Κυριακή, 05 Ιουλίου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 23 Αυγούστου 2017

Αριθ. Πρωτ.: 11769

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και οπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω του κατεπείγοντος του θέματος του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 25/08/2017 και ώρα 12.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση ενστάσεως του Ανδρώνη Βασιλείου του Δημητρίου, κατά της υπ΄ αριθμ. 130/14-08-2017 (Α.Δ.Α.: 7Θ2ΞΩΞΓ-ΥΒΤ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο ΙΙ (Αποσφράγιση και έλεγχος των οικονομικών προσφορών), του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Διαχείριση και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Πάρου - Αντιπάρου», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 43179).
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω του ότι η σύμβαση του προηγούμενου έτους για την Διαχείριση – Λειτουργία του ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου, όπως αυτή τροποποιήθηκε (ΑΔΑΜ 17SYMV006239434 2017-05-25) έχει λήξει και πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη νέου αναδόχου διαχείρισης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου καθώς σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 11718/22-08-2017 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος του Δήμου Πάρου, ο ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου θα πρέπει να παραμείνει κλειστός μέχρι την κήρυξη του αναδόχου λειτουργίας του.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Ρούσσος Βατίστας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Γκίκας Αναστάσιος
5. Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα
6. Καλακώνας Μηνάς
7. Καστρουνής Σωτήριος
8. Καραχάλιος Σταύρος
9. Κεφάλας Φραγκίσκος
10. Λεοντής Μικές
11. Λουκής Γεώργιος του Δημ
12. Λουκής Γεώργιος του Κων.
13. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
14. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
15. Μανωλάκη Θεοδοσία
16. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
17. Πατέλης Άγγελος
18. Πετρόπουλος Ιωάννης
19. Πούλιος Γεώργιος
20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
21. Ρούσσος Πέτρος
22. Σαραντινός Χριστόδουλος
23. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα
24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
25. Χανιώτη Μαρία
26. Χριστόφορος Χρήστος

 

 

 

 

 

Την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάρου και ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η «Λήψη απόφασης για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του Κοινοτικού Ξενώνα Νάουσας Πάρου και ορισμός επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων».

 

xen naousa 2

 

Ακολουθεί απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την ομόφωνη απόφαση:

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 17 Ιουλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 9604

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 21/07/2017 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου και Δήμου Πάρου για την ανάθεση, κατασκευή και λειτουργία του έργου "Έργα αποκατάστασης (βελτίωσης) της θωράκισης του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου του Αλιευτικού Καταφυγίου Πίσω Λιβαδιού", στο πλαίσιο της σχετικής πρότασης που θα καταθέσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με αρ. πρωτ. 66105 - 13/06/2017).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Καραχάλιος Σταύρος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου και Δήμου Πάρου για την ανάθεση, κατασκευή και λειτουργία του έργου "Ανάπλαση χερσαίου χώρου του Αλιευτικού Καταφυγίου Αμπελά Ν. Πάρου και ενίσχυση του λιμενοβραχίονα με φυσικούς ογκόλιθους ", στο πλαίσιο της σχετικής πρότασης που θα καταθέσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με αρ. πρωτ. 66105 - 13/06/2017).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Καραχάλιος Σταύρος.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου και Δήμου Πάρου για την ανάθεση, κατασκευή και λειτουργία του έργου "Επέκταση προσήνεμου μόλου στο Αλιευτικό Καταφύγιο Νάουσας Πάρου ", στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με αρ. πρωτ. 66105 - 13/06/2017).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Καραχάλιος Σταύρος.

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 5ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 240/2016 κανονιστικής απόφασης ΔΣ. που αφορά προσδιορισμό χώρων, θέσεων και καθορισμού τέλους σχετικά με τις άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου σε θρησκευτικές εορτές «εμποροπανήγυρεις» και ορισμός επιτροπών.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 6ο: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ναυτιλιακών ειδών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 7ο: Οριστική παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘’Χωριουδάκι – Λάκκοι’’ (Μαράθι) στη Δ.Κ. Πάρου.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης διάθεσης θέσεων μαθητείας – καθορισμός αριθμού θέσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ, μαθητεία ΕΠΑΣ, μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στο Δήμο Πάρου κατά το σχολικό έτος 2017-2018.
Εισηγητής: Πρόεδρος σχολικών επιτροπών κ. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στην Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στην Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 11ο: Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών σε οφειλέτη, λόγω λανθασμένης χρέωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πραγματοποίησης και διάθεση πίστωσης δαπανών έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 13ο: Διαγραφή επιστρεφομένων από την ΔΕΗ δημοτικών τελών λόγω βεβαίωσης σε λάθος οφειλέτες
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πάρου.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Ρούσσος Βατίστας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Γκίκας Αναστάσιος
5. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
6. Καλακώνας Μηνάς
7. Καστρουνής Σωτήριος
8. Καραχάλιος Σταύρος
9. Κεφάλας Φραγκίσκος
10. Λεοντής Μικές
11. Λουκής Γεώργιος του Δημ
12. Λουκής Γεώργιος του Κων.
13. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
14. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
16. Πατέλης Άγγελος
17. Πετρόπουλος Ιωάννης
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ραγκούσης Γεώργιος
20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
21. Ρούσσος Πέτρος
22. Σαραντινός Χριστόδουλος
23. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα
24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
25. Χανιώτη Μαρία
26. Χριστόφορος Χρήστος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Αντίπαρος, 7 Ιουλίου 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 3700 / 07-07-2017

ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 11η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 2η Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017

2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Αντιπάρου και σύσταση νέων θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας

3. Λήψη απόφασης για την απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017.

4. Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων ή εργασιών συντήρησης αξίας μέχρι 5869,41 ευρώ

5. Λήψη απόφασης για την εισφορά έτους 2017 στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και Ιονίου (ΔΑΦΝΗ)

6. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων

7. Αίτημα χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής συναυλίας

8. Αιτήματα ύδρευσης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Μ.Μ.Ε. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 04 Ιουλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 8657

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω του κατεπείγοντος του θέματος του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 04/07/2017 και ώρα 19.30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για απασχόληση με νέες συμβάσεις του προσωπικού που είχε προσληφθεί σε θέσεις καθηκόντων καθαριότητας (οδηγοί και εργάτες καθαριότητας) και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι 07-06-2017.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω του μεγάλου όγκου των απορριμμάτων που έχουν συσσωρευτεί στους δρόμους εν μέσω θερινής περιόδου και της έλλειψης προσωπικού δεδομένου ότι το μόνιμο προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας είναι ελάχιστο και δεν επαρκεί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλει, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για την δημόσια υγεία και πλήττει καίρια την εικόνα του νησιού.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Ρούσσος Βατίστας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Γκίκας Αναστάσιος
5. Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα
6. Καλακώνας Μηνάς
7. Καστρουνής Σωτήριος
8. Καραχάλιος Σταύρος
9. Λεοντής Μικές
10. Λουκής Γεώργιος του Δημ
11. Λουκής Γεώργιος του Κων.
12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
13. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
14. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
15. Πατέλης Άγγελος
16. Πετρόπουλος Ιωάννης
17. Πούλιος Γεώργιος
18. Ραγκούσης Γεώργιος
19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
20. Ρούσσος Πέτρος
21. Σαραντινός Χριστόδουλος
22. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα
23. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
24. Χανιώτη Μαρία
25. Χριστόφορος Χρήστος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 23 Ιουνίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: 8015

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 27/06/2017 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημοπρασίας για την εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πάρου στην Παροικία.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημοπρασίας για την εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 1ου Νηπιαγωγείου Παροικίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του Κοινοτικού Ξενώνα Νάουσας Πάρου και ορισμός επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 4ο: Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού καθαριότη- τας με δίμηνες συμβάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α)
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 5ο: 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2017 Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Π.Π.Α. κ. Λεοντής Μικές.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά των κάδων απορριμμάτων από το εσωτερικό τμήμα οικισμού Λευκών Δήμου Πάρου» σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/16-06-2011).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πραγματοποίησης και διάθεση πίστωσης δαπάνης έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 9ο: Οριοθέτηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί δημοτικού δρόμου στη θέση «Προσφυγικά» Παροικίας.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων μέχρι 50cc και ποδηλάτων του Αντωνόπουλου Γεωργίου του Χρήστου, στην περιοχή Έλητας Παροικίας της Δ/Κ Πάρου του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 11ο: Αίτημα Αθλητικού Ποδηλατικού Ομίλου Πάρου για παραχώρηση κτιρίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 12ο: Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πάρου.
Εισηγητής: κ. Μαρινόπουλος Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 13ο: Επιχορηγήσεις Συλλόγων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 14ο: Παράταση σύμβασης συγκοινωνιακού έργου Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 15ο: Αίτημα του Θεάτρου του Νέου Κόσμου για έγκριση ανάρτησης πανό.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής χαρακτηρισμού ακαταλληλότητας οχημάτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 17ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 16/2017 απόφασης ΔΣ που αφορά Κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής ΕΠΑΨΥ για το έτος 2017.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στη διοργάνωση του 23ου διεθνή ιστιοπλοϊκού αγώνα Κυκλάδες 2017 «Cyclades Regatta».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Ρούσσος Βατίστας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Βολοσυράκης Νικόλαος
5. Γκίκας Αναστάσιος
6. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
7. Καλακώνας Μηνάς
8. Καστρουνής Σωτήριος
9. Καραχάλιος Σταύρος
10. Λεοντής Μικές
11. Λουκής Γεώργιος του Δημ
12. Λουκής Γεώργιος του Κων.
13. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
14. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
16. Πατέλης Άγγελος
17. Πετρόπουλος Ιωάννης
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ραγκούσης Γεώργιος
20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
21. Ρούσσος Πέτρος
22. Σαραντινός Χριστόδουλος
23. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
25. Χανιώτη Μαρία
26. Χριστόφορος Χρήστος

 

Προ ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αντιπάρου τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 η έγκριση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου για τους συμβασιούχους εργαζομένους στην καθαριότητα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

«Δηλώνουμε την συμπαράσταση μας στον αγώνα των πέντε συμβασιούχων
καθαριότητας που εργάζονται στο Δήμο Αντιπάρου με 8μηνες συμβάσεις οι οποίες παρατάθηκαν αυτοδίκαια με νομοθετική διάταξη της Κυβέρνησης, μέχρι τις 31.12.2017 και καλεί την Κυβέρνηση να μεριμνήσει άμεσα για την ομαλή λειτουργία των Δήμων δίνοντας οριστική λύση στο θέμα που έχει προκύψει με τους συμβασιούχους».

Ακολουθεί το πρακτικό της συνεδρίασης με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αντιπάρου:

 

 

 

Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ακολουθεί η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αρχείο ήχου με όλα όσα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 19η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου (Κυριακής Ραγκούση - Κοντογιώργου)

2. Αίτημα επιχορήγησης Ναυτικού Ομίλου Αντιπάρου «Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟΣ»

3. Αίτημα ΚΕΔΑ για παραχώρηση δημοτικού λεωφορείου για τη θερινή περίοδο

4. Λήψη απόφασης για αναστολή εκτέλεσης συγκεκριμένων οικοδομικών εργασιών εντός των οικισμών του Δήμου κατά τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο

5. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων

6. Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Σκούρτης

Ακολουθεί το αρχείο ήχου από τη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αντιπάρου στις 19/6/2017

Πατήστε εδώ για να ακούσετε όλα όσα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Αντιπάρου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 19 Ιουνίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: 7753

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω του κατεπείγοντος του θέματος του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 20/06/2017 και ώρα 19.30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφισμα διαμαρτυρίας του ΔΣ για τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού καθαριότη- τας με δίμηνες συμβάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α)
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της δημοσίευσης της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, με την οποία κρίνονται αντισυνταγματικές οι παρατάσεις των συμβάσεων (οι οποίες αποφασίστηκαν με τον Ν.4429/2016 - άρθρο 10) των συμβασιούχων εργαζομένων στην καθαριότητα των Δήμων, ουσιαστικά σημαίνει την απόλυση τους και φυσικά και των συμβασιούχων εργαζομένων στον Δήμο Πάρου (2 οδηγοί, 28 εργάτες καθαριότητας), με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης της αποκομιδής των απορριμμάτων και φυσικά κάθε εργασίας καθαριότητας και ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, παραλίες, δημοτικές τουαλέτες κ.λ.π.) με το υπάρχον ελάχιστο μόνιμο προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας στο μέσο της θερινής περιόδου, όταν μάλιστα προβλέπεται αύξηση των επισκεπτών της Πάρου πού ήδη έχει φανεί από την αύξηση των ποσοτήτων των απορριμμάτων.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Ρούσσος Βατίστας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Βολοσυράκης Νικόλαος
5. Γκίκας Αναστάσιος
6. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
7. Καλακώνας Μηνάς
8. Καστρουνής Σωτήριος
9. Καραχάλιος Σταύρος
10. Λεοντής Μικές
11. Λουκής Γεώργιος του Δημ
12. Λουκής Γεώργιος του Κων.
13. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
14. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
16. Πατέλης Άγγελος
17. Πετρόπουλος Ιωάννης
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ραγκούσης Γεώργιος
20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
21. Ρούσσος Πέτρος
22. Σαραντινός Χριστόδουλος
23. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
25. Χανιώτη Μαρία
26. Χριστόφορος Χρήστος

 

  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31