*, 10.40*, 12.10*, 14.15*, 16.10*, 18.30*

Σαββατοκύριακο: 10.40*, 12.10*, 14.00*, 16.00*, 18.30*

Aπό Δρυό προς Χρυσή Ακτή - Παραλία Πούντας - Λογαρά - Πίσω Λιβάδι - Μάρπησσα - Μάρμαρα - Πρόδρομο - Λεύκες - Κώστο - Μαράθι - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.25 Από Μάρπησσα, 08.55*, 13.05*, 14.55*, 17.25*

Σαββατοκύριακο: 08.55*, 13.05*, 14.55*, 17.25*

* Από / Προς Άσπρο Χωριό

Από Παροικία προς Νάουσα

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.25*, 09.00, 10.00, 11.00*, 12.10, 13.45*, 14.15, 16.10, 18.15

Σαββατοκύριακο: 09.00, 10.00, 12.10, 14.00, 16.00, 18.15

Από Νάουσα προς Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.40, 08.10*, 09.30, 11.30*, 12.30, 13.30*, 14.35*, 16.30, 18.30

Σαββατοκύριακο: 09.30*, 11.30*, 12.30, 14.30*, 16.30, 18.30

* Μέσω Καμαρών

Από Παροικία προς Αλυκή

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10^, 17.45

Σαββατοκύριακο: 08.45, 11.10^, 12.10^, 14.10^, 16.10^, 17.45

Από Αλυκή προς Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.40>, 09.10>, 11.40, 13.50, 14.40, 16.40, 18.10*

Σαββατοκύριακο: 09.10*, 11.40, 12.40, 14.40, 16.40, 18.10*

* Mέσω Βουτάκου - Πούντας
^ Mέσω Πούντας - Βουτάκου

Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.30, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45^

Σαββατοκύριακο: 08.45^, 11.10, 12.10, 14.10, 16.10, 17.45^

Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.50, 09.25, 11.25*, 12.25>, 14.25>, 16.25*, 18.25

Σαββατοκύριακο: 09.25, 11.25*, 12.25*, 14.25*, 16.25*, 18.25

* Mέσω Βουτάκου - Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής - Βουτάκου
> Mέσω Βουτάκου

Από Παροικία προς Νάουσα - Πρόδρομο - Μάρπησσα - Πίσω Λιβάδι - Λογαρά - Παραλία Πούντας - Χρυσή Ακτή - Δρυό

Δευτέρα - Παρασκευή: 13.45*

Από Νάουσα προς Δρυό

Δευτέρα - Παρασκευή: 14.10

Από Δρυό προς Νάουσα - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.05

Από Παροικία προς Βουτάκο

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45

Σαββατοκύριακο: 08.45, 11.10, 12.10, 14.10, 16.10, 17.45

Από Βουτάκο προς Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.50, 09.15, 11.35, 12.35, 14.35, 16.35, 18.15

Σαββατοκύριακο: 09.15, 11.35, 12.35, 14.35, 16.35, 18.15

Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες - Παροικία

Κάθε μέρα: 08.55, 13.05, 14.55, 17.25

Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.05

Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.30, 10.40, 12.10, 14.15, 16.10, 18.30

Σαββατοκύριακο: 10.40, 12.10, 14.00, 16.00, 18.30

Από Αγκαιριά προς Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.35>, 09.05>, 11.45, 13.55, 14.45, 16.45, 18.05*

Σαββατοκύριακο: 09.05>, 11.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.05*

Από Παροικία προς Αγκαιριά

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10^, 17.45

Σαββατοκύριακο: 08.45, 11.10^, 12.10^, 14.10^, 16.10^, 17.45

* Mέσω Βουτάκου - Πούντας
^ Mέσω Πούντας - Βουτάκου

Από Κώστο προς Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.40, 09.30, 13.35, 15.30, 17.55

Σαββατοκύριακο: 09.30, 13.35, 15.30, 17.55

Από Κώστο προς Δρυό

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.45*,10.55*, 12.25*, 14.30*, 16.25*, 18.45*

Σαββατοκύριακο: 10.55*, 12.25*, 14.30*, 16.25*, 18.45*

* Άσπρο Χωριό

Από Πρόδρομο προς Λεύκες - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.30, 09.20, 13.25, 15.20, 17.45

Σαββατοκύριακο: 09.20, 13.25, 15.20, 17.45

Από Πρόδρομο προς Νάουσα - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.30

Από Πρόδρομο προς Δρυό

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.55, 11.05, 12.35, 14.35, 16.30, 18.55

Σαββατοκύριακο: 11.05, 12.35, 14.20, 16.20, 18.55

Από Μάρμαρα προς Λεύκες - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.30, 09.20, 13.35, 15.20, 17.45

Σαββατοκύριακο: 09.20, 13.35, 15.20, 17.45

Από Μάρμαρα προς Νάουσα - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.25

Από Μάρμαρα προς Δρυό

Δευτέρα - Παρασκευή: 08.00, 11.10, 12.40, 14.45, 16.40, 18.55

Σαββατοκύριακο: 11.10, 12.40, 14.30, 16.30, 18.55

Από Μάρπησσα προς Λεύκες - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.25, 09.15, 13.20, 15.15, 17.40

Σαββατοκύριακο: 09.15, 13.20, 15.15, 17.40

Από Μάρπησσα προς Νάουσα - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.25

Από Μάρπησσα προς Δρυό

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.55, 11.10, 12.35, 14.35, 16.30, 19.00

Σαββατοκύριακο: 11.10, 12.35, 14.30, 16.30, 19.00

Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 09.10, 13.15, 15.10, 17.35

Σαββατοκύριακο: 09.10, 13.15, 15.10, 17.35

Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.20

Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό

Δευτέρα - Παρασκευή: 08.00, 11.15, 12.40, 14.40, 16.35, 19.05

Σαββατοκύριακο: 11.15, 12.40, 14.35, 16.35, 19.05

Από Λογαρά προς Λεύκες - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 09.10, 13.15, 15.10, 17.35

Σαββατοκύριακο: 09.10, 13.15, 15.10, 17.35

Από Λογαρά προς Νάουσα - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.20

Από Λογαρά προς Δρυό

Δευτέρα - Παρασκευή: 08.00, 11.15, 12.40, 14.40, 16.35, 19.05

Σαββατοκύριακο: 11.15, 12.40, 14.35, 16.35, 19.05

Από Παρασπόρο προς Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.55, 09.30, 11.55, 12.45, 13.55, 14.50, 16.55, 18.30

Σαββατοκύριακο: 09.35, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.30

Από Παροικία προς Παρασπόρο

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.10, 07.30, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45

Σαββατοκύριακο: 08.45, 11.10, 12.10, 14.10, 16.10, 17.45

Από Πεταλούδες προς Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.45, 08.55, 11.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.55

Σαββατοκύριακο: 08.55, 11.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.55

Από Παροικία προς Πεταλούδες

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45

Σαββατοκύριακο: 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45

Από Παροικία προς Αεροδρόμιο

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.10, 08.45, 10.10, 12.10, 13.30, 16.10

Σαββατοκύριακο: 08.45, 12.10

Από Πούντα προς Αεροδρόμιο

Δευτέρα - Παρασκευή: 10.25, 13.45, 16.25

Σαββατοκύριακο: 12.25

Από Αεροδρόμιο Πούντα - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00, 11.25, 14.20

Σαββατοκύριακο: 09.00

Από Λεύκες προς Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.35, 09.25, 13.30, 15.20, 17.50

Σαββατοκύριακο: 09.25, 13.30, 15.20, 17.50

Από Λεύκες προς Δρυό

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.50*, 11.00*, 12.30*, 14.30*, 16.30*, 18.50*

Σαββατοκύριακο: 11.00*, 12.30*, 14.30*, 16.30*, 18.50*

* Από / Προς Άσπρο Χωριό

Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00, 13.05, 15.00, 17.30

Σαββατοκύριακο: 09.00, 13.05, 15.00, 17.30

Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.10

Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 09.05, 13.10, 15.05, 17.30

Σαββατοκύριακο: 09.05, 13.10, 15.05, 17.30

Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα - Παροικία

Δευτέρα - Παρασκευή: 07.15

Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€


 

 

  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30