Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Με πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου στην αίθουσα «Καλουδά».

Ακολουθεί η πρόσκληση σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και αρχείο ήχου με όλα όσα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου (ΚΕΔΑ) έτους 2017

2. Αποδοχή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017 και κατανομή αυτού (Α΄ κατανομή 2017)

3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αντιπάρου και διάθεση πίστωσης για τις τουριστικές εκθέσεις BIT (Μιλάνο), ITΒ (Βερολίνο) και MEDΙΤERRANEAN PANORAMA (Στοκχόλμη)

4. Προέγκριση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

5. Αιτήματα ύδρευσης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Σκούρτης

Πατήστε εδώ για να ακούσετε όλα όσα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Αντιπάρου

 

31 θέματα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη του σημερινού (21/2/2017) Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου.

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:00.

Το parosin.gr σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε σε ζωντανή - live μετάδοση τη συνεδρίαση.

Ακολουθεί η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια link για να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση.

________________________________________________________

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 17 Φεβρουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 1745

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 21/02/2017 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση νέας προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κώστος - Παροικία Πάρου» μεταξύ της ΔΕΥΑΠ & του Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση νέας προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Παροικίας Πάρου» μεταξύ της ΔΕΥΑΠ & του Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης - άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρία «ΟΤΕ ΑΕ» για αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών διάρκειας μέχρι 31-12-2017.

ΘΕΜΑ 4ο: Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης - άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρία «ΟΤΕ ΑΕ».

ΘΕΜΑ 5ο: Ενημέρωση για τμήματα ιδιοκτησίας που κατελήφθησαν κατά την εκτέλεση εργασιών διάνοιξης οδού που οδηγεί στο ΧΥΤΑ.

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Αναβάθμιση και λειτουργία του υφισταμένου κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στη θέση «Πάρος» του Δήμου Πάρου της DIGEA - Ψηφιακός Πάροχος ΑΕ».

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για την κατεδάφιση της παλαιάς δεξαμενής ύδρευσης στη Δ.Κ. Μάρπησσας.

ΘΕΜΑ 8ο: Ψήφιση τεχνικού προγράμματος ΣΥΔΙΣΑΠΑ έτους 2017.

ΘΕΜΑ 9ο: Ψήφιση προϋπολογισμού ΣΥΔΙΣΑΠΑ οικ. έτους 2017 & του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2017.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Δ’ τρίμηνο οικ. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών Δ’ τριμήνου οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 12ο: Προκήρυξη νέας δημόσιας πλειοδοτικής φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (περιπτέρου) το οποίο βρίσκεται στην Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους της Δ.Κ. Πάρου.

ΘΕΜΑ 13ο: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμό 10/1994 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πάρου που αφορά δωρεάν παραχώρηση δημοτικού χώρου στο ΝΟΠ.

ΘΕΜΑ 14ο: Γνωμοδότηση στην πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού για την αναοριοθέτηση και καθορισμό ζωνών προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του Υψώματος Κεφάλου στη περιοχή Μάρπησσας του Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς διατηρητέου κτίσματος (οικία Γαβαλά) στον παραδοσιακό οικισμό της Δ.Κ. Μάρπησσας.

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς αγροτεμαχίου στη θέση «Αυκουλάκι» της Δ.Κ. Μάρπησσας (δωρεά κ. Βασιλικής Ασπροπούλου).

ΘΕΜΑ 17ο: Ανάκλησης υπαγωγής επιχειρήσεων στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/75 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.

ΘΕΜΑ 18ο: Υπαγωγή επιχειρήσεων στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/75 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.

ΘΕΜΑ 19ο: Διαγραφή προστίμου παράνομης στάθμευσης από βεβαιωτικό κατάλογο.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση τοποθέτησης αυτόματου πωλητή εισιτηρίων (ΚΤΕΛ Πάρου) στον οικισμό Πούντα της Δ.Κ. Πάρου.

ΘΕΜΑ 21ο: Αντικατάσταση μελών της επιτροπής ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 22ο: Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Πάρου - Αντιπάρου στην επιτροπή του Δήμου Πάρου για τις ανεμογεννήτριες.

ΘΕΜΑ 23ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου στην τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς - πωλητές λαϊκών αγορών (άρθρο 11 του Ν.4264/2014).

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση συμμετοχής του Αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιου στο σεμινάριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με θέμα «Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας, διαχείρισης συγκρούσεων και κρίσεων» (Αθήνα 13/2/2017 - 17/2/2017).

ΘΕΜΑ 25ο: Διοργάνωση εκδήλωσης Δήμου Πάρου, ΚΔΕΠΑΠ, Αθλητικής Επιτροπής Δήμου Πάρου σε συνεργασία με τον Συνήγορο για τα δικαιώματα του παιδιού και του κέντρου πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων».

ΘΕΜΑ 26ο: Σύσταση επιτροπής αισθητικής της Δ.Κ. Πάρου.

ΘΕΜΑ 27ο: Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Κουτρέλη.

ΘΕΜΑ 28ο: Ορισμός εκπροσώπου διαχειριστή-ταμία των κατατεθειμένων στην ΕΤΕ χρημάτων του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Κουτρέλη.

ΘΕΜΑ 29ο: Άσκηση προσφυγής ενώπιον του Εφετείου Αθηνών για την αλλαγή σκοπού του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Κουτρέλη.

ΘΕΜΑ 30ο: Γνωμοδότηση ΔΣ για την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στις τουριστικές περιοχές.

ΘΕΜΑ 31ο: Αίτημα του Συλλόγου Προστασίας Ζώων Πάρου (PAWS) για παραχώρηση χώρου για την προσωρινή λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Βολοσυράκης Νικόλαος
5. Γκίκας Νέστωρ
6. Γκόκας Αλέξιος
7. Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα
8. Καλακώνας Μηνάς
9. Καραχάλιος Σταύρος
10. Λεοντής Μικές
11. Λουκής Γεώργιος του Δημ.
12. Λουκής Γεώργιος του Κων.
13. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
14. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
16. Πατέλης Άγγελος
17. Πετρόπουλος Ιωάννης
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ραγκούσης Γεώργιος
20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
21. Ρούσσος Βατίστας
22. Ρούσσος Πέτρος
23. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα
24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
25. Χανιώτη Μαρία
26. Χριστόφορος Χρήστος

Για να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση πατήστε εδώ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου (ΚΕΔΑ) έτους 2017

2. Αποδοχή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017 και κατανομή αυτού (Α΄ κατανομή 2017)

3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αντιπάρου και διάθεση πίστωσης για τις τουριστικές εκθέσεις BIT (Μιλάνο), ITΒ (Βερολίνο) και MEDΙΤERRANEAN PANORAMA (Στοκχόλμη)

4. Προέγκριση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

5. Αιτήματα ύδρευσης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 17 Φεβρουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 1745

Προς: 1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 21/02/2017 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση νέας προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κώστος – Παροικία Πάρου» μεταξύ της ΔΕΥΑΠ & του Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση νέας προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Παροικίας Πάρου» μεταξύ της ΔΕΥΑΠ & του Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρία «ΟΤΕ ΑΕ» για αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών διάρκειας μέχρι 31-12-2017.

ΘΕΜΑ 4ο: Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρία «ΟΤΕ ΑΕ».

ΘΕΜΑ 5ο: Ενημέρωση για τμήματα ιδιοκτησίας που κατελήφθησαν κατά την εκτέλεση εργασιών διάνοιξης οδού που οδηγεί στο ΧΥΤΑ.

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Αναβάθμιση και λειτουργία του υφισταμένου κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στη θέση ‘’Πάρος’’ του Δήμου Πάρου της DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος ΑΕ».

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για την κατεδάφιση της παλαιάς δεξαμενής ύδρευσης στη Δ.Κ. Μάρπησσας.

ΘΕΜΑ 8ο: Ψήφιση τεχνικού προγράμματος ΣΥΔΙΣΑΠΑ έτους 2017.

ΘΕΜΑ 9ο: Ψήφιση προϋπολογισμού ΣΥΔΙΣΑΠΑ οικ. έτους 2017 & του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2017.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Δ’ τρίμηνο οικ. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών Δ’ τριμήνου οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 12ο: Προκήρυξη νέας δημόσιας πλειοδοτικής φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (περιπτέρου) το οποίο βρίσκεται στην Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους της Δ.Κ. Πάρου.

ΘΕΜΑ 13ο: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμό 10/1994 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πάρου που αφορά δωρεάν παραχώρηση δημοτικού χώρου στο ΝΟΠ.

ΘΕΜΑ 14ο: Γνωμοδότηση στην πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού για την αναοριοθέτηση και καθορισμό ζωνών προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του Υψώματος Κεφάλου στη περιοχή Μάρπησσας του Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς διατηρητέου κτίσματος (οικία Γαβαλά) στον παραδοσιακό οικισμό της Δ.Κ. Μάρπησσας.

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς αγροτεμαχίου στη θέση «Αυκουλάκι» της Δ.Κ. Μάρπησσας (δωρεά κ. Βασιλικής Ασπροπούλου).

ΘΕΜΑ 17ο: Ανάκλησης υπαγωγής επιχειρήσεων στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/75 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.

ΘΕΜΑ 18ο: Υπαγωγή επιχειρήσεων στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/75 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.

ΘΕΜΑ 19ο: Διαγραφή προστίμου παράνομης στάθμευσης από βεβαιωτικό κατάλογο.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση τοποθέτησης αυτόματου πωλητή εισιτηρίων (ΚΤΕΛ Πάρου) στον οικισμό Πούντα της Δ.Κ. Πάρου.

ΘΕΜΑ 21ο: Αντικατάσταση μελών της επιτροπής ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 22ο: Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Πάρου – Αντιπάρου στην επιτροπή του Δήμου Πάρου για τις ανεμογεννήτριες.

ΘΕΜΑ 23ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου στην τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς – πωλητές λαϊκών αγορών (άρθρο 11 του Ν.4264/2014).

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση συμμετοχής του Αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιου στο σεμινάριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με θέμα «Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας, διαχείρισης συγκρούσεων και κρίσεων» (Αθήνα 13/2/2017 – 17/2/2017).

ΘΕΜΑ 25ο: Διοργάνωση εκδήλωσης Δήμου Πάρου, ΚΔΕΠΑΠ, Αθλητικής Επιτροπής Δήμου Πάρου σε συνεργασία με τον Συνήγορο για τα δικαιώματα του παιδιού και του κέντρου πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων».

ΘΕΜΑ 26ο: Σύσταση επιτροπής αισθητικής της Δ.Κ. Πάρου.

ΘΕΜΑ 27ο: Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Κουτρέλη.

ΘΕΜΑ 28ο: Ορισμός εκπροσώπου διαχειριστή-ταμία των κατατεθειμένων στην ΕΤΕ χρημάτων του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Κουτρέλη.

ΘΕΜΑ 29ο: Άσκηση προσφυγής ενώπιον του Εφετείου Αθηνών για την αλλαγή σκοπού του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Κουτρέλη.

ΘΕΜΑ 30ο: Γνωμοδότηση ΔΣ για την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στις τουριστικές περιοχές.

ΘΕΜΑ 31ο: Αίτημα του Συλλόγου Προστασίας Ζώων Πάρου (PAWS) για παραχώρηση χώρου για την προσωρινή λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Βολοσυράκης Νικόλαος
5. Γκίκας Νέστωρ
6. Γκόκας Αλέξιος
7. Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα
8. Καλακώνας Μηνάς
9. Καραχάλιος Σταύρος
10. Λεοντής Μικές
11. Λουκής Γεώργιος του Δημ
12. Λουκής Γεώργιος του Κων.
13. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
14. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
16. Πατέλης Άγγελος
17. Πετρόπουλος Ιωάννης
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ραγκούσης Γεώργιος
20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
21. Ρούσσος Βατίστας
22. Ρούσσος Πέτρος
23. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα
24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
25. Χανιώτη Μαρία
26. Χριστόφορος Χρήστος

 

Με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου.

Στο αρχείο ήχου που ακολουθεί μπορείτε να ακούσετε όλα όσα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση.

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Φωτο: αρχείο

Το parosin.gr δημοσιεύει σήμερα το απόσπασμα από το πρακτικό 2/2017 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017, με θέμα: «Αίτημα Δήμου Πάρου προς την ΚΔΕΠΑΠ για χρηματοδότηση της “Κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου στο Ζευλάκι Παροικιάς” Δημοτικής Κοινότητας Πάρου».

Στη φωτογραφία η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου - Μάρπησσας.

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221, παράγρ. 11β του Ν.4412/2016)

2. Συγκρότηση παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221, παράγρ. 11δ του Ν.4412/2016)

3. Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών δήμου Αντιπάρου

4. Ορισμός επιτροπής ετήσιας κατάρτισης μητρώου αρρένων δήμου Αντιπάρου

5. Λήψη απόφασης για την ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2015 του προϋπολογισμού του δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.4 του άρθρου 4 του Π.Δ.113/10 (ΦΕΚ 194/Α)

6. Ανάκληση απόφασης υπ’ αρ. 124/2016 αναφορικά με την «Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ‘‘Καθορισμός τιμών για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού έτους 2017’’»

7. Παραγραφή οφειλών του Δήμου Αντιπάρου προς τρίτους λόγω παρέλευσης πενταετίας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
6. ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
9. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
10. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
11. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
12. ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
13. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
14. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
15. Μ.Μ.Ε. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
16. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

Τρία σημαντικά θέματα συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, εκτενώς προχθές, Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν με τη σειρά που υπήρχαν στην ημερήσια διάταξη ήταν:

ΘΕΜΑ 1ο: Αίτημα Δήμου Πάρου προς την ΚΔΕΠΑΠ για χρηματοδότηση της «Κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου στο Ζευλάκι Παροικιάς» Δημοτικής Κοινότητας Πάρου

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση του νέου Κρατικού Αερολιμένα Πάρου

ΘΕΜΑ 3ο: Ανάκληση δωρεάς παλαιού αεροδρομίου Δήμου Πάρου

Και οι τρεις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου ήταν ομόφωνες.

Στο αρχείο βίντεο-ήχου που ακολουθεί μπορείτε να ακούσετε όλα όσα συζητήθηκαν στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και τα τρία θέματα που προαναφέραμε.

ΘΕΜΑ 1ο: Από 24:41 έως 1:28:20

ΘΕΜΑ 2ο: Από 1:28:20 έως 2:12:55

ΘΕΜΑ 3ο: Από 2:12:55 έως 2:19:55

 

 

 

Δυο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η 1η συνεδρίαση, που θα ξεκινήσει στις 19:00, έχει ένα θέμα και το σώμα καλείται να εκλέξει Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου.
Η 2η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 19:30 και περιλαμβάνει σημαντικά θέματα όπως:
α) Αίτημα Δήμου Πάρου προς την ΚΔΕΠΑΠ για χρηματοδότηση της «Κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου στο Ζευλάκι Παροικιάς» Δημοτικής Κοινότητας Πάρου
β) Λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση του νέου Κρατικού Αερολιμένα Πάρου
γ) Ανάκληση δωρεάς παλαιού αεροδρομίου Δήμου Πάρου

Και τις δυο συνεδριάσεις μπορείτε να τις παρακολουθήσετε σε ζωντανή - live μετάδοση.
Για να τις παρακολουθήσετε πατήστε εδώ λίγο πριν την έναρξή τους.

Ακολουθούν οι δυο προσκλήσεις με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 16 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 400

Προς:
1. Δήμαρχο Πάρου
2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

Κοιν.
Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 & της εγκυκλίου 43/6-8-2014 (αρ. πρωτ. 30565) του Υπουργείου Εσωτερικών περί εκλογής Προεδρείου και μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάρου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 20/01/2017 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος
________________________________________________________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 16 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 401

Προς:
1. Δήμαρχο Πάρου
2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

Κοιν.:
Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Πaρασκευή 20-1-2017 και ώρα 19.30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Αίτημα Δήμου Πάρου προς την ΚΔΕΠΑΠ για χρηματοδότηση της «Κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου στο Ζευλάκι Παροικιάς» Δημοτικής Κοινότητας Πάρου
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση του νέου Κρατικού Αερολιμένα Πάρου
ΘΕΜΑ 3ο: Ανάκληση δωρεάς παλαιού αεροδρομίου Δήμου Πάρου
ΘΕΜΑ 4ο: Αξιολόγηση προσφορών τραπεζών για την ταμειακή διαχείριση των αποθεμάτων και της μισθοδοσίας Δήμου Πάρου
ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων - Επέκταση ΕΕΛ Μάρπησσας που βρίσκεται στη θέση «Καμινάκι» του Δήμου Πάρου
ΘΕΜΑ 6ο: Ψήφιση σχεδίου κανονισμού ρύθμισης της επαγγελματικής δραστηριότητας των ζωήλατων οχημάτων
ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Πάρου έτους 2017
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης διαφορών σχετικά με τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, παραλαβή αιτήσεων, αυτοψία & εισήγηση παραχώρησης ή μη
ΘΕΜΑ 10ο: Καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία και 24ωρη λειτουργία υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου - Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού
ΘΕΜΑ 11ο: Αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής του Κλιμακίου Πάρου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ για το έτος 2017
ΘΕΜΑ 12ο: Διαγραφή τελών και προστίμων βεβαιωμένων ακαθαρίστων εσόδων και τελών διαμονής παρεπιδημούντων Π.Ο.Ε. ετών 2010 και 2011 (παρ.1δ και 2 του άρθρου 174 Ν.3463/2006)
ΘΕΜΑ 13ο: Άδεια τομής αγροτικού δρόμου για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ
ΘΕΜΑ 14ο: Γνωμοδότηση για την κήρυξη-οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου για την προστασία του σπηλαίου «Καταφύ» Παροικίας Πάρου
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση χωροθέτησης μονάδας εμφιάλωσης υγραερίου
ΘΕΜΑ 16ο: Εξέταση αιτήματος για να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πάρου η αθλητική εκδήλωση με τίτλο: «PAROS RUN FOR ALL SEPTEMBER 2017»
ΘΕΜΑ 17ο: Συγκρότηση Επιτροπών για το έτος 2017:
1) Επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων-οχημάτων
2) Επιτροπή παραλαβής παροχής υπηρεσιών γενικά εκτός αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη επιτροπή 1
3) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας καυσίμων
4) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών λαμπτήρων, ιστών φωτισμού, φωτιστικών σωμάτων, υλικών πυρανίχνευσης-πυρασφάλειας, κλιματιστικών και πάσης φύσεως ηλεκτρολογικού υλικού
5) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σκυροδέματος, αργού υλικού [3Α], ασφαλτομίγματος, σχιστόλιθων, χρωμάτων, ειδών κιγκαλερίας και πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών
6) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών γενικά εκτός αυτών που αναφέρονται στις προηγούμενες επιτροπής 3,4 και 5
ΘΕΜΑ 18ο: Συγκρότηση για το έτος 2017 της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, του άρθρου 211 παρ. 11α του Ν.4412/16
ΘΕΜΑ 19ο: Συγκρότηση επιτροπής για άδειες εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, χαρακτηρισμός παραλιών ως πολυσύχναστων, πρόσληψη ναυαγοσωστών κτλ
ΘΕΜΑ 20ο: Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων Ν.2881/01 ΦΕΚ Α΄16/6-2-01
ΘΕΜΑ 21ο: Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 στη θέση «Καμάρι» εντός του οικισμού Καμαρίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς Δήμου Πάρου (αίτηση Δεσύλα Θωμά)
ΘΕΜΑ 22ο: Δυνατότητα αποζημίωσης για την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία του Π. Βαρβιτσιώτη που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού οικισμού Νάουσας Πάρου, στο Ο.Τ. βόρεια του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Νάουσας
ΘΕΜΑ 23ο: Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος» (κυλικείο) εντός Γυμνασίου Αρχιλόχου Πάρου στην περιοχή Μάρμαρα
ΘΕΜΑ 24ο: Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
ΘΕΜΑ 25ο: Αίτημα των «Φίλων της Πάρου» για ανάρτηση αναμνηστικής πλακέτας στο μνημείο των Γάλλων
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση μετακίνησης Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Λευκών στην Αθήνα
ΘΕΜΑ 27ο: Αντικατάσταση μελών Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Βολοσυράκης Νικόλαος
5. Γκίκας Νέστωρ
6. Γκόκας Αλέξιος
7. Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα
8. Καλακώνας Μηνάς
9. Καραχάλιος Σταύρος
10. Λεοντής Μικές
11. Λουκής Γεώργιος του Δημ.
12. Λουκής Γεώργιος του Κων.
13. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
14. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
16. Πατέλης Άγγελος
17. Πετρόπουλος Ιωάννης
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ραγκούσης Γεώργιος
20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
21. Ρούσσος Βατίστας
22. Ρούσσος Πέτρος
23. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα
24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
25. Χανιώτη Μαρία
26. Χριστόφορος Χρήστος

 

Αρχείο ήχου με τα όσα συζητήθηκαν στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αντιπάρου χθες Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016.
Ακολουθεί η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και το αρχείο ήχου της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) και Δήμου Αντιπάρου για το έργο “Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου” και ακύρωση της υπ' αρ. 174/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ ΠΝΑ και Δήμου Αντιπάρου
Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κυματικής διαταραχής του έργου “Νομιμοποίηση υφισταμένων λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Αντιπάρου και κατασκευή περιμετρικής κρηπίδωσης υφισταμένου μόλου Αντιπάρου”
Αποδοχή ποσού 6.752,81 ευρώ ως pre-financing (προχρηµατοδότηση-2η χορήγηση) από το ερευνητικό έργο AquaNES
Αποδοχή κατανομής επιχορήγησης στο Δήμο στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009 και κατανομή αυτού σε δαπάνες
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Σκούρτης

Πατήστε εδώ για το αρχείο ήχου

 

  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« May 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31