Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση έως τις 31 Ιανουαρίου 2020 στην υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση κατάρτισης που υλοποιείται από το Επιμελητήριο Κυκλάδων με τίτλο«Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης».

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 

  • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την ανάπτυξη του ατομικού σχεδίου δράσης.

  • Κατάρτιση για την ενίσχυση των γνώσεων και άλλων ειδικών δεξιοτήτων. Η θεωρητική κατάρτιση θα έχει μέση διάρκεια 150 ώρες και θα επιδοτείται με 5,00 € (μικτά) ανά ώρα.

  • Πρακτική Άσκηση, διάρκειας 340 ωρών κατά μέσο όρο που θα επιδοτείται με 4,00 € (μικτά) ανά ώρα. 

  • Πιστοποίηση προσόντων,  σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

 

Η διάρκεια της κατάρτισης για κάθε τμήμα είναι 490 ώρες (150 ώρες θεωρίας και 340 ώρες πρακτικής) για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα:

Σερβιτόρος

Πωλητής Λιανικής

Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου

Υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών σε επιχειρήσεις εστίασης

Στέλεχος Ζαχαροπλαστικής & Αρτοποιίας – Ζαχαροπλάστης Αρτοποιός

Κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής στην Αγροδιατροφή

Υπάλληλος Υποδοχής – Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου

και 520 ώρες (150 ώρες θεωρίας και 370 ώρες πρακτικής) για το εκπαιδευτικό αντικείμενο:

Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων.

 Ο  υποψήφιος θα πρέπει:

1.να είναι άνεργος με ενεργό δελτίο ανεργίας, ανεξαρτήτως αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή όχι.
2.να είναι απόφοιτος Δημοτικού Γυμνασίου (για τους απόφοιτους έως το 1980), Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ.
3.να μη διαθέτει τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
4.να έχει ηλικία από 29 έως 64 ετών κατά την εναρκτήρια ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ήτοι να έχει γεννηθεί μετά την 06/12/1954 και πριν την 05/12/1990).

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του εμπορικού Επιμελητηρίου και το κείμενο της Πρόσκλησης .

Γιώργος Χατζημάρκος: «Αυτό που θέλουμε και επιδιώκουμε να αναγνωρίσει η Ευρώπη, πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί από την ίδια τη χώρα»

Η υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εξαιτίας των στρεβλών στατιστικών στοιχείων που την κατέταξαν στις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν το κυρίαρχο ζήτημα που ο Περιφερειάρχης ανέδειξε στην διάρκεια της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014 - 2020, στη Νάξο

Η υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εξαιτίας των στρεβλών στατιστικών στοιχείων που την κατέταξαν στις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αντιδιαστολή με τους εξαιρετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς υλοποίησης του τρέχοντος Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014 - 2020, ήταν το κυρίαρχο ζήτημα που ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, ανέδειξε τόσο στην διάρκεια της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, όσο και κατά την ενημερωτική εκδήλωση «Με το βλέμμα στο μέλλον - Η αξιοποίηση των πόρων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και οι νέες προοπτικές», που πραγματοποιήθηκαν το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής, 23 και 24 Νοεμβρίου, Σχολή Ουρσουλινών της Νάξου.

Μέσα από την εκτενή συζήτηση που έγινε, με την παρουσία και την συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.κ. Δημήτρη Ιακωβίδη και Παναγιώτη Πανταζάτου αντίστοιχα, ο Περιφερειάρχης, επικαλούμενος την πενιχρή χρηματοδότηση που διατίθεται στη νησιωτική Ελλάδα για τις λιμενικές υποδομές της, όταν για τους οδικούς άξονες της ηπειρωτικής χώρας διατίθενται δισεκατομμύρια, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αδυναμίας της ελληνικής πολιτείας να κατανοήσει την ανάγκη ισότιμης μεταχείρισης της νησιωτικής χώρας, τόνισε επανειλημμένως ότι «αυτό που θέλουμε και επιδιώκουμε να αναγνωρίσει η Ευρώπη, πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί από την ίδια τη χώρα», σημειώνοντας ότι «το Νότιο Αιγαίο αποτελεί θύμα εσωτερικών πολιτικών».

Ειδικότερα, ο κ. Χατζημάρκος ανέδειξε την ανάγκη η ίδια η ελληνική πολιτεία να αντιληφθεί την οικονομική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στο Νότιο Αιγαίο, δεδομένου ότι πρόκειται για την Περιφέρεια που τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχει υποστεί τη μεγαλύτερη πτώση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, από όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, στοιχείο που από μόνο του θα έπρεπε να είναι αρκετό για να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα στήριξης του Νοτίου Αιγαίου. Αντιθέτως, το μοναδικό κριτήριο που μέχρι και σήμερα λαμβάνει υπόψιν της η ΕΕ για την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων εξακολουθεί να είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το οποίο στην περίπτωση του Νοτίου Αιγαίου, οδηγεί σε σοβαρότατες στρεβλώσεις, όσον αφορά την χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Την ίδια ώρα, τόνισε ο κ. Χατζημάρκος, η ελληνική πολιτεία με την στάση της, κάθε άλλο παρά βοηθά την εκστρατεία που έχει ξεκινήσει η Περιφέρεια για αλλαγή των κριτηρίων που καθορίζουν την κατανομή των κοινοτικών πόρων, αφού με τις πολιτικές που ακολουθεί σε βάρος της νησιωτικής χώρας, αποδυναμώνει την επιχειρηματολογία του Νοτίου Αιγαίου, στον διάλογο που έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα που ο Περιφερειάρχης επικαλέστηκε, είναι το ποσό των μόλις 4,8 εκατ. ευρώ με τα οποία ενισχύθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της πρόσφατης αναθεώρησης που έγινε για την τεχνική προσαρμογή του ΕΣΠΑ και η οποία βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακριβώς επειδή το Νότιο Αιγαίο θεωρείται ανεπτυγμένη Περιφέρεια, όταν στην χώρα συνολικά δόθηκε άνω του 1 δις, ευρώ.

Ο κ. Χατζημάρκος δεν παρέλειψε πάντως να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση και τον Γενικό Γραμματέα Δημ. Επενδύσεων & ΕΣΠΑ Π. Κορκολή, οι οποίοι ενέκριναν το αίτημα της Περιφέρειας για υπερδέσμευση πόρων περί τα 25 εκατ. ευρώ, σε Άξονες του Προγράμματος, που θα δώσει τη δυνατότητα ένταξης το επόμενο διάστημα των ώριμων έργων που είναι έτοιμα προς υποβολή στο Πρόγραμμα.

Όσον αφορά το τρέχον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 - 2020, ο Περιφερειάρχης δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τους υψηλούς ρυθμούς υλοποίησης του Προγράμματος, που κινείται πάνω από το μέσο όρο της χώρας, όσον αφορά το ΕΣΠΑ, και αυτό παρά την σοβαρή υποστελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που σε πολλές των περιπτώσεων απαιτεί «ανθρωποθυσίες» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ Χατζημάρκος, για να καταδείξει τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες υλοποιείται το πρόγραμμα και παρόλα αυτά που πολύ μεγάλη επιτυχία.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 - 2020 εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 με προϋπολογισμό 168,2 εκατ. ευρώ, ενώ πρόσφατα στο πλαίσιο της αναθεώρησης που έγινε για την τεχνική προσαρμογή του ΕΣΠΑ και η οποία βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πρόγραμμα ενισχύθηκε με άλλα 4,8 εκατ. ευρώ.

Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠ είναι το Νότιο Αιγαίο να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας παγκοσμίως, μέσα από την υιοθέτηση μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού.

Η υλοποίησή του Προγράμματος ξεκίνησε ουσιαστικά ξεκίνησε το 2016 με την έκδοση προσκλήσεων και την ένταξη πράξεων για μεγάλο εύρος των δράσεων του Προγράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων, που έχουν εξειδικευτεί ως σήμερα ανέρχεται σε 150,5 εκατ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 90% των πόρων του Προγράμματος [134,7 εκατ. € για δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ (108%) και 15,9 εκατ. € συγχρηματοδοτούμενες δράσεις από το ΕΚΤ (36%)].

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι σήμερα:

- έχουν δημοσιοποιηθεί 56 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη

- έχουν ενταχθεί 97 πράξεις με προϋπολογισμό 92,1 εκατ. €

- οι νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις που έχουν υπογραφεί) ανέρχονται σε 44,1 εκατ. €

- οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανέρχονται σε 21,3 εκατ. €

Στα έργα που έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής περιλαμβάνονται:

- 15 έργα κατασκευής δικτύων ύδρευσης ή μονάδων αφαλατώσεων, που θα εξυπηρετούν πληθυσμό περίπου 25.000 κατοίκων

- 13 έργα κατασκευής, επέκτασης και εξοπλισμού σχολικών μονάδων, με τα οποία θα εξυπηρετούνται περίπου 50.000 μαθητές

- 14 έργα κατασκευής και αναβάθμισης υποδομών υγείας και πρόνοιας, με τα οποία κατασκευάζεται 1 νέα νοσοκομειακή μονάδα, εξοπλίζονται 2 νοσοκομεία, γίνεται προμήθεια 19 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ και κατασκευάζονται / αναβαθμίζονται 6 βρεφονηπιακοί σταθμοί

- 6 έργα προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και κατασκευής αρχαιολογικού μουσείου

- 1 έργο για τον εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος, που θα εξυπηρετεί πληθυσμό περίπου 70.000 κατοίκων

- 2 έργα για τη βελτίωση ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων

- 1 έργο κατασκευής οδικού δικτύου

- 2 έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

- 2 δράσεις ενίσχυσης ερευνητικών δομών

- 13 Κέντρα Κοινότητας

- 5 δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (κοινωνικά φαρμακεία)

- Δράσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με στόχο την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής με 800 ωφελούμενους ανά έτος

Όπως τόνισε ο κ. Χατζημάρκος, «τα έργα αυτά, αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο το τι είμαστε ικανοί να κάνουμε όταν δουλεύουμε με όραμα, αφοσίωση και σκληρή δουλειά, όταν σεβόμαστε και αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους. Και βέβαια πάνω από όλα είναι η απόδειξη ότι οι πόροι που εισρέουν στη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσαν και αποτελούν το κυρίαρχο χρηματοδοτικό και αναπτυξιακό εργαλείο για τη χώρα μας. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που οι πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έχουν περιοριστεί δραματικά, οι συγχρηματοδοτούμενοι πόροι θα λέγαμε ότι είναι εκείνοι που χρηματοδοτούν το σύνολο σχεδόν των υλοποιούμενων αναπτυξιακών έργων και δράσεων».

Ο Περιφερειάρχης απαρίθμησε και τους στόχους του τρέχοντος Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014 - 2020, λέγοντας:

«Είναι χρέος όλων μας σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να αξιοποιήσουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη μοναδική χρηματοδοτική πηγή που διαθέτουμε. Να μετατρέψουμε τους κοινοτικούς πόρους σε αναπτυξιακά εργαλεία που θα δώσουν νέα πνοή στον τόπο μας.

Να συμπληρώσουμε τις υποδομές μας που παραμένουν ελλιπείς και ατελείς.

Να εξασφαλίσουμε την αειφορία με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Να κάνουμε την Περιφέρειά μας έναν από τους κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας παγκοσμίως, μέσα από την υιοθέτηση μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού.

Να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα της Περιφέρειας, με την ενίσχυση των εδραιωμένων και αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Να ενισχύσουμε τους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, του Πολιτισμού.

Και πάνω απ’ όλα, να στηρίξουμε την ίδια την κοινωνία των νησιών μας από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, με τη δημιουργία σύγχρονων κοινωνικών δομών, με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, με την καταπολέμηση της φτώχειας, με τη στήριξη της απασχόλησης, με τη συγκράτηση του πληθυσμού και των παραγωγικών ηλικιών.

Στόχος μας είναι, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, να υπάρξει χειροπιαστό αποτέλεσμα στην πραγματική οικονομία και τη ζωή των νησιωτών. Να τεθούν οι βάσεις για μια ανάπτυξη βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη, που να αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και να βασίζεται στα στρατηγικά πλεονεκτήματα των νησιών μας».

Ρόδος, 25 Νοεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Τύπου Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

NAXOS 2

NAXOS  3

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Νοτίου Αιγαίου 2014 - 2020

Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών στο Νότιο Αιγαίο, με άνω του 1 εκατ. ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας

Ο Περιφερειάρχης Γ. Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη και χρηματοδότηση

Με στόχο την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε πεδία απαραίτητα για την αξιοποίηση των παραγωγικών και οικονομικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας, όπως το θαλάσσιο περιβάλλον και η αειφόρος διαχείριση της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει το ποσό του 1.073.196 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020».

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, με πρόσκλησή του καλεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) και άλλους ερευνητικούς οργανισμούς σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για υποβολή προτάσεων έργων της κατηγορίας «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης», προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Προγράμματος, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, ύψους 1.073.196 ευρώ, προέρχεται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του ελληνικού δημοσίου.

Ειδικότερα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν κτηριακές υποδομές στο Νότιο Αιγαίο και εξοπλισμό νέο ή αναβάθμιση και επέκταση του υφισταμένου.

Οι υποδομές που θα ενισχυθούν αφορούν κατά προτεραιότητα ερευνητικά πεδία που σχετίζονται με:

• Την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών
• Τη διαμόρφωση ενός δημιουργικού οικοσυστήματος καινοτομίας στις εξειδικεύσεις που έχουν αναπτυχθεί στην Περιφέρεια, με έμφαση στον τουρισμό εμπειρίας, στην αγροτοδιατροφή, στην ενέργεια και τις νέες τεχνολογίες.

Οι υποδομές θα συνδυάζονται με ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τους παραπάνω στόχους.

Η υποβολή των προτάσεων στο πλαίσιο και των δύο προσκλήσεων είναι δυνατή από την 1.2.2017 έως τις 31.5.2017.

Οι αναλυτικές προσκλήσεις και όλα τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepna.gr και www.espa.gr.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην Ερμούπολη Σύρου (τηλέφωνα: 2281360826 & 2281360824).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ερμούπολη, 31 Ιανουαρίου 2017

 

Με 2,5 εκατ. ευρώ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενισχύει τις υποδομές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε Ρόδο και Σύρο

Ο Περιφερειάρχης απευθύνει πρόσκληση για την κατάθεση προτάσεων, προς ένταξη στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020»

Με το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενισχύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020», για την αναβάθμιση των υποδομών και του επιστημονικού εξοπλισμού, σε Ρόδο και Σύρο.

Ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος, δείχνοντας εμπράκτως το ενδιαφέρον του για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Νότιο Αιγαίο, απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και με μοναδικό αποδέκτη (δυνητικό δικαιούχο) το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν στην αναβάθμιση και συμπλήρωση των υποδομών και του επιστημονικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο και τη Σύρο.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.500.000 ευρώ.
Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι τρίμηνης διάρκειας, από 1ης Φεβρουαρίου 2017 έως και 28 Απριλίου 2017.

 

  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30