Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Αρ.. Πρ.: 10079/24-07-2017

Προς:

α) Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

Κοιν.:

α) Αναπληρωματικά μέλη (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

β) Ιστοσελίδα του Δήμου

γ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Δ- Πάρου

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Παρ. 6 άρθρο 75 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Καλείσθε την 28η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017.

Θέμα 2ο: Έγκριση του από 18-07-2017 πρακτικού Νο 1(Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Διαχείριση και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Πάρου –Αντιπάρου» (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού 43179)

Θέμα 3ο: Καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης έργου: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστου – Παροικίας Δήμου Πάρου»

Θέμα 4ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Πάρου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη

1. Μάρκος Κωβαίος

2. Χριστόφορος Χρήστος

3. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα

4. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

5. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

6. Χανιώτη Μαρία

7. Βλαχογιάννης Χρήστος

Αναπληρωματικά μέλη

1. Πετρόπουλος Ιωάννης

2. Ραγκούσης Γεώργιος

3. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

4. Λουκής Γεώργιος

5. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 18/07/2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για την έκδοση Λογαριασμών Ύδρευσης Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 και Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 και ορισμός τέλους ύδρευσης για την πώληση νέρου σε επαγγελματίες.

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την εισφορά στο δίκτυο αειφόρων νήσων Αιγαίου και Ιονίου (ΔΑΦΝΗ) για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση προσωρινού αναδόχου του έργου «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου (χρήση 2017-2018).

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χημικών και φίλτρων για τη λειτουργία των αφαλατώσεων του Δήμου».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών-εξαρτημάτων για την ομαλή λειτουργία των γεωτρήσεων του Δήμου

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού οχήματος , ανοικτού τύπου ανατρεπόμενου με γερανό , πενταετίας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια Δομικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την ερευνητική εργασία στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «AQUANES » που αφορά μετρήσεις , δειγματοληψίας , συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σχετικά με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την Τεχνική εξυπηρέτηση και Υποστήριξη της Αυτόματης Ψηφιακής Μηχανής Γραμματοσήμανσης P;itney Bowes , τύπου DM100i-050.

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία καθαρισμού και συντήρησης των υφιστάμενων γεωτρήσεων του Δήμου με τη χρήση μηχανημάτων.»

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για τα έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτωεκφορτωτικά».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών πολυετούς υποχρέωσης για τις «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αφαλάτωσης Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη πάγιων αναγκών του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δ. Φαρούπος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 9531/14-07-2017

Προς:

α) Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

Κοιν.:

α) Αναπληρωματικά μέλη (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

β) Ιστοσελίδα του Δήμου

γ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Δήμου Πάρου

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Παρ. 6 άρθρο 75 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Καλείσθε την 18η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017.

Θέμα 2ο: Έγκριση της πραγματοποίησης πολυετούς δαπάνης και διάθεσης ισόποσης πιστώσεως σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017 .

Θέμα 3ο: Έγκριση τροποποίησης πολυετούς δαπάνης και διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017

Θέμα 4ο: Έγκριση αποδέσμευσης ποσού προϋπολογισμού 2017

Θέμα 5ο: «Αναμόρφωση του πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2017»

Θέμα 6ο: Βεβαίωση κάλυψης ετήσιας δαπάνης βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Πάρου

Θέμα 7ο: Καθορισμός όρων και προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Πάρου»

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους σχετικά με τις άδειες συμμετοχής σε « Εμποροπανηγύρεις»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη

1. Μάρκος Κωβαίος

2. Χριστόφορος Χρήστος

3. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα

4. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

5. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

6. Χανιώτη Μαρία

7. Βλαχογιάννης Χρήστος

Αναπληρωματικά μέλη

1. Πετρόπουλος Ιωάννης

2. Ραγκούσης Γεώργιος

3. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

4. Λουκής Γεώργιος

5. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 9063 / 07-07-2017

Προς:

α) Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

Κοιν.:

α) Αναπληρωματικά μέλη (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

β) Ιστοσελίδα του Δήμου

γ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Δήμος Πάρου

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.
Παρ.6 άρθρο 75 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Καλείσθε την 11η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017.

Θέμα 2ο Έγκριση αποδέσμευσης ποσού προϋπολογισμού 2017

Θέμα 3ο Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ.αρ. 39/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πάρου που αφορά ασφαλιστικά μέτρα

Θέμα 4ο Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ.αρ.. 69ΕΙΔΠΙΝ/2017απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου με την οποία έγινε δεκτή η από 26-05-2016 αγωγή των Καλλιόπης ,χήρας Δημητρίου ,Παναγιώτη Σιγάλα του Δημητρίου και Μαρίας Σιγάλα του Δημητρίου

Θέμα 5ο Έγκριση πρακτικών δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρου στάθμευσης στην περιοχή της Νάουσας για να εξυπηρετεί το λιμάνι και τον οικισμό της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου.

Θέμα 6ο Έγκριση πρακτικών δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρου στάθμευσης στην περιοχή της Παροικίας πλησίον του Δημοτικού σταδίου της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου του Δήμου Πάρου.

Θέμα 7ο Έγκριση πρακτικών δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρου στάθμευσης στην περιοχή «Δρυός» εκατέρωθεν του δρόμου που οδηγεί στο λιμάνι της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας του Δήμου Πάρου.

Θέμα 8ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πάρου.

Θέμα 9ο Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας Πάρου».

Θέμα 10ο Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο « Φόρτωση και μεταφορά μπαζών – φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων του Δήμου Πάρου».

Θέμα 11ο ΄Εγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Ιουνίου 2017 στον « Τσούπρο Δαυίδ-Χαρίλαο του Νικολάου» για την εργασία :ʺ Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου ʺ

Θέμα12ο Καθορισμός όρων δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πάρου στην Παροικία.

Θέμα13ο Καθορισμός όρων δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 1ου Νηπιαγωγείου Παροικίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίο

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη

1. Μάρκος Κωβαίος

2. Χριστόφορος Χρήστος

3. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα

4. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

5. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

6. Χανιώτη Μαρία

7. Βλαχογιάννης Χρήστος

Αναπληρωματικά μέλη

1. Πετρόπουλος Ιωάννης

2. Ραγκούσης Γεώργιος

3.Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

4. Λουκής Γεώργιος

5. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 8491/30-06-2017

Προς:

α) Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

Κοιν.:

α) Αναπληρωματικά μέλη (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)
β) Ιστοσελίδα του Δήμου
γ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Δ- Πάρου

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε έκτακτη συνεδρίαση.
Παρ.6 άρθρο 75 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Καλείσθε την 3η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης ισόποσης πιστώσεως για αγορά ακινήτων στην πλατεία Μαρμάρων .

Κατεπείγουσα συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στον λόγο:

Ο πωλητής ζήτησε να γίνει η διαδικασία πώλησης άμεσα λόγω προβλημάτων υγείας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη

1. Μάρκος Κωβαίος

2. Χριστόφορος Χρήστος

3. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα

4. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

5. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

6. Χανιώτη Μαρία

7. Βλαχογιάννης Χρήστος

Αναπληρωματικά μέλη

1. Πετρόπουλος Ιωάννης

2. Ραγκούσης Γεώργιος

3. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

4. Λουκής Γεώργιος

5. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 7275/12-06-2017

Προς:

α) Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

Κοιν.:

α) Αναπληρωματικά μέλη (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)
β) Ιστοσελίδα του Δήμου
γ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Δήμου Πάρου

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Παρ. 6 άρθρο 75 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Καλείσθε την 16η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Πέμπτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017.

Θέμα 2ο: Έγκριση της πραγματοποίησης πολυετούς δαπάνης και διάθεσης ισόποσης πιστώσεως σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017.

Θέμα 3ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017.

Θέμα 4ο: Καθορισμός όρων δημόσιας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.

Θέμα 5ο: Έγκριση πρακτικών δημόσιας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρου στάθμευσης στην περιοχή Αλυκή της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς του Δήμου Πάρου.

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Μαΐου 2017 στον Τσούπρο Δαυίδ-Χαρίλαο του Νικολάου» για την εργασία: "Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου".

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη

1. Μάρκος Κωβαίος

2. Χριστόφορος Χρήστος

3. Σαρρή Παπακυρίλλου - Θεοδώρα

4. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

5. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

6. Χανιώτη Μαρία

7. Βλαχογιάννης Χρήστος

Αναπληρωματικά μέλη

1. Πετρόπουλος Ιωάννης

2. Ραγκούσης Γεώργιος

3. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

4. Λουκής Γεώργιος

5. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 06/06/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αντιπάρου (Χρήση 2017-2018).

2. Έγκριση της με αρ. 6/2017 μελέτης με αρ.πρωτ. 1659/25-05-2017, τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών ασφαλτόστρωσης για επούλωση λακκουβών του Δήμου Αντιπάρου».

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τα οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων & τρίτων.

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μεταφορά του ΝΙΣΣΑΝ Ανατρεπόμενο όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 9860 λόγω βλάβης σε συνεργείο στη Πάρο με οδική βοήθεια.

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης και υλικών οδικής βοήθειας.

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για υπηρεσίες συμβούλων υποστήριξης οικονομικών και τεχνικών θεμάτων ΟΤΑ.

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αντλητικού εξοπλισμού για τις μόνιμες εγκαταστάσεις ύδρευσης.

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αυτόνομων φωτοβολταικών ιστών με φωτιστικό LED.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δ. Φαρούπος

  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« July 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31