Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Αρνητική η γνωμοδότηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις 14 νησίδες του Νοτίου Αιγαίου

Η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση τριών Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) με συνολικά 104 ανεμογεννήτριες σε 14 προστατευόμενες νησίδες του Νότιου Αιγαίου αποτελεί ένα ζήτημα αιχμής για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, που έχει συναντήσει την καθολική εναντίωση τόσο των περιβαλλοντικών οργανώσεων όσο και των επιστημονικών φορέων.

Ισχυρότατες αντιδράσεις για την πιθανή καταστροφή στα Γκαλαπάγκος της Μεσογείου

Υπενθυμίζεται, πως στον εξαιρετικά περιορισμένο χώρο 14 προστατευόμενων ακατοίκητων νησίδων του Ν. Αιγαίου, εντός 10 περιοχών Natura 2000 (εκ των οποίων 6 Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά) υπήρχε πρόβλεψη για τρεις Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συγκεκριμένα 104 ανεμογεννήτριες (από 3MW έως 6 MW εκάστη), 70 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο, 14 λιμάνια, 14 ελικοδρόμια, μόνιμος έντονος φωτισμός τη νύχτα, πλήθος συνοδών έργων (κτήρια, δεξαμενές κ.λπ.), ενώ η κατασκευαστική περίοδος στην περίπτωση που το έργο λάβει πράσινο φως, αναμένεται να διαρκέσει πέντε χρόνια.

Με τη δημοσιοποίηση της απόφασης αυτής, οι αντιδράσεις ήταν εντονότατες, με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία να επισημαίνει, πως «για πρώτη φορά ολόκληρο το έργο (ανεμογεννήτριες, δρόμοι, συνοδά έργα κ.ά.) σχεδιάζεται εντός του πυρήνα προστατευόμενων περιοχών. Επίσης, για πρώτη φορά το έργο εξαφανίζει το βασικό χαρακτηριστικό για το οποίο οι νησίδες είναι προστατευόμενες: την απουσία ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Σε όλο τον πλανήτη, αντίστοιχες νησίδες είναι αυστηρά προστατευόμενες και η μόνη δραστηριότητα που επιτρέπεται είναι η επιστημονική έρευνα (κι αυτή με πολλές προφυλάξεις ώστε οι ερευνητές να μην ενοχλήσουν και να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα -ειδικά τη νύχτα, όταν είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην χρησιμοποιούνται φώτα)».

Επιπλέον, είχε τονιστεί, ότι «η κατασκευή/λειτουργία των ΑΣΠΗΕ και η συνεχής ανθρώπινη παρουσία απειλούν άμεσα (με πρόσκρουση, εκτοπισμό, όχληση και καταστροφή ενδιαιτήματος) όλα τα είδη πουλιών για τα οποία οι νησίδες έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας. Συγκεκριμένα απειλούνται:

 • Περισσότερα από 650 ζευγάρια Μαυροπετρίτη, δηλαδή άνω του 4,5% του παγκόσμιου πληθυσμού –το είδος φωλιάζει σε 12 από αυτές τις νησίδες

 • Περισσότερα από 160 ζευγάρια Αιγαιόγλαρου, δηλαδή άνω του 28% του ελληνικού πληθυσμού –φωλιάζει τακτικά σε 6 μέχρι 8 νησίδες

 • Εκατοντάδες (πιθανά >1.000) ζευγάρια Αρτέμη και Μύχου -αποικίες υπάρχουν σε τουλάχιστον 5 νησίδες και πιθανά σε περισσότερες

 • Πολλές δεκάδες ζευγάρια Θαλασσοκόρακα –φωλιάζει σε 10 νησίδες

 • Τουλάχιστον ένα ζευγάρι Σπιζαετού (χρησιμοποιεί τουλάχιστον 5 νησίδες)».

Ωστόσο, δεδομένου, ότι η απειλή για την καταστροφή των ευαίσθητων οικοσυστημάτων ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, κοινή επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχαν αποστείλει οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΑΡΧΕΛΩΝ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, ΚΑΛΛΙΣΤΩ, MEDASSET, MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, καθώς και η Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία και η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία. Το ίδιο ζητούσαν και η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, επιστήμονες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι παραπάνω φορείς είχαν ενώσει τη φωνή τους με τους κατ’ εξοχήν αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, που έχουν ήδη γνωμοδοτήσει αρνητικά και έχουν απορρίψει συλλήβδην τα έργα, οι οποίοι όμως καταργήθηκαν ως φορείς, με απόφαση του νυν Υπουργού.

«Οριστικός εκτοπισμός της ορνιθοπανίδας από τις νησίδες»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, «η πρόσφατη αρνητική γνωμοδότηση για την υλοποίηση του έργου από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας (Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτελεί ηχηρή επιβεβαίωση ότι οι βιομηχανικής κλίμακας παρεμβάσεις σε αυτά τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, ζωτικό κομμάτι του ελληνικού Δικτύου Natura 2000, θα έχουν σαρωτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη μοναδική χλωρίδα και πανίδα τους».

Συγκεκριμένα, μετά από την εξέταση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου και της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που την συνοδεύει, η Διεύθυνση Βιοποικιλότητας γνωμοδοτεί αρνητικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των 3 ΑΣΠΗΕ επί των 14 αυτών νησίδων.

Στην γνωμοδότηση αναφέρεται σαφώς ότι: «Η υλοποίηση των υπό εξέταση ΑΣΠΗΕ είναι πιθανό να προκαλέσει τον οριστικό εκτοπισμό της ορνιθοπανίδας από τις νησίδες. Εφόσον όμως και στην άμεση περιοχή προβλέπονται επίσης ΑΣΠΗΕ στα γύρω νησιά, τα πτηνά δεν θα μπορούν να βρουν εκεί καταφύγιο και είναι πολύ πιθανή η οριστική εξαφάνιση πτηνών σε όλη την περιοχή του κεντρικού Νοτίου Αιγαίου».

Επίσης: «Η υπό εξέταση επένδυση, εφόσον υλοποιηθεί, είναι πιθανόν να αλλοιώσει οριστικά και μη αναστρέψιμα αυτό το αδιατάρακτο των νησίδων, καταστρέφοντας αμετάκλητα τα προστατευόμενα οικοσυστήματα και εκδιώκοντας τα είδη της ορνιθοπανίδας, αίροντας ουσιαστικά το καθεστώς προστασίας και τους λόγους ένταξης αυτών των περιοχών στο δίκτυο Natura 2000».

Επιτέλους, φαίνεται να επικρατεί η λογική και τα επιστημονικά δεδομένα. Αναμένουμε πλέον και εκ μέρους της ηγεσίας του Υπουργείου την αναγνώριση του προφανούς: ότι η ισοπέδωση των 14 νησίδων για την εγκατάσταση βιομηχανικής κλίμακας ΑΣΠΗΕ αποτελεί ένα πραγματικό περιβαλλοντικό έγκλημα που πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί.

πηγή : Κοινή Γνώμη 

Τρέχουμε για την προστασία της φύσης της Άνδρου.

Λέμε ΟΧΙ στη βιομηχανοποίηση του φυσικού της πλούτου.

Έλα και εσύ σε ένα Σαββατοκύριακo ορεινού τρεξίματος να δυναμώσουμε τη φωνή της φύσης και να συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία της.

Φέρε τη σκηνή ή τον υπνόσακό σου και απόλαυσε μια νύχτα κάτω από τ’άστρα. Όλα τα άλλα άστα σε εμάς.

Με αφορμή την επικείμενη εγκατάσταση πολλαπλών αιολικών πάρκων και στο νησί της Άνδρου, η One Foot Forward και ο αγώνας Andros Trail Race παίρνουν την πρωτοβουλία να οργανώσουν ένα διήμερο τρεξίματος σε μονοπάτια που βρίσκονται γύρω από τις δυο απειλούμενες περιοχές της Νότιας Άνδρου αλλά και στην περιοχή που φωλιάζουν σπάνια και προστατευόμενα αρπακτικά πουλιά .

Η δράση γίνεται σε συνεργασία με τo free press περιοδικό για το τρέξιμο "iRun ...and i am free!" και της ομάδας του που θα καλύψει το δρομικό γεγονός.

5e κάθε συμμετοχής σας θα δοθεί για τις δαπάνες του αγώνα κατά της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στην Άνδρο (δικαστικά έξοδα κτλ)

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Δήλωσε Συμμετοχή

Απέδωσαν καρπούς οι αγώνες των κατοίκων της Τήνου, οι οποίοι κατάφεραν με τις κινητοποιήσεις τους να ακυρωθεί ο σχεδιασμός για την εγκατάσταση 15 ανεμογεννητριών στο νησί, όπως ανακοινώθηκε από τον δήμαρχο Τήνου, Γιάννη Σιώτο. Οι ανεμογεννήτριες αποτελούν ένα διφορούμενο ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει αναστάτωση σε πολλούς δήμους της χώρας. Μέχρι στιγμής, πέρα από τον δήμαρχο Τήνου, την αντίθεσή τους σε νέα αιολικά πάρκα έχουν εκφράσει και άλλοι δήμαρχοι, όπως ο Κύμης – Αλιβερίου Θανάσης Μπουραντάς και ο Ερέτριας Γιάννης Δημητρόπουλος.

Ελεύθερα βουνά, ελεύθερα νησιά χωρίς αιολικά ήταν το σύνθημα που φώναζαν με τη σειρά τους οι Ανδριώτες όταν έφτασε ένα φορτηγό πλοίο με εξαρτήματα στο λιμάνι του Γαυρίου. Οι δήμαρχοι αντιμετωπίζουν δίλημμα για το αν θα πρέπει να προχωρήσουν οι εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών στα νησιά τους.

Μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Τήνο κατά την επέμβαση των ΜΑΤ στην περιοχή Πράσσα, όπου είχαν συγκεντρωθεί κάτοικοι για να διαδηλώσουν εναντίον των ανεμογεννητριών, συνέντευξη στην kedenews παραχώρησε ο κ. Πέτρος Κουσουνάδης, δημοτικός σύμβουλος της Ανεξάρτητης Δημοτικής Παράταξης Κοινό Τηνίων και ένας από τους εννέα συλληφθέντες των γεγονότων της 20ής Μαΐου.

Ειδήσεις parosin.gr

Μάλιστα, ο πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Τήνου, Δημήτρης Καλογεράκης, δήλωσε πως ο αγώνας των κατοίκων είχε σκοπό να αποτραπεί μια ανεπανόρθωτη ζημιά στο νησί, που δεν αντισταθμίζεται με κανένα οικονομικό όφελος.

Ποια είναι η θέση σας όσον αφορά το θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί; Σε ποιες παραμέτρους εδράζεται η αντίδραση των κατοίκων, τη στιγμή που τα αιολικά πάρκα ταυτίζονται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;

Ας ξεκινήσουμε από το ότι οι ανεμογεννήτριες δεν αποτελούν κάποια καινούργια τεχνολογία. Υπάρχουν για πάνω από 30 χρόνια, και οι στατιστικές μελέτες έχουν δείξει ότι η συνεισφορά τους στην παγκόσμια ηλεκτροπαραγωγή είναι μηδαμινή. Αυτό οφείλεται στη στοχαστικότητα της παραγωγής τους και στην αστάθεια που προκαλούν στο δίκτυο. Ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να ξεπεραστεί αν είχε βρεθεί μια οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά συμφέρουσα μέθοδος αποθήκευσης.
Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι ανεμογεννήτριες δεν αποτελούν αξιόπιστες ΑΠΕ. Η ταύτισή τους με τον όρο ΑΠΕ και τη λεγόμενη πράσινη ενέργεια είναι απλώς ένα ψέμα. Καμία παραγωγή ενέργειας δεν είναι πραγματικά πράσινη, ενώ υπάρχουν πολλές ακόμη μορφές ΑΠΕ, όπως τα υδροηλεκτρικά, η βιομάζα, η γεωθερμία, και φυσικά η καλύτερη ΑΠΕ είναι η εξοικονόμηση στην κατανάλωση.
Εκτός όμως από τη μηδαμινή συνεισφορά στην ηλεκτροπαραγωγή, οι ανεμογεννήτριες προκαλούν πλήθος προβλημάτων όπου εγκαθίστανται. Από την οπτική και την ακουστική όχληση, μέχρι τη διατάραξη του μικροκλίματος και τις αρνητικές συνέπειες στον υδροφόρο ορίζοντα. Από την αποψίλωση δασών μέχρι τη βιομηχανοποίηση παρθένων τόπων. Από τη διατάραξη οικοσυστημάτων μέχρι τη θανάτωση σπάνιων πουλιών. Από τη διάνοιξη τεράστιων δρόμων μέχρι τις αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό και δη στον εναλλακτικό τουρισμό.

Στις 19 Φεβρουαρίου συστάθηκε επιτροπή, προκειμένου να υπάρχει συντονισμός αναφορικά με τις κινήσεις της τοπικής κοινωνίας ενάντια στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις;

Η δημοτική επιτροπή αγώνα ενάντια στις ανεμογεννήτριες αποτελεί μια διαπαραταξιακή θεσμική προσπάθεια συνέχισης του αγώνα που κάνει ο κόσμος της Τήνου και, φυσικά, μια απόδειξη ότι όλες οι δημοτικές ομάδες τον στηρίζουν.
Ο κόσμος, όμως, δεν επαναπαύτηκε στη δημοτική επιτροπή. Συνεχίζει να πράττει και να αποφασίζει ο ίδιος μέσα από λαϊκές συνελεύσεις λειτουργώντας κινηματικά, αλλά και συμπληρωματικά στη δημοτική επιτροπή. Ο αγώνας αυτός είναι πολύπλευρος και πολυσυλλεκτικός.
Οι επόμενες κινήσεις φαίνεται ότι ξεφεύγουν από τα όρια της Τήνου και θα γίνουν από κοινού με τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. Ήδη την Κυριακή 31 Μαΐου προγραμματίστηκε κοινή διαμαρτυρία σε Άνδρο, Νάξο, Πάρο και Τήνο.

Ειδήσεις parosin.gr

Πώς κρίνετε τα τελευταία γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την επέμβαση των ΜΑΤ; Θα συνεχίσουν οι κάτοικοι να προσπαθούν να αποτρέπουν τις εργασίες;

Πρέπει σίγουρα να καταδικάσουμε απερίφραστα την έλευση αστυνομικών δυνάμεων στην Τήνο για να λειτουργήσουν ως προστάτες ενός έργου που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση των Τηνιακών.

Πόσω μάλλον όταν επιβάλλουν τη συνέχιση των εργασιών με τη βία. Πόσω μάλλον όταν μεταφέρονται στην Τήνο, όπου δεν υπάρχει κρούσμα κορονοϊού, από νησιά που έχουν κρούσματα, με κίνδυνο διάδοσης του ιού.

Το μόνο σίγουρο είναι πως, όσο η κρατική βίαιη αστυνομική καταστολή δρα για το συμφέρον μιας ιδιωτικής εταιρείας ενάντια στη βούληση της τοπικής κοινωνίας, τόσο ο κόσμος θα εξαγριώνεται, και με το δίκιο του. Αν νομίζουν ότι θα φοβίσουν τον κόσμο, είναι γελασμένοι.

Εμείς έχουμε επανειλημμένως ζητήσει από την Αστυνομία να προστατέψει εμάς από την επένδυση, όχι το ανάποδο.

Πέρα από την Τήνο, αντίστοιχα σε πολλές περιοχές της χώρας οι κάτοικοι έχουν εναντιωθεί. Θεωρείτε πως η Τήνος λειτούργησε ως κινητήριος δύναμη για τις υπόλοιπη Ελλάδα;
Οι υπόλοιπες περιοχές λειτούργησαν ως έμπνευση για τους Τηνιακούς, με τον ίδιο τρόπο που τώρα οι Τηνιακοί με την αποφασιστικότητά τους δίνουν το παράδειγμα. Αυτά λειτουργούν αλυσιδωτά και έτσι πρέπει. Δεν είμαστε παρά ένας κρίκος. Ένα κομμάτι του πανελλαδικού αγώνα ενάντια στη λεηλασία της φύσης για τα συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων.

Ήδη οι Ανδριώτες έδειξαν και εκείνοι την αποφασιστικότητά τους αυτές τις μέρες. Οι Παριανοί το έχουν κάνει παλιότερα με το παραπάνω. Τον αγώνα τον δίνουμε μαζί, και μαζί θα τον κερδίσουμε.

 

Αλέξανδρος Μαβής: Συμπληρωματική και όχι εναλλακτική η ενέργεια από τα αιολικά πάρκα

Για το φλέγον ζήτημα που δημιουργήθηκε με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Τήνο -και σε άλλα νησιά-, κι αν πραγματικά τα αιολικά πάρκα μπορούν να ταυτιστούν με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δίνει απαντήσεις στην kedenews ο κάτοικος Άνδρου κ. Αλέξανδρος Μαβής. Μάλιστα, προτείνει εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν στον ελλαδικό χώρο, ενώ μιλάει για το πού στηρίζεται το επιτυχημένο μοντέλο της Δανίας με τα γιγαντιαία αιολικά πάρκα.

Ειδήσεις parosin.gr

Πόσα χρόνια παρακολουθείτε τις εξελίξεις όσον αφορά το θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών;
Εγώ σπούδασα Βιοτεχνολογία στο Λονδίνο, την οποία όμως επαγγελματικά δεν άσκησα ποτέ. Γύρισα στην Ελλάδα και ασχολήθηκα με επιχειρήσεις οι οποίες είχαν σχέση με τεχνικά θέματα. Κατόπιν, όταν αποφάσισα να αλλάξω ξανά πορεία στη ζωή μου, έκανα ένα μεταπτυχιακό με αντικείμενο την Περιβαλλοντική Διαχείριση, γιατί με απασχολούσε το τι παθαίνουμε σ’ αυτή τη χώρα και δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας, με συνέπεια να καταστρέφουμε την υποδομή μας, είτε αυτή έχει να κάνει με τον τουρισμό, είτε με τον πολιτισμό μας, είτε με τη φύση μας κ.λπ. Βλέπετε, σε όποιο μέρος πάει κανείς διακοπές και επιστρέψει μετά από κάποιες δεκαετίες, βρίσκει μια ρημαγμένη κατάσταση.
Αφότου τελείωσα λοιπόν το μεταπτυχιακό, εγκαταστάθηκα μόνιμα στην Άνδρο και συμμετείχα σε έναν παναιγαιακό φορέα, το Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου, το οποίο υπάρχει ακόμα.

Ασχολούμαστε με το θέμα αυτό περίπου είκοσι χρόνια. Πριν από είκοσι χρόνια λοιπόν η ανεμογεννήτρια ήταν το σύμβολο της καθαρής ενέργειας που θα άλλαζε τη βρόμικη κατάσταση και θα έφερνε μια καθαρή παραγωγή ενέργειας. Τότε ξεκίνησαν να έρχονται οι εταιρείες και άρχισαν να αναζητούν ερείσματα.
Εκείνη την περίοδο θεωρούσα και εγώ ότι θα πρέπει να βάλουμε ανεμογεννήτριες για να κλείσουμε τα λιγνιτικά εργοστάσια. Ωστόσο, έκανα μια δωρεάν μελέτη για έναν ενδιαφερόμενο και συνειδητοποίησα πως αυτά που μας μάθαιναν ήταν μονόπλευρα και ότι οι ανεμογεννήτριες δεν προσφέρουν εναλλακτική ενέργεια αλλά συμπληρωματική, ότι έχουν μικρές δυνατότητες και πολλά προβλήματα στην εφαρμογή τους, τόσο τεχνικά, λόγω του ασταθούς ρεύματος που εγχέουν στο δίκτυο, όσο και στο κομμάτι της χωροθέτησης.
Περνώντας δε τα χρόνια, μεγάλωνε και η διείσδυση ως πολιτική από την Ευρώπη, ιδιαίτερα την περίοδο των μνημονίων.

Δηλαδή, ενώ τότε μιλούσαμε για ανεμογεννήτριες των 200 kW, τώρα μιλάμε για 2,3 MW, δηλαδή δεκαπλάσιας ισχύος και πενταπλασίου μεγέθους, από 100 μέτρα συνολικού ύψους μέχρι και 200 μέτρα.

Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η απολιγνιτοποίηση μέσα από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. Πώς σχολιάζετε αυτή τη θέση;

Ουσιαστικά η απολιγνιτοποίηση γίνεται με το φυσικό αέριο, το οποίο είναι ένα καύσιμο που καίμε με τον πιο αντιεργονομικό τρόπο για ρεύμα. Είναι μεγάλη σπατάλη, πέραν δηλαδή του ότι είναι ένα καθαρό εισαγόμενο καύσιμο και ότι εξαρτάσαι από την τιμή του πετρελαίου, το καις με τη μισή του θερμιδική απόδοση για ηλεκτροπαραγωγή έναντι της απόδοσης που θα είχε για οικιακή ή βιομηχανική χρήση. Υποτίθεται λοιπόν ότι, βάζοντας περισσότερες ανεμογεννήτριες, όταν φυσάει έχεις τη δική σου ενέργεια. Το αέριο το θες όμως όταν δεν φυσάει καθόλου ή φυσάει λίγο, γιατί θα πρέπει από κάπου να πάρουμε ενέργεια, και εκεί εδράζεται η χρησιμότητα των καινούργιων σταθμών φυσικού αερίου, που έχουν γρήγορη απόκριση.
Όταν αλλάζει η ένταση του ανέμου σε όλη τη χώρα, η απόδοση πέφτει δραματικά, μιας και η παραγόμενη ενέργεια είναι ανάλογη με τον κύβο της ταχύτητας του ανέμου. Για παράδειγμα, με ένα μποφόρ διαφορά μπορεί να μειωθεί έως και 50% η παραγόμενη ενέργεια. Και γι’ αυτόν τον λόγο η υποκατάσταση που πετυχαίνουν τα αιολικά είναι μικρότερη από το 10%. Η αυξομείωση στις στροφές καθιστά τις μηχανές αερίου φοβερά αντιπαραγωγικές και παίρνουμε ακόμα μικρότερο ποσοστό ενέργειας από αυτό που καίμε.

Η εικόνα που περνάνε στον κόσμο είναι πολύ απλουστευμένη.

Αυτή η θεωρία μάλιστα δεν υποστηρίζεται μόνο από εμάς, αλλά και από ανθρώπους στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας είχε δηλώσει πριν από τρία χρόνια ότι πρόκειται για την πιο κραυγαλέα ανακατανομή πλούτου από κάτω προς τα πάνω.

Επεισόδια στην Άνδρο

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, όπως δήλωσε ο κ. Αλέξανδρος Μαβής, σημειώθηκαν επεισόδια στο λιμάνι της Άνδρου όταν έφτασε ένα φορτηγό πλοίο με κάποια εξαρτήματα. Συγκεκριμένα, γύρω στις 4 τα ξημερώματα περίπου διακόσιοι κάτοικοι, αγνοώντας τη βροχή, έδιωξαν το καράβι – για δεύτερη φορά. Κάτι αντίστοιχο σημειώνεται και στην Τήνο, αλλά και στην Εύβοια. Παντού το ίδιο χρονικό...

Ο κ. Μαβής μάλιστα δήλωσε: Την τελευταία δεκαετία δημιουργείται ένα χάος, έχουμε ένα ειδικό χωροταξικό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που δεν είναι χωροταξικό, είναι απλώς μια νομιμοποίηση των αιτήσεων των επενδυτών. Οπότε, έχουμε ένα χωροταξικό που ήρθε μετά. Καταστρέφουμε τις τελευταίες προστατευόμενες περιοχές, τα παρθένα τοπία, την πανίδα και το κυκλαδίτικο τοπίο.

Ισχύει ότι οι ανεμογεννήτριες έρχονται μεταχειρισμένες από το εξωτερικό;

Κάποιες ναι, κάποιες όχι. Στο τελευταίο περιστατικό της 25ης Μαΐου στο λιμάνι της Άνδρου τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά ήταν σίγουρα μεταχειρισμένα. Πάντως, η εξάπλωση των χερσαίων αιολικών στην Ευρώπη έχει ουσιαστικά σταματήσει και μας τα φέρνουν εδώ.

Τι έχετε να σχολιάσετε για το επιτυχημένο μοντέλο της Δανίας με τα γιγαντιαία πάρκα από ανεμογεννήτριες;

Το επιτυχημένο μοντέλο της Δανίας ως προς τα ποσοστά ρεύματος που καταφέρνουν να πάρουν από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προκύπτει από την ιδιαιτερότητα που έχει η χώρα, καθώς η Σκανδιναβία είναι γεμάτη υδροηλεκτρικά. Οπότε, εκεί όταν για παράδειγμα φυσάει πολύ τα ξημερώματα που δεν υπάρχει κατανάλωση, την πετάει στη Σουηδία που έχει πολλά φράγματα και αντλεί νερό από το χαμηλότερο φράγμα στο υψηλότερο, με αποτέλεσμα την άλλη μέρα το πρωί που δεν θα φυσάει να πάρει από το υδροηλεκτρικό που ήδη υπάρχει εκεί την ενέργεια πίσω.

Αυτή είναι η πιο κλασική μέθοδος αποθήκευσης.

Βέβαια, η Δανία μπορεί να έχει γεμίσει ανεμογεννήτριες, αλλά το μέγιστο υψόμετρό της είναι μικρότερο από το μέγιστο υψόμετρο της Τήνου, όχι της Ελλάδας. Δηλαδή σε μέρη όπως η Ολλανδία, η Δανία και το Βέλγιο πας σε έναν κάμπο όπου υπάρχουν οι οδικές δομές, δεν δημιουργεί η χωροθέτηση ανάλογο πρόβλημα.

Πλήρης ισοπέδωση στην Κάρυστο

Οι ανεμογεννήτριες είναι καταστροφικές τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία, όταν έρχεται και εφαρμόζει σε πεδία, τα οποία είναι ό,τι πολυτιμότερο έχει η χώρα. Ο κ. Αλέξανδρος Μαβής τονίζει, μάλιστα, στους δήμαρχους που αντιμετωπίζουν το δίλημμα να χωροθετήσουν τις ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα, να κάνουν ένα ταξίδι στην Κάρυστο. Να δουν τι γίνεται εκεί, όπου συντελείται η πλήρης ισοπέδωση, ζήτημα για το οποίο έχει γίνει καταγγελία στην Κομισιόν, και η Κομισιόν με τη σειρά της έχει στείλει ένα καταγγελτικό κείμενο προς την ελληνική διοίκηση, όπου κατακεραύνωνε τις λανθασμένες χωροθετήσεις σε προστατευόμενες περιοχές, το οποίο παρακάμφθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Το ίδιο γίνεται και στην Άνδρο, καθώς έχουμε ήδη χάσει δύο προσφυγές στο ΣτΕ για προστατευόμενες περιοχές του νησιού. Θα χάσουμε ό,τι Ελλάδα έχει μείνει όπως την αντιλαμβανόταν κανείς. Της Ελλάδας ο πλούτος είναι οι ιδιαιτερότητες και η ποικιλομορφία της.

Δίνεται οικονομική ενίσχυση στους δήμους;

Το 1,5% από τον συνολικό τζίρο δίνεται στους δήμους, ο οποίος προκύπτει από το τι πληρώνουν οι ίδιοι οι δημότες πανελληνίως. Άρα, το ελάχιστο οικονομικό όφελος για τις δημοτικές αρχές το πληρώνουμε όλοι. Ένα ελάχιστο ποσοστό επίσης δίνεται και στους κατοίκους που πλήττονται άμεσα από την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, όταν ξαφνικά χάνουν τη θέα, τη ζωή τους, την ησυχία τους, προσφέροντάς τους μια μείωση στο ρεύμα. Η μερίδα του λέοντος των επιδοτήσεων που πληρώνουμε, και είναι μερικά δισ. τον χρόνο, πάει στη γερμανική βιομηχανία, με μόνο μερικά ψίχουλα να γυρίζουν στους δήμους.

Αποικιοκρατικές καταστάσεις, δυστυχώς.

Αναφερόμενος στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην Τήνο, ο κ. Μαβής σχολίασε πως λανθασμένα ο δήμαρχος δήλωσε πως θα πρέπει να εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες σε ερημωμένα νησιά, καθώς αυτά είναι πολύ σημαντικά για την πανίδα, αναφέροντας πως η όποια χωροθέτηση θα πρέπει να σταθμίζεται πολύ προσεκτικά, εφαρμόζοντας και τη νομική αρχή της προφύλαξης.

Υπάρχουν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των κατοίκων;
Βέβαια υπάρχουν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των κατοίκων. Φανταστείτε, όταν δύει ο ήλιος οι ανεμογεννήτριες ρίχνουν τη σκιά τους πάρα πολύ μακριά. Στην Άνδρο, αν θες να αγναντέψεις το βορειοδυτικό πέλαγος, βλέπεις στον ορίζοντα ένα δάσος από κόκκινα φωτάκια από τις ανεμογεννήτριες της Όχης στην Κάρυστο.
Μάλιστα, οι ανεμογεννήτριες παράγουν κάποιους υποήχους, τους οποίους δεν αντιλαμβάνεσαι αλλά λειτουργούν σαν παλμός. Βέβαια, στην Ελλάδα οι απειλές αυτές δεν είναι τόσο σημαντικές όσο αλλού, δεδομένου ότι είναι αρκετά αραιοκατοικημένη.

Η καταστροφή του ορίζοντα όμως, αυτού που μας ορίζει, συνιστά για μένα τεράστιο πλήγμα στην ψυχική μας υγεία.

Πρέπει να καταλάβουμε πως οι βιομηχανικές ανεμογεννήτριες δεν ταιριάζουν στην Ελλάδα. Εδώ στη χώρα θα μπορούσαμε να εγκαταστήσουμε τις ανεμογεννήτριες σε περιοχές που είναι ήδη υποβαθμισμένες περιβαλλοντικά, όχι στα πιο παρθένα μέρη, ή ακόμη καλύτερα να εγκαταστήσουμε πλωτές ανεμογεννήτριες.

Η χώρα μας θέλει μικρά πράγματα και χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία, δεν γίνεται να πράττουμε δηλαδή όπως η Γερμανία, που έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η ομογενοποίηση των τοπίων μας, εκτός από απώλεια της ταυτότητάς μας, συνιστά και απαξίωση του τουριστικού μας προϊόντος, που, όπως λένε, είναι η δική μας βαριά βιομηχανία.

Ρεπορτάζ της Κατερίνας Θανάση

Πηγή : kedenews

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31/05/2020 στην Παροικιά Πάρου στο πλαίσιο Πανκυκλαδικής κινητοποίησης που έλαβε χώρα, ταυτόχρονα, και στα νησιά της Άνδρου, Νάξου, Τήνου, Αμοργού και Σαντορίνης. Πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι τοπικών αρχών, φορέων και συλλόγων, είπαν για μία ακόμη φορά ηχηρό όχι στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο νησί. Είχαν προηγηθεί η ψήφιση του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου που επιταχύνει τις αδειοδοτήσεις των σχετικών έργων και η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, στις 7 και 25 Μαΐου αντίστοιχα, που προβλέπουν μεταξύ άλλων και την εγκατάσταση 22 ανεμογεννητριών στην Πάρο. Το νέο νομοσχέδιο ψηφίστηκε μάλιστα με fast track διαδικασίες εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση.

Ο Δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Ι. Κωβαίος, δήλωσε σχετικά: « Ο παριανός και κυκλαδίτικος λαός δεν είναι αντίθετος στις ΑΠΕ, αλλά στην εκμετάλλευση και στην ασυδοσία. Τα έργα ΑΠΕ, όταν δεν υλοποιούνται με τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας και εντός ενός πλαισίου βιωσιμότητας, έχουν αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που ευαγγελίζονται. Γι’ αυτό το ζήτημα εξάλλου, έχουμε προτείνει εναλλακτική λύση εδώ και καιρό. Συνεπώς, είναι αναγκαία μία Πανκυκλαδική κινητοποίηση, απέναντι σε κάθε παρέμβαση που δεν έχει βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική. Η προσήλωση στον αγώνα, στις αξίες και στα ιδανικά μας είναι μονόδρομος.»

Γενικότερα, τα αιολικά πάρκα για τα νησιά Πάρο, Νάξο, Τήνο και Άνδρο αδειοδοτήθηκαν για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2010 από την ΡΑΕ. Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος Πάρου αρνήθηκε τον σχεδιασμό, σχηματίζοντας συνασπισμό με τα υπόλοιπα νησιά και προχωρώντας σε σειρά δράσεων. Συστήθηκε Δημοτική Επιτροπή κατά των ανεμογεννητριών υπό την Προεδρία του Δημάρχου Πάρου, Μάρκου Ι. Κωβαίου, επιτροπές αγώνα, ομάδες εργασίας, και καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς όλες τις αρμόδιες ελληνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες.

Παράλληλα, εκδόθηκε ψήφισμα κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Πάρο, ενώ από κοινού με τους υπόλοιπους κυκλαδίτικους Δήμους, χρησιμοποιήθηκαν όλα τα νόμιμα μέσα απέναντι σε αυτήν την απόφαση. Η εκδίκαση της σχετικής προσφυγής μάλιστα ενώπιον του ΣτΕ ήταν ορισμένη για τις 03.06.2020 αλλά αναβλήθηκε, και αναμένεται νέα δικάσιμος.

Ο 'Επαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς ανέφερε στην ομιλία του : 

Αγαπητοί Συμπατριώτες,
Σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία!
Συγχαρητήρια στην νεολαία που παίρνει μέρος στην σημερινή διαμαρτυρία και αγωνίζεται έμπρακτα για το μέλλον της!

Καταρχήν πιστεύω ότι καταδικάζουμε όλοι μας τα γεγονότα που συνέβησαν στην Τήνο στις 20.5.20 , την παρουσία Αστυνομικής Δύναμης και τη χρήση βίας για την καταστολή ειρηνικών κινητοποιήσεων των κατοίκων.

Επίσης ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ στους διωκόμενους κατοίκους του νησιού της Τήνου.

ΕΙΝΑΙ πάρα πολύ σημαντικό ότι σε 6 νησιά σήμερα, γίνονται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ( ΠΑΡΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΤΗΝΟΣ, ΑΝΔΡΟΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ και ΑΜΟΡΓΟΣ ).
Θα πρέπει να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα στους επενδυτές, στην πολιτική εξουσία και στην δικαιοσύνη για να σεβαστούν τις ομόφωνες αρνητικές γνωμοδοτήσεις των Συλλογικών φορέων, των Δήμων και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Είμαστε θετικοί στις φιλικές προς το περιβάλλον ΑΠΕ όπως η ηλιακή ενέργεια, η υδροηλεκτρική, η γεωθερμική κ.α.

Οι βιομηχανικές ανεμογεννήτριες στα βουνά μας, δεν είναι ΑΠΕ - είναι ΑΠΑΤΗ - είναι ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας.

Η εγκατάσταση αυτών των ανεμογεννητριών θα έχει κερδισμένους τα Γερμανικά εργοστάσια, τους εγχώριους και ξένους επενδυτές (επιδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ έργα ).

Χαμένοι θα είμαστε όλοι οι υπόλοιποι που θα δούμε τα βουνά και τα τοπία μας να μετατρέπονται σε ένα απέραντο νταμάρι, το τουριστικό προϊόν να υποβαθμίζεται και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να ακριβαίνει συνεχώς...

Για όλους τους παραπάνω λόγους χρειάζεται συστράτευση όλων των δυνάμεων του τόπου μας στον κοινό αγώνα, να καταθέσουμε προτάσεις δημόσια και γραπτά , να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , να ασκήσουμε πίεση στα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να αγωνιστούμε μέχρι να επικρατήσει η λογική!

Ένα σύντομο ιστορικό :
- Το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ ψηφίστηκε το 2008 – τα αιολικά πάρκα του ομίλου Κοπελούζου ( στα νησιά Πάρο, Νάξο, Τήνο και Άνδρο ) αδειοδοτήθηκαν για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2010 από την ΡΑΕ

– από τους δήμους και το περιφερειακό συμβούλιο ζητήθηκε γνωμοδότηση το 2011 για την έγκριση της ΜΠΕ του παραπάνω έργου ( γνωρίζετε ότι αυτές οι γνωμοδοτήσεις των φορέων το 2011 ήταν αρνητικές )

- όμως τον Δεκέμβριο του 2013 και τον Δεκέμβριο του 2014 εγκρίθηκε από το υπουργείο περιβάλλοντος η ΑΕΠΟ

– κατόπιν οι φορείς ( Περιφέρεια, Δήμοι, Σύλλογοι , πολίτες ) προσέφυγαν στο ΣΤΕ

– το ΣΤΕ έχει πάρει μέχρι σήμερα 10 αναβολές

– το 2017 ο όμιλος Κοπελούζου κατέθεσε τροποποίηση η οποία εγκρίθηκε στις 25 Μαΐου 2020 παρότι όλοι οι θεσμικοί φορείς των νησιών είχαν για άλλη μια φορά γνωμοδοτήσει αρνητικά

- η επόμενη δικάσιμος για το ΣΤΕ ήταν ορισμένη για τις 3.6.20 αλλά αναβλήθηκε.

Θα γνωρίζουμε την ημερομηνία της νέας εκδίκασης στις 3.6.20 Είναι προφανές ότι αφού καθοριστεί η επόμενη δικάσιμος θα πρέπει όσοι μπορούμε σε συνεργασία με τους συλλόγους των Αθηνών να βρισκόμαστε εκείνη την ημέρα στην Αθήνα, έξω από το ΣΤΕ.

Με την παραπάνω τροποποίηση εγκρίθηκαν οι 76 από τις 95 ανεμογεννήτριες ύψους 100μ. ( 2,3 MW η καθεμία ) στα 4 νησιά, για την Πάρο 22 ανεμογεννήτριες, για την Νάξο 16, για την Τήνο 5 και για την Άνδρο 33.

Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι ανεμογεννήτριες που οι επενδυτές επιδιώκουν να εγκαταστήσουν στα νησιά μας. Στην Πάρο υπάρχουν ήδη 4 πιο μικρού ύψους από την ΔΕΗ στην περιοχή των Καμαρών.
Αντίστοιχα υπάρχουν ανεμογεννήτριες στην Νάξο, Τήνο και Άνδρο.

Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την φέρουσα ικανότητα των νησιών που αναφέρει 104 ανεμογεννήτριες στην Πάρο, 227 στην Νάξο, 103 στην Τήνο, 201 στην Άνδρο, 24 στην Αντίπαρο, 55 στην Σύρο, 80 στην Μύκονο,48 στην Σαντορίνη, 67 στην Αμοργό και σε όλα τα νησιά ανάλογα με το μέγεθος τους. Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη δεν μένει κανένα νησί χωρίς αιολικά...

Απλά ξεκίνησαν από εμάς...

Πριν 3 μήνες περίπου ο όμιλος Μυτιληναίου κατέθεσε πρόταση για 5 ανεμογεννήτριες ύψους 150 μ. (3MW η καθεμία) για το νησί της Άνδρου. Στην ΜΠΕ του παραπάνω έργου ανέφεραν ότι θα κατασκευάσουν και έναν μικρό ντόκο για την εκφόρτωση των Α/Γ. Το περιφερειακό συμβούλιο ομόφωνα έδωσε αρνητική γνωμοδότηση.

Όμως η εξέλιξη και αυτού του έργου δεν είναι γνωστή...

Το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που πρόσφατα ψηφίστηκε δυστυχώς επιταχύνει τις αδειοδοτήσεις των σχετικών έργων.

Στις 29.5.20 το Περιφερειακό Συμβούλιο με ομόφωνο ψήφισμα καταδίκασε τα γεγονότα της Τήνου και επανέλαβε για άλλη μια φορά το αίτημα για αναστολή οποιασδήποτε αδειοδότησης και εργασιών αναφορικά με τα Αιολικά Πάρκα, μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο, προκειμένου να υπάρχει μια δίκαιη, εύλογη και αποδεκτή, μετά από διαβούλευση, χωροθέτησή τους σε εθνικό επίπεδο.

Φίλες και Φίλοι,
Είναι γνωστό ότι τα συμφέροντα είναι ισχυρά και τα λεφτά είναι πολλά!

Όμως θα πρέπει να συνεχίσουμε με ενότητα – αποφασιστικότητα και αγωνιστικότητα να διεκδικούμε την προστασία των νησιών μας .

Κλείνω με το πολύ όμορφο αλλά και εύστοχο σύνθημα του αγώνα:

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΟΥΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ!

Σας ευχαριστώ!
Κώστας Ν. Μπιζάς

 

Καλούμε όλους τους Παριανούς, Φίλους, Κατοίκους και Επισκέπτες, την Κυριακή 31/5 στις 11πμ, στην κινητοποίηση ενάντια στις ανεμογεννήτριες!
Κάτω από τον Άγιο Κωνσταντίνο.

Σας περιμένουμε!

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Παραδοσιακού Οικισμού Παροικίας Πάρου

Ο Πρόεδρος

Πέτρος Αυλήτης

Σήμερα 26 Μαΐου 2020, ενημερωθήκαμε για την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος με Α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/29714/1561/ 25.05.2020 σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της 177360/18.12.14 σχετικά με την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων στα νησιά Άνδρο, Νάξο, Πάρο και Τήνο.

Στην παραπάνω απόφαση μειώνονται τα αιολικά πάρκα από 9 σε 7 αφού εξαιρείται το αιολικό πάρκο "ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε." στην Νάξο και το αιολικό πάρκο "ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε." στην Τήνο.

Οπότε παραμένουν :
τρία (3) αιολικά πάρκα στην Άνδρο με σύνολο 33 Α/Γ,
ένα (1) αιολικό πάρκο στην Νάξο με 16 Α/Γ,
δύο (2) αιολικά πάρκα στην Πάρο με 26 Α/Γ,
ένα (1) αιολικό πάρκο στην Τήνο με 5 Α/Γ.

Η παραπάνω απόφαση μας στεναχωρεί διότι για άλλη μια φορά η Κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη της την ομόφωνη αντίδραση των τοπικών μας κοινωνιών.

Οφείλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας με ενότητα και ομοψυχία μέχρι να επικρατήσει η λογική!
Το οφείλουμε στα παιδιά μας και στις μελλοντικές γενιές!


Η Δημοτική Επιτροπή για τις Ανεμογεννήτριες καλεί όλο τον κόσμο την Κυριακή 31 Μαΐου και ώρα 11.00 στο Κάστρο στην Παροικία για να διαδηλώσουμε για το μέλλον το οποίο επιθυμούμε για εμάς και τα παιδιά μας λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας και αποστάσεων.

Να είμαστε όλοι εκεί!
Καλή δύναμη σε όλους μας!

 

Κων/νος Ν. Μπιζάς

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας - Πρόνοιας - Κοινωνικής Μέριμνας & Κοινωνικών Παντοπωλείων Κυκλάδων
Έπαρχος Π. Ε. Πάρου

Ο Δήμος Πάρου, οι φορείς και οι σύλλογοι του νησιού και σύσσωμος ο Παριανός λαός από τη πρώτη στιγμή έχουν ταχθεί κατά της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στο νησί της Πάρου και εργάζονται μεθοδικά και στοχευμένα, ενωμένοι και αποφασισμένοι, με μοναδικό στόχο να ανακληθεί η σχετική υπουργική απόφαση.

 •  Μαζί αγωνιστήκαμε και σχεδιάσαμε κάθε βήμα της πορείας αντίστασης μέχρι σήμερα, συστήσαμε επιτροπή αγώνα και ομάδες εργασίας

 • Μαζί συμμετείχαμε σε ημερίδες, ανοιχτές συζητήσεις και ενημερώσαμε τις κοινοβουλευτικές ομάδες αλλά και τον απλό πολίτη για τις επιπτώσεις της εγκατάστασης ανεμογεννητριών

 • Μαζί εκδώσαμε ψήφισμα το οποίο υπεγράφη από τους κατοίκους του νησιού, τους επισκέπτες αλλά και διαδικτυακά από χιλιάδες υποστηρικτές μας σε όλο τον κόσμο.

 •  Μαζί διοργανώσαμε πορείες και διαμαρτυρηθήκαμε στις πλατείες και τα βουνά μας για τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος

  Όλο το διάστημα αυτό επεκτείναμε τον αγώνα αυτό προς κάθε κατεύθυνση και προς κάθε εμπλεκόμενο. Με τη χορήγηση της πρώτης αδειοδότησης από τη ΡΑΕ, απευθυνθήκαμε προς κάθε αρμόδια κρατική υπηρεσία και ζητήσαμε τη γνωμάτευσή τους για την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων στην Πάρο και τις επιπτώσεις τους, όπως τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το Υπουργείο Άμυνας και το τμήμα χαρτών και εμποδίων της Δ/νσης Αερολιμένων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών, το Υπουργείο Πολιτισμού και την Αρχαιολογική Υπηρεσία, τη Δ/νση Δασών Κυκλάδων, τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.ΠΑ) κ.α.

  Συνταχθήκαμε και συνεργαστήκαμε με τους άλλους κυκλαδίτικους Δήμους και τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ορίσαμε δικηγόρο και προσφύγαμε με ένδικα μέσα για την ακύρωση της απόφασης του ΥΠΕΚΑ για τα αιολικά πάρκα Νάξου, Πάρου, Τήνου και Άνδρου και κατά της έγκρισης για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας.

  Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης αιολικών πάρκων και διευκολύνει τις σχετικές επενδύσεις, παρακάμπτοντας τη βούληση των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες λένε ΝΑΙ στις ΑΠΕ, αλλά με ένα άλλο ενεργειακό σχεδιασμό που θα αξιοποιεί όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, που δεν θα καταστρέφει τα νησιά μας και θα εξασφαλίζει επαρκή, ασφαλή και φτηνή ενέργεια για όλα τα νοικοκυριά.

  Συνεχίζουμε στηρίζοντας τον αγώνα του Τηνιακού λαού, την πρόσφατη κινητοποίηση των Ανδριωτών και αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία κοινής δράσης στα τέσσερα νησιά, αρχίζοντας με συμβολικές συγκεντρώσεις στα νησιά μας.

Σας καλούμε όλους την Κυριακή 31 Μαΐου και ώρα 11:00, στο Κάστρο στην Παροικιά της Πάρου, να διαδηλώσουμε για το μέλλον το οποίο επιθυμούμε για εμάς και τα παιδιά μας. Στη συγκέντρωση θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας και αποστάσεων.

 

Δημοτική Επιτροπή για τις ανεμογεννήτριες

Εικόνες ντροπής στην Τήνο την Τετάρτη το πρωί, όταν η ενισχυμένη αστυνομική δύναμη, που μετακινήθηκε στο νησί προκειμένου να διασφαλίσει τη συνέχιση των εργασιών εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή Πράσσα των Υστερνίων, έκανε χρήση βίας απέναντι στους πολίτες οι οποίοι διαμαρτύρονται σταθερά απέναντι στην άκριτη εγκατάσταση αιολικών πάρκων.

Για ακόμη μία φορά, απογοητευτικά πρωτόγνωρες ήταν οι στιγμές που έζησαν οι πολίτες της Τήνου, όταν έγιναν αποδέκτες βίαιης συμπεριφοράς από την αστυνομική δύναμη που είχε συγκεντρωθεί στην περιοχή “Πράσσα – Πολέμου Κάμπος”, με στόχο να μην αφήσουν τους διαμαρτυρόμενους Τηνιακούς να σταματήσουν ξανά τη διαδικασία εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο αιολικό πάρκο που προβλέπεται να δημιουργηθεί στο σημείο.

Πρωτόγνωρες θλιβερές εικόνες με βία και συλλήψεις πολιτών

Η Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων με ανακοίνωσή της την Τρίτη ενημέρωσε για εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, απαγορεύοντας τη διέλευση οχημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή, σε μία προσπάθεια οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες να μη φτάσουν έως εκεί, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε εγκριθεί μετακίνηση αστυνομικών, προκειμένου να ενισχυθεί η δύναμη της Τήνου.

Παρ’ όλα αυτά, οι Τηνιακοί δεν πτοήθηκαν και σταθεροί στην πάγια θέση τους υπέρ της αναστολής των εργασιών εγκατάστασης αιολικών σταθμών, έως ότου υπάρξει αναθεώρηση, μέσω διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες, του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ, μετέβησαν στα ‘Πράσσα’ και αντιπαρατάχθηκαν των αστυνομικών, που έφεραν εξάρτηση με γκλοπ και ασπίδες.

Το κλίμα δεν άργησε να οξυνθεί, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε άσκηση βίας, προκειμένου να απομακρύνουν τους πολίτες που διαμαρτύρονταν, κάνοντας χρήση της εξάρτησής τους, αλλά και σωματικής βίας, βγάζοντας ρούχα από τους πολίτες, χτυπώντας τους και αναγκάζοντάς τους να πέσουν στο έδαφος.

Παράλληλα, έγιναν προσαγωγές πολιτών στο Α.Τ. Τήνου, όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός διαμαρτυρόμενων προς συμπαράσταση των προσαχθέντων, ενώ δεν ήταν λίγοι οι τραυματισμένοι πολίτες που μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Τήνου.

Η τηνιακή κοινωνία, με τις πάντοτε ήπιες και ειρηνικές διαμαρτυρίες της, έχει καταφέρει να αναστείλει εδώ και πολύ καιρό τις διαδικασίες εγκατάστασης του αιολικού πάρκου στα “Πράσσα”, προκειμένου να στείλει το μήνυμά της προς τους αρμόδιους, πως η άναρχη αδειοδότηση αιολικών σταθμών βιομηχανικού τύπου, θα καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον του νησιού, όπως και την τουριστική του ανάπτυξη, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα έχει μακροπρόθεσμα “πράσινο” αποτύπωμα.

Παρά τις αποκαρδιωτικά δυσάρεστες εξελίξεις, τη χρήση βίας από πλευράς της αστυνομίας, τον τραυματισμό αρκετών πολιτών και τις προσαγωγές, τα νέα, σχετικά με τον αγώνα της τοπικής κοινωνίας δεν είναι όλα δυσάρεστα, καθώς η Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων, πρόκειται άμεσα να εξετάσει την καταγγελία που πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση “Κοινό Τηνίων”, σχετικά με το γεγονός, ότι όπως καταγγέλλεται, η εταιρεία εγκατάστασης φέρεται να έχει επέμβει εκτός των αυστηρών ορίων της χορτολιβαδικής έκτασης που της έχει παραχωρηθεί από την Δ/νση Δασών, γεγονός που σημαίνει, σύμφωνα με τη δημοτική κίνηση, ότι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πράξης παραχώρησης, η παραχώρηση παύει να ισχύει.

«Απαιτούμε να αποσυρθούν οι αστυνομικές δυνάμεις»

Αν και ο Δήμαρχος Τήνου, κ. Γιάννης Σιώτος, δεν ήταν παρών στα δυσάρεστα αυτά συμβάντα το πρωί της Τετάρτης, απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κάνοντας σαφή τη δυσαρέσκειά του, σχετικά με τις εξελίξεις.

Όπως επισημαίνει στην επιστολή του, «τα τελευταία χρόνια, σύσσωμη η τοπική μας κοινωνία εκφράζει με όλους τους νόμιμους τρόπους (παραστάσεις, διαμαρτυρίες, ασκήσεις ενδίκων μέσων), την αντίθεσή της στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή Πράσσα – Πολέμου Κάμπος. Δυστυχώς, σήμερα πληροφορηθήκαμε από την τοπική κοινωνία της Τήνου, αλλά και από δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι στην περιοχή “Πράσσα – Πολέμου Κάμπος” της Τήνου, όπου εκτελούνται οι εργασίες εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, έγινε εκτεταμένη χρήση βίας, από το σώμα των αστυνομικών δυνάμεων, που είχε παραταχθεί στην εν λόγω περιοχή, με σκοπό την απομάκρυνση των διαμαρτυρομένων».

Απευθυνόμενος στον Υπουργό, ο Δήμαρχος Τήνου υπογραμμίζει, πως «γνωρίζετε, ότι η χρήση βίας πρέπει να αποφεύγεται. Πολύ περισσότερο που επιλέχθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως μέσο καταστολής εν μέσω πανδημίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο και τη δημόσια υγεία. Συνεπώς, διαμαρτυρόμαστε έντονα για την εν λόγω κατάσταση και απαιτούμε, όπως αποσυρθούν οι αστυνομικές δυνάμεις και εν γένει αποφευχθούν αντίστοιχα φαινόμενα χρήσης βίας».

Έντονες διαμαρτυρίες τοπικών φορέων

Αντίθετα με το Δήμαρχο, παρόντες και στο πλευρό των διαμαρτυρόμενων πολιτών βρέθηκαν ο επικεφαλής της παράταξης “Ενωμένοι για το Νησί μας”, κ. Παναγιώτης Κροντηράς, ο δημοτικός σύμβουλος της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης “Κοινό Τηνίων”, κ. Πέτρος Κουσουνάδης και η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Τήνου, κ. Άννα Μαραβέγια, όπως επίσης δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη των παρατάξεων.

Η μείζων μειοψηφία εξέδωσε ανακοίνωση το πρωί της Τετάρτης, μεταφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «Είμαστε λίγοι, είμαστε μόνοι. Βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις... Για περίπου 2 χλμ απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Αστυνομία και διμοιρίες ΜΑΤ παντού. Απαγορεύθηκε η διέλευση ακόμα και στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ που μεταφέρει τους μαθητές στο σχολείο τους. Αισθανόμαστε ξένοι στον ίδιο μας τον τόπο. Συλλήψεις συναγωνιστών! Ντροπή...».

Ανάλογα έντονη ήταν και η ανακοίνωση του “Κοινού Τηνίων”, στην οποία επισημαίνεται, ότι «ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις στην Τήνο. Οι δυνάμεις καταστολής, χτύπησαν αναίτια πολίτες, που βρέθηκαν στα Υστέρνια να διαμαρτυρηθούν για τις εργασίες σκυροδέτησης των βάσεων των ανεμογεννητριών, συνέλαβαν και προσήγαγαν 8 πολίτες και τους κρατούν αναίτια μέχρι τώρα. Ο κατήφορος της κυβέρνησης των “κουμπάρων” δεν έχει τελειωμό. Η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση Κοινό Τηνίων καταγγέλλει και καταδικάζει την απαράδεκτη στάση της αστυνομίας και αυτών που την έστειλαν. Θα αντισταθούμε σθεναρά στην προστασία του νησιού μας με κάθε τρόπο».

Και οι δύο παρατάξεις της μειοψηφίας ζήτησαν την άμεση σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθούν τα επεισόδια.

“Χείμαρρος” συμπαράστασης

Η κινητοποίηση των ενεργών πολιτών της Τήνου δεν σταμάτησε στην προσπάθεια διακοπής των εργασιών σκυροδέτησης των βάσεων των ανεμογεννητριών, αλλά συνεχίστηκε και έξω από το Α.Τ. Τήνου, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση με αίτημα την απελευθέρωση των προσαχθέντων πολιτών.

Ταυτόχρονα, η Τήνος δέχτηκε, μέσω σχετικών ανακοινώσεων συμπαράσταση στον αγώνα της, όπως και δηλώσεις στις οποίες καταδικάζονται απερίφραστα τα επεισόδια στα “Πράσσα” και η αστυνομική βία, από δεκάδες φορείς άλλων νησιών, του Νοτίου Αιγαίου, εκπροσώπων κομματικών παρατάξεων και τον βουλευτή Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Συρμαλένιο.

Δεδομένου, ότι η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., έκανε λόγο για διήμερη επιβολή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα “Πράσσα”, αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον οι εξελίξεις και της σημερινής ημέρας.

Ευχή όλων, οι εικόνες ντροπής με τη χρήση αστυνομικής βίας για τη διάλυση ειρηνικών και ήπιων διαμαρτυριών της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε ένα ζήτημα, που αφορά το μέλλον του νησιού και των παιδιών της, να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά.

 

πηγή : Κοινή Γνώμη 

Καταδικάζουμε απερίφραστα όσα απαράδεκτα συνέβησαν χθες στην Τήνο και συγκεκριμένα τη βίαιη καταστολή της ειρηνικής και καθόλα δίκαιης διαμαρτυρίας των κατοίκων της Τήνου ενάντια στα έργα εγκατάστασης ανεμογεννητριών στη θέση Πράσσα. Για τα γεγονότα αυτά ευθύνονται πρωτίστως το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και η Ελληνική Κυβέρνηση, ως εντολείς της άνανδρης επίθεσης των αστυνομικών δυνάμεων στους πολίτες. Τεράστια ευθύνη, ωστόσο, έχουν και οι Βουλευτές Κυκλάδων της συμπολίτευσης, οι οποίοι ενώ τους είχε ζητηθεί έγκαιρα να μεσολαβήσουν ώστε να μην οδηγηθεί η κατάσταση στο χθεσινό αδιέξοδο, κώφευσαν και άφησαν εκτεθειμένη την κοινωνία της Τήνου στην αγριότητα του κράτους καταστολής. Τέλος, μεγάλη ευθύνη θα έχουν στο εξής και οι ψηφοφόροι της Τήνου εάν στις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές πραγματοποιηθούν, αφήσουν ατιμώρητους τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, αφού αυτή είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν.

Από την πλευρά μας δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στους κατοίκους-αγωνιστές της Τήνου και ζητούμε:

1. Την άμεση αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων που έχουν σταλεί στην Τήνο από άλλες περιοχές.

2. Την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων των χθεσινών επεισοδίων και τη διακοπή κάθε δίωξής τους

3. Τον άμεσο τερματισμό όλων των εργασιών εγκατάστασης ανεμογεννητριών, την ακύρωση όλων των αδειών παραγωγής ή/και εγκατάστασης αιολικών σταθμών και το σχεδιασμό της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από μηδενική βάση.

Ως Επιτροπή Αγώνα Άνδρου κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και καλούμε την κοινωνία της Άνδρου σε επαγρύπνηση. Αυτά που παρακολουθούμε να συμβαίνουν στη γειτονική Τήνο αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να επιβάλλει με τον πλέον αυταρχικό τρόπο την εγκατάσταση βιομηχανικών ανεμογεννητριών στα νησιά των Κυκλάδων, σε περιοχές εντελώς ακατάλληλες για τέτοιου είδους δραστηριότητα, χωρίς να λογαριάζει τη βούληση των κατοίκων των νησιών αυτών. Ας παραδειγματιστούμε από τον αγώνα της Τήνου και ας προετοιμαστούμε κι εμείς να αντισταθούμε σε αυτό που έρχεται και σε εμάς. Τέλος, ας ενώσουμε τη φωνή μας με όλα τα νησιά καθώς και με τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας με ανάλογο πρόβλημα ενάντια στο φασισμό της αιολικής βιομηχανίας!

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η Επιτροπή Αγώνα Άνδρου θα αναγγείλει τη διοργάνωση εκδήλωσης ενάντια στην εγκατάσταση βιομηχανικών ανεμογεννητριών.

Την Τετάρτη 20 Μαίου στην Τήνο η αστυνομία, χωρίς να προκληθεί, επιτέθηκε σε κατοίκους του νησιού οι οποίοι διαμαρτύρονταν στο χωρίο Υστέρνια για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

Η παριανή κοινωνία στέκεται στο πλευρό των Τηνιακών, οι οποίοι διαφωνούν με την επερχόμενη καταστροφή του περιβάλλοντος, την παραβίαση της κυκλαδίτικης κληρονομιάς, την υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος άρα και της τοπικής οικονομίας.

Είμαστε δίπλα τους, αντλούμε δύναμη από τον αποφασιστικό αγώνα τους που αργά ή γρήγορα θα καλεστούμε να δώσουμε και εμείς οι Παριανοί.

Καταδικάζουμε την επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων και κάθε μέτρο καταστολής και τρομοκρατίας ενάντια στον Τηνιακό λαό.

Να αποσυρθούν τώρα οι αστυνομικές δυνάμεις.

Να γίνουν δεκτά τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων της Τήνου.

 

Δημοτική Επιτροπή Για τις Ανεμογγενήτριες 

Δήμου Πάρου 

 1. Δημοφιλή
 2. Τελευταία
« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30