Σάββατο, 15 Αυγούστου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Αντίπαρος,15 Ιουνίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 3333/15-06-2017

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 19η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου (Κυριακής Ραγκούση - Κοντογιώργου)
2. Αίτημα επιχορήγησης Ναυτικού Ομίλου Αντιπάρου «Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟΣ»
3. Αίτημα ΚΕΔΑ για παραχώρηση δημοτικού λεωφορείου για τη θερινή περίοδο
4. Λήψη απόφασης για αναστολή εκτέλεσης συγκεκριμένων οικοδομικών εργασιών εντός των οικισμών του Δήμου κατά τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο
5. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων
6. Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του ΔημοτικούΣυμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΔΗΜΑΡΧΟΣΦΑΡΟΥΠΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
6. ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
9. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
10. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
11. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
12. ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
13. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
14. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
15. Μ.Μ.Ε. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
16. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς: Πίνακα Αποδεκτών

Πάρος 14 Ιουνίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 7507

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε ειδική δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2016.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Ρούσσος Βατίστας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Δήμαρχο Πάρου
2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου
4. Σύλλογοι και Φορείς του νησιού.
5. Δημότες και κάτοικοι του Δήμου Πάρου

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου στη συνεδρίαση της Τετάρτης 24 Μαΐου 2017 αποφάσισε ανάμεσα στα άλλα και για:

1. Τον ορισμό νέου Προέδρου στην ΚΕΔΑ Αντιπάρου μετά την παραίτηση του κ. Παναγιώτη Σφαλαγκάκου. Με ομόφωνη απόφαση αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Παναγιώτη Σφαλαγκάκου και όρισε νέο Πρόεδρο της ΚΕΔΑ τον κ. Κορκίδη Ιωάννη.

2. Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν στο λιμάνι της Αντιπάρου

3. Τον καθορισμό τιμών για την απλή χρήση παραλιών του νησιού επικυρώνοντας την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολουθούν τα αρχεία (πρακτικό συνεδρίασης) με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αντιπάρου.

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 02 Ιουνίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 6815

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 06/06/2017 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Παραχώρηση απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 2ο: Μεταβίβαση δικαιώματος απευθείας παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας (Αγ. Ιωάννη – Δέτη Νάουσας) Δήμου Πάρου σε υφιστάμενη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία».
Εισηγητής: κ. Μαρινόπουλος Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση των αποφάσεων της Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος

ΘΕΜΑ 4ο: Διάνοιξη χάνδακος σε δημοτικό δρόμο στη περιοχή «Καινούργιο Πηγάδι» Παροικίας (Αίτημα κ. Σαρρή Εμμανουήλ).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Ρούσσος Βατίστας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Βολοσυράκης Νικόλαος
5. Γκίκας Αναστάσιος
6. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
7. Καλακώνας Μηνάς
8. Καστρουνής Σωτήριος
9. Καραχάλιος Σταύρος
10. Λεοντής Μικές
11. Λουκής Γεώργιος του Δημ
12. Λουκής Γεώργιος του Κων.
13. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
14. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
16. Πατέλης Άγγελος
17. Πετρόπουλος Ιωάννης
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ραγκούσης Γεώργιος
20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
21. Ρούσσος Πέτρος
22. Σαραντινός Χριστόδουλος
23. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
25. Χανιώτη Μαρία
26. Χριστόφορος Χρήστος

 

Κύριε Άγουρε, καλή σας μέρα και καλό μήνα.

Μετά τη χθεσινή σας τοποθέτηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τα όσα αναφέρατε και άκουσα από τη live μετάδοση μέσω internet, για το blog που έβγαλε την είδηση για το Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου και για την αποκατάσταση της αλήθειας σας απαντώ τα εξής:

1. Το www.parosin.gr που έδωσε την συγκεκριμένη είδηση είναι site και όχι blog. Τι διαφορά έχουν; Όλοι γνωρίζουμε τις διαφορές και θέλω να πιστεύω και εσείς.

2. Το site μας δεν έκανε τίποτα άλλο από το να αναδημοσιεύσει την απόφαση, για το θέμα που δημιουργήθηκε με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, από το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» όπου είχε αναρτηθεί. Και θα συνεχίζω εγώ και οι συνεργάτες μου να το κάνουμε αν κρίνουμε ότι ανάλογες αποφάσεις, που δημοσιεύονται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», έχουν δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.

3. Το αν είμαστε φιλικό blog προς τον Δήμαρχο και την παράταξή του έχω να σας επισημάνω τα εξής. Επαναλαμβάνω ότι δεν είμαστε blog αλλά site. Αν όπως είπατε είμαστε φιλικό ενημερωτικό μέσο του Δημάρχου και της παράταξής του θα δημοσιεύαμε την απόφαση για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου; Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα αλλά μένω σε αυτό το πιο φρέσκο και σε αυτό που καταρρίπτει τον ισχυρισμό σας. Αν εσείς έχετε δείγματα από τις αναρτήσεις μας που δείχνουν το αντίθετο εδώ είμαστε.

4. Τώρα στο τελευταίο που μας δίνει κουράγιο και δύναμη για τη συνέχεια και σας ευχαριστούμε γι’ αυτό. Η διαπίστωσή σας ότι δημοσιοποιούμε πρώτοι θέματα, ειδήσεις, ανακοινώσεις κ.α. του Δήμου Πάρου και μετά τα μαθαίνετε εσείς από το Δήμο συμφωνούμε και επαυξάνουμε. Ναι υπάρχουν θέματα, ειδήσεις, ανακοινώσεις που δημοσιοποιούμε πρώτοι -υπάρχουν και άλλα ΜΜΕ του νησιού που έχουν πρωτιές- και ξέρετε γιατί; Γιατί εμείς εδώ στο parosin, -αλλά και στα άλλα ΜΜΕ του νησιού για να μην τα αδικούμε-, εργαζόμαστε πάνω στην αναζήτηση της είδησης σχεδόν όλο το 24ωρο. Το θέμα κύριε Άγουρε είναι άλλο. Το θέμα δεν είναι ότι δημοσιεύουμε πρώτοι τις ειδήσεις αλλά αν αυτές, οι ειδήσεις, είναι σωστές. Εάν έχετε κάτι επ’ αυτού, εάν οι ειδήσεις μας δεν είναι σωστές, εδώ είμαστε.

5. Όλα τα παραπάνω θα είχαν αποφευχθεί εάν επικοινωνούσατε με τους διαχειριστές του site και με μένα προσωπικά -τα στοιχεία μου βρίσκονται στο site, ενώ τα blog είναι κυρίως ανώνυμα-, και σας έδινα τις διευκρινίσεις - εξηγήσεις που θα μου ζητούσατε.

Φιλικά
Δημήτρης Κ. Αρκουλής
Διευθυντής του www.parosin.gr

 

Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 31 Μαΐου 2017, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου.

Το site μας σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε σε ζωντανή - live μετάδοση τη συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολουθεί η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και link για να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 26 Μαΐου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 6395

Προς:
1. Δήμαρχο Πάρου
2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 31/05/2017 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή παραίτησης Προέδρου & Αντιπροέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου & αντικατάστασή τους.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 2ο: Παραχώρηση απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 3ο: Μεταβίβαση δικαιώματος απευθείας παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας (Αγ. Ιωάννη – Δέτη Νάουσας) Δήμου Πάρου σε υφιστάμενη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία».
Εισηγητής: κ. Μαρινόπουλος Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης έργου «Επισκευή Δημοτικής Οδού Καμαρών» και δημοπράτηση του.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης έργου «Τοποθέτηση Στηθαίου Ασφαλείας στο Λογαρά» και δημοπράτηση του.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου».
Εισηγητής: Πρόεδρος ΣΥΔΙΣΑΠΑ κ. Πετρόπουλος Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης έργου «Επισκευή Κτιρίου Πρώην Δημοτικού Σχολείου Καμαρών» και δημοπράτηση του.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 8ο: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση «Γεωτεχνικής Μελέτης Αγροκηπίου Παροικίας».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πραγματοποίησης και διάθεση πίστωσης δαπάνης έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 10ο: Επανεξέταση της υπ’ αριθμ 326/2015 απόφασης ΔΣ μετά από αιτήματα πολιτών.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων μέχρι 50 cc της ΠΑΡΝΑΞ Α.Ε., στην περιοχή Άνω Βρύση (Ξηροπόταμος) της Δ/Κ Νάουσας του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Εισηγητής: κ. Μαρινόπουλος Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας «Athens Happy Tour» Τουριστική Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. για την κυκλοφορία τουριστικού τρένου στην Δημοτική Κοινότητα Πάρου.
Εισηγητής: κ. Μαρινόπουλος Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 14ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 56/2017 απόφασης του ΔΣ περί τοποθέτησης αυτόματου πωλητή εισιτηρίων (ΚΤΕΛ Πάρου) στον οικισμό Πούντα της Δ.Κ. Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 15ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών (παρ.1 άρθρο 26 του Ν.Δ. 318/69).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην αρμόδια επιτροπή για την λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας για την Φόρτωση – Εκφόρτωση – Διακίνηση και Παραμονή επικίνδυνων ειδών στους Λιμένες.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
Ρούσσος Βατίστας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Βολοσυράκης Νικόλαος
5. Γκίκας Αναστάσιος
6. Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα
7. Καλακώνας Μηνάς
8. Καστρουνής Σωτήριος
9. Καραχάλιος Σταύρος
10. Λεοντής Μικές
11. Λουκής Γεώργιος του Δημ
12. Λουκής Γεώργιος του Κων.
13. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
14. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
16. Πατέλης Άγγελος
17. Πετρόπουλος Ιωάννης
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ραγκούσης Γεώργιος
20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
21. Ρούσσος Πέτρος
22. Σαραντινός Χριστόδουλος
23. Σαρρή = Παπακυρίλλου Θεοδώρα
24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
25. Χανιώτη Μαρία
26. Χριστόφορος Χρήστος

 

Πατήστε εδώ για να παρακολουθήσετε σε ζωντανή - live μετάδοση τη συνεδρίαση.

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου στη συνεδρίαση της 17ης Μαΐου 2017 τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 118/2011 κανονιστική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πάρου που αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παροικιά.

Στο αρχείο που ακολουθεί (απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης) όλες οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παροικιά που ισχύουν από την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 26 Μαΐου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 6395

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 31/05/2017 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή παραίτησης Προέδρου & Αντιπροέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου & αντικατάστασή τους.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 2ο: Παραχώρηση απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 3ο: Μεταβίβαση δικαιώματος απευθείας παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας (Αγ. Ιωάννη – Δέτη Νάουσας) Δήμου Πάρου σε υφιστάμενη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία».
Εισηγητής: κ. Μαρινόπουλος Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης έργου «Επισκευή Δημοτικής Οδού Καμαρών» και δημοπράτηση του.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης έργου «Τοποθέτηση Στηθαίου Ασφαλείας στο Λογαρά» και δημοπράτηση του.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου».
Εισηγητής: Πρόεδρος ΣΥΔΙΣΑΠΑ κ. Πετρόπουλος Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης έργου «Επισκευή Κτιρίου Πρώην Δημοτικού Σχολείου Καμαρών» και δημοπράτηση του.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 8ο: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση «Γεωτεχνικής Μελέτης Αγροκηπίου Παροικίας».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πραγματοποίησης και διάθεση πίστωσης δαπάνης έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 10ο: Επανεξέταση της υπ’ αριθμ 326/2015 απόφασης ΔΣ μετά από αιτήματα πολιτών.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων μέχρι 50 cc της ΠΑΡΝΑΞ Α.Ε., στην περιοχή Άνω Βρύση (Ξηροπόταμος) της Δ/Κ Νάουσας του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Εισηγητής: κ. Μαρινόπουλος Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας «Athens Happy Tour» Τουριστική Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. για την κυκλοφορία τουριστικού τρένου στην Δημοτική Κοινότητα Πάρου.
Εισηγητής: κ. Μαρινόπουλος Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 14ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 56/2017 απόφασης του ΔΣ περί τοποθέτησης αυτόματου πωλητή εισιτηρίων (ΚΤΕΛ Πάρου) στον οικισμό Πούντα της Δ.Κ. Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 15ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών (παρ.1 άρθρο 26 του Ν.Δ. 318/69).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην αρμόδια επιτροπή για την λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας για την Φόρτωση – Εκφόρτωση – Διακίνηση και Παραμονή επικίνδυνων ειδών στους Λιμένες.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Ρούσσος Βατίστας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Βολοσυράκης Νικόλαος
5. Γκίκας Αναστάσιος
6. Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα
7. Καλακώνας Μηνάς
8. Καστρουνής Σωτήριος
9. Καραχάλιος Σταύρος
10. Λεοντής Μικές
11. Λουκής Γεώργιος του Δημ
12. Λουκής Γεώργιος του Κων.
13. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
14. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
16. Πατέλης Άγγελος
17. Πετρόπουλος Ιωάννης
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ραγκούσης Γεώργιος
20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
21. Ρούσσος Πέτρος
22. Σαραντινός Χριστόδουλος
23. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
25. Χανιώτη Μαρία
26. Χριστόφορος Χρήστος

Δυο δημόσιες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αντιπάρου πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Δευτέρα 22 Μαΐου 2015 στην Αίθουσα Καλουδά.

Ακολουθούν οι δυο προσκλήσεις με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και αρχείο ήχου για να ακούσετε όλα όσα συζητήθηκαν.

____________________________________

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 22η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο εξής μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Απογραφής έναρξης την 01.01.2011 του Δήμου Αντιπάρου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Σκούρτης

____________________________________

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 22η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο εξής μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού και Απολογισμού 2011 του Δήμου Αντιπάρου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Σκούρτης

____________________________________

Πατήστε εδώ για να ακούσετε όλα όσα συζητήθηκαν στις δυο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αντιπάρου.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Αντίπαρος, 19 Μαΐου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1522 /19-5-2017

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 24η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό τιμών για απλή χρήση παραλιών

2. Λήψη αποφάσεως για εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Δήμου Αντιπάρου

3. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο λιμάνι Αντιπάρου

4. Λήψη απόφασης για αποδοχή παραίτησης και ορισμό νέου Προέδρου Κ.Ε.Δ.Α.

5. Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
6. ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
9. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
10. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
11. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
12. ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
13. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
14. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
15. Μ.Μ.Ε. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
16. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« August 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31