Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 4η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 27 Σεπτεμβρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 14949

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 4-10-2017 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έλεγχος και έγκριση οικονομικού απολογισμού, ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους από 1-1-2017 έως 31-12-2017 Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Βατίστας Ρούσσος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος

2. Αντιπαριώτης Δημήτριος

3. Βλαχογιάννης Χρήστος

4. Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα

5. Καλακώνας Μηνάς

6. Καστρουνής Σωτήριος

7. Καραχάλιος Σταύρος

8. Κεφάλας Φραγκίσκος

9. Λεοντής Μικές

10. Λουκής Γεώργιος του Δημ

11. Λουκής Γεώργιος του Κων.

12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ

13. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

14. Μανωλάκη Θεοδοσία

15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

16. Παντελαίος Ηλίας

17. Πατέλης Άγγελος

18. Πετρόπουλος Ιωάννης

19. Πούλιος Γεώργιος

20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

21. Ρούσσος Κων/νος

22. Σαραντινός Χριστόδουλος

23. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα

24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

25. Τσιγώνιας Νικόλαος

26. Χανιώτη Μαρία

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 21 Σεπτεμβρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 14656

Προς: 1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 26-09-2018 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αναπροσαρμογή ή μη τελών - φόρων και εισφορών Δήμου Πάρου έτους 2019.

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 2ο: Επανεξέταση της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του θέματος Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) περιοχής ιδιοκτησίας ΕΚΤΕΡ ΑΕ στη ΔΚ Νάουσας Πάρου.

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ραγκούσης.

ΘΕΜΑ 3ο: Ψήφιση απολογισμού ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. κ. Ιωάννης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2018 του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 34574/2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. κ. Ιωάννης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού – Απολογισμού) – Έκθεση Πεπραγμένων οικον. χρήσης 2017 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μαρινόπουλος

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 34574/2018.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Κ.Π.Π.Α. κ. Γεώργιος Λουκής του Κων.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 34574/2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Σταύρος Καραχάλιος.

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Σταύρος Καραχάλιος.

ΘΕΜΑ 9ο: Έκδοση Ψηφίσματος για την απαλλαγή από την υποχρέωση της φυσικής παρουσίας του εισηγητή στις συνεδριάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτ. Τμήμ. Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας & Πολιτισμού κ. Γεώργιος Ανδρεάδης.

ΘΕΜΑ 11ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την περιοδική πεζοδρόμηση της δημοτικής οδού (τμήμα οδού από την είσοδο της κεντρικής πλατείας Νάουσας έως τη θέση Τσάρλες) του οικισμού της Νάουσας της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 12ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ωραρίου κυκλοφορίας των οχημάτων τροφοδοσίας στον χαρακτηρισμένο ως πεζόδρομο από το σχέδιο πόλεως της Νάουσας (ΦΕΚ 463//Δ΄/30-08-1990) από τη θέση «Κάτω Βρύση» μέχρι το περιβολάκι « Σαγκριώτη».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση άδειας εκσκαφής για την κατασκευή του έργου «Β φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας: Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υποβρυχίων και υπογείων καλωδίων 150kv XLPE για Διασυνδέσεις Πάρος – Νάξος και Νάξος – Μύκονος.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου

ΘΕΜΑ 14ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Οίκος Ευγηρίας Πάρου Δημοτικό και Εκκλησιαστικό Ίδρυμα».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στην Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτων για χώρους στάθμευσης στην Δημοτική Κοινότητα Πάρου και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης για έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Πάρου για κάλυψη δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή, έγκριση μελέτης και δημοπράτηση του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 19ο: Αποδοχή, έγκριση μελέτης και δημοπράτηση του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) (τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση αποζημίωσης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 22ο: Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 23ο: Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση μισθώσεων που αφορούν τα καρνάγια της Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου

ΘΕΜΑ 25ο: Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Συλλόγου του παραδοσιακού οικισμού της Παροικίας του Δήμου Πάρου για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 26ο: Εξέταση αιτήματος για να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πάρου η ημερίδα τουριστικών δρώμενων με τίτλο: «Sales Seminar».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 28ο: Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Βατίστας Ρούσσος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος

2. Αντιπαριώτης Δημήτριος

3. Βλαχογιάννης Χρήστος

4. Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα

5. Καλακώνας Μηνάς

6. Καστρουνής Σωτήριος

7. Καραχάλιος Σταύρος

8. Κεφάλας Φραγκίσκος

9. Λεοντής Μικές

10. Λουκής Γεώργιος του Δημ

11. Λουκής Γεώργιος του Κων.

12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ

13. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

14. Μανωλάκη Θεοδοσία

15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

16. Παντελαίος Ηλίας

17. Πατέλης Άγγελος

18. Πετρόπουλος Ιωάννης

19. Πούλιος Γεώργιος

20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

21. Ρούσσος Κων/νος

22. Σαραντινός Χριστόδουλος

23. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα

24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

25. Τσιγώνιας Νικόλαος

26. Χανιώτη Μαρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 14469

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Πέμπτη 20/09/2018 και ώρα 12.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δράσεων του Δήμου Πάρου με αφορμή την μη έγκριση ολιγομελούς τμήματος της Γ΄ ΕΠΑΛ Πάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος

Το έκτακτο της συνεδρίασης προκύπτει από το γεγονός ότι την Παρασκευή 21/09/2018 είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές των μαθητών στο ΕΠΑΛ και το γεγονός ότι τρείς μαθητές της Γ΄ Λυκείου δεν μπορούν να εγγραφούν λόγω μη έγκρισης της ειδικότητας πληροφορικής από το Υπουργείο Παιδείας.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Βατίστας Ρούσσος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος

2. Αντιπαριώτης Δημήτριος

3. Βλαχογιάννης Χρήστος

4. Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα

5. Καλακώνας Μηνάς

6. Καστρουνής Σωτήριος

7. Καραχάλιος Σταύρος

8. Κεφάλας Φραγκίσκος

9. Λεοντής Μικές

10. Λουκής Γεώργιος του Δημ

11. Λουκής Γεώργιος του Κων.

12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ

13. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

14. Μανωλάκη Θεοδοσία

15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

16. Παντελαίος Ηλίας

17. Πατέλης Άγγελος

18. Πετρόπουλος Ιωάννης

19. Πούλιος Γεώργιος

20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

21. Ρούσσος Κων/νος

22. Σαραντινός Χριστόδουλος

23. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα

24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

25. Τσιγώνιας Νικόλαος

26. Χανιώτη Μαρία

 

 

Αντίπαρος, 15 Σεπτεμβρίου 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2736/13-9-18

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξαίρεση αιγιαλών για ειδικούς λόγους από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους, με βάση σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

3. Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
6. ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
9. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
10. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
11. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
13. ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
14. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
15. Μ.Μ.Ε. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
16. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

 

 

 

Χθες το βράδυ, Τρίτη 4/9/2018, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, δόθηκαν από τη Δημοτική Αρχή ηχηρές απαντήσεις σε κάποια δήθεν «καυτά» ερωτήματα που είχαν τεθεί, εν μέσω θερινής περιόδου, από Δημοτική Σύμβουλο της μείζονος αντιπολίτευσης και είχαν αναδημοσιευθεί από μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως πρώτη είδηση.

Οι ηχηρές αλλά κομψές απαντήσεις της Δημοτικής Αρχής, κατέδειξαν για άλλη μία φορά ότι δεν ασχολείται με μικροπολιτικές. Άλλωστε αν ασχολούνταν κάθε φορά να απαντά σε «τόοοοοσο» καυτά ερωτήματα μάλλον θα έκαιγε τους ερωτώντες.

Μάλιστα, η εν λόγω Δημοτική Σύμβουλος, αν και έθετε επιμόνως το ερώτημα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όταν ήρθε η απάντηση σε ερώτημα που έθετε επιμόνως, έκανε πως δε καταλαβαίνει, προφανώς προσπαθώντας να αποφύγει τη συγγνώμη.

Εντύπωση όμως μας προξένησε κυρίως η επιλεκτική ακοή κάποιων, οι οποίοι ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδημοσίευαν κατά την ώρα της συνεδρίασης κάποιες απαντήσεις της Δημοτικής Αρχής, προσπαθώντας να υπερασπιστούν τα γραφόμενα τους, παρέλειψαν επιμελώς να αναφερθούν σε απαντήσεις με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, οι οποίες φέρουν και μια μυρωδιά σκανδάλου.

Κατόπιν τούτου είναι βέβαιο πλέον ότι κάποιες δημοσιεύσεις γίνονται κάτω από την πίεση των διαπροσωπικών σχέσεων και όχι κρίνοντας αντικειμενικά την είδηση από τον κάθε αυτόκλητο «δημοσιογράφο»!

Τελικά μήπως ήρθε η ώρα οι νέοι να ασχοληθούν εκτός από την πολιτική και με την διαδικτυακή «δημοσιογραφία», μεταφέροντας στους αναγνώστες αντικειμενικές ειδήσεις και σπάζοντας έτσι κατεστημένα ετών τα οποία έχουν συμβάλει σε κάποιες περιπτώσεις και στη διαμόρφωση λανθασμένων εντυπώσεων για σημαντικά έργα στο νησί, λειτουργώντας πολλές φορές ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη του;

www.parosin.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Πάρος 30 Αυγούστου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 13339

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 04-09-2018 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου Β’ τριμήνου οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση για την απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Δ.Κ. Αγκαιριάς για εγκατάσταση ATΜ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 1ου και τελικού ΑΠΕ για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 4ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 140/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση συνδιοργάνωσης επιστημονικού συνεδρίου του Δήμου Πάρου με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με θέμα «Φορείς διαχείρισης λιμένων Ελλάδος - Υπάρχουσα κατάσταση, προτάσεις βελτίωσης»».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου Πάρου με το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού «Τεχνηντάρι» του 2ου φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με τίτλο «Μουσικοχορευτικό Σταυροδρόμι».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στη διοργάνωση του 4ου κολυμβητικού διάπλου «Θυμάμαι το Σάμινα».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων μετά από επαναπροσδιορισμό σύνθεσης οφειλής.

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 8ο: Διάθεση η μη της αίθουσας στο Αλιευτικό Καταφύγιο Νάουσας για την εκδήλωση Καπετανεϊκα του Κώστα Γουζέλη στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Πάρου στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Αναβάθμιση λογισμικού και υποστήριξη εφαρμογών».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια πιλλαρς».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Αποκατάσταση λιθοδομών οδικού δικτύου».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών πυρόσβεσης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια α) λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού β) ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση και επισκευή φωτιστικών σωμάτων».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά κάδων απορριμμάτων από το εσωτερικό τμήμα οικισμού Λευκών».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΝΔΑΚΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ - ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΝΔΑΚΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝ - Τ.Κ. ΚΩΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΝΔΑΚΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΝΔΑΚΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια μεταλλικών ραφιών».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Παρεχόμενες υπηρεσίες στα κοιμητήρια Δήμου Πάρου».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Δημιουργία - ανάπτυξη ιστοσελίδων διαβούλυεσης και υπηρεσιών Δήμου Πάρου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού ΕΠΑΛ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή –- Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια μοκετών Δημαρχείου».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Βατίστας Ρούσσος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος

2. Αντιπαριώτης Δημήτριος

3. Βλαχογιάννης Χρήστος

4. Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα

5. Καλακώνας Μηνάς

6. Καστρουνής Σωτήριος

7. Καραχάλιος Σταύρος

8. Κεφάλας Φραγκίσκος

9. Λεοντής Μικές

10. Λουκής Γεώργιος του Δημ

11. Λουκής Γεώργιος του Κων.

12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ

13. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

14. Μανωλάκη Θεοδοσία

15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

16. Παντελαίος Ηλίας

17. Πατέλης Άγγελος

18. Πετρόπουλος Ιωάννης

19. Πούλιος Γεώργιος

20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

21. Ρούσσος Κων/νος

22. Σαραντινός Χριστόδουλος

23. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα

24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

25. Τσιγώνιας Νικόλαος

26. Χανιώτη Μαρία

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Αντίπαρος, 24 Αυγούστου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 2513/24-8-2018

ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 29η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 2η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Αντιπάρου

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018

3. Λήψη απόφασης για την συνδιοργάνωση ημερίδας με το Υπουργείο Πολιτισμού για την προβολή του αρχαιολογικού πλούτου του νησιού μας

4. Λήψη απόφασης για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης (Memorandum of Understanding) μεταξύ της Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και του Δήμου Αντιπάρου

5. Διαχείριση δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων στο Δήμο Αντιπάρου σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Ν. 4039/2/2/2012 (ΦΕΚ 15/2012)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
6. ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
9. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
10. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
11. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
13. ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
14. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
15. Μ.Μ.Ε. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
16. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 17 Αυγούστου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 12623

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 21/08/2018 και ώρα 19.00' στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας που αφορά τροποποίηση της 118/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως προς το εν λόγω δημοτικό διαμέρισμα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή, έγκριση μελέτης και δημοπράτηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή, έγκριση μελέτης και δημοπράτηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για τη φόρτωση και μεταφορά μπαζών-φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δήμου Πάρου» σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/16-06-2011).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάρου για το έργο «Συντήρηση επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πάρου», προϋπολογισμού 400.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 7ο: Επανεξέταση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης - άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία «ΟΤΕ ΑΕ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή παραχώρησης οικοπεδικού τμήματος σε κοινή χρήση για διαπλάτυνση κοινόχρηστης οδού στη θέση «Σωτήρες» Πάρου.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 9ο: Παραχώρηση χρήσης του πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου Πάρου στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 10ο: Εξέταση αιτήματος Σκιαδά Μαρουσώς για χορήγηση άδειας εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών κατά παρέκκλιση της υπ’ αριθμ. 114/2012 Κανονιστικής Απόφασης του Δ/Σ.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 11ο: Εξέταση αιτήματος Λουκή Θεοδώρας για χορήγηση άδειας εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών κατά παρέκκλιση της υπ’ αριθμ. 114/2012 Κανονιστικής Απόφασης του Δ/Σ.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση οριστικής παραλαβής έργου δημοτικής συγκοινωνίας.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 13ο: Εξέταση αιτήματος Ρούσσου Δημητρίου για χορήγηση άδειας διάνοιξης χάνδακος σε δρόμο στη θέση «Λαγγάδι - Ποδαριά» της Δ.Κ. Μάρπησσας για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 14ο: Εξέταση αιτήματος ΠΑΡΙΑΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Μ.Ι.Κ.Ε. για χορήγηση άδειας διάνοιξης χάνδακος σε αγροτικό μονοπάτι στη θέση «Φειδαράκια» της Δ.Κ. Μάρπησσας για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ– ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικών Κοιμητηρίων Πάρου» σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/16-06-2011).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 17ο: Επιχορηγήσεις Συλλόγων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μέτρηση ακτινοβολίας κεραίας κινητής τηλεφωνίας».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Έλεγχος και συντήρηση μόνιμων αγκυροβολίων Μαρίνας Νάουσας».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Επίστρωση και καθαρισμός παραλιών με μηχανικά μέσα Δήμου Πάρου έτους 2018».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Διαρκής ερμηνευτικός κώδικας πολεοδομικής νομοθεσίας».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Καθαρισμός δασών και αλσυλλίων Δ.Κ. Λευκών-Τ.Κ. Κώστου του Δήμου Πάρου έτους 2018».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Καθαρισμός δασών και αλσυλλίων Δ.Κ. Παροικιας του Δήμου Πάρου έτους 2018».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Καθαρισμός δασών και αλσυλλίων Δ.Κ. Νάουσας-Αρχιλόχου-Αγκαιριάς του Δήμου Πάρου έτους 2018».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Καθαρισμός δασών και αλσυλλίων Δ.Κ. Μάρπησσας του Δήμου Πάρου έτους 2018».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Παροχή υπηρεσιών για την Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μαΐου-Ιουνίου 2018».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Αναλώσιμα εκτυπωτών-φωτοαντιγραφικών-περιφερειακών»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Εκκενώσεις βόθρων και απόφραξη αποχετευτικών δικτύων».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Συνδρομή συμβολαίου Νομοτέλειας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Παροχή υπηρεσιών σχετικά με την κάλυψη των εξόδων διαμονής της Τένιας Μακρή».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Φιλοξενία του Γερμανού δημοσιογράφου κ. Michaelis Karin»

Εισηγητής: Πρόεδρος Τουρισμού & Ανάπτυξης κ. Μικές Λεοντής.

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Βατίστας Ρούσσος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος

2. Αντιπαριώτης Δημήτριος

3. Βλαχογιάννης Χρήστος

4. Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα

5. Καλακώνας Μηνάς

6. Καστρουνής Σωτήριος

7. Καραχάλιος Σταύρος

8. Κεφάλας Φραγκίσκος

9. Λεοντής Μικές

10. Λουκής Γεώργιος του Δημ

11. Λουκής Γεώργιος του Κων.

12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ

13. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

14. Μανωλάκη Θεοδοσία

15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

16. Παντελαίος Ηλίας

17. Πατέλης Άγγελος

18. Πετρόπουλος Ιωάννης

19. Πούλιος Γεώργιος

20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

21. Ρούσσος Κων/νος

22. Σαραντινός Χριστόδουλος

23. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα

24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

25. Τσιγώνιας Νικόλαος

26. Χανιώτη Μαρία

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 27 Ιουλίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 11381

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 31-07-2018 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Τέταρτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018 του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. κ. Ιωάννης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων & δαπανών Β’ τριμήνου οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση αιτήματος του Ενοριακού Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή ή μη πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 6ο: Διαγραφή αναλογούντος τέλους και προστίμου για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου/πεζοδρομίου από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την πράξη «Μελέτες ωρίμανσης μονάδας κομποστοποίησης Δήμου Πάρου και μελέτες ωρίμανσης του έργου ΧΥΤΑ Πάρου».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή επιχορήγησης για την συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων από τους ΚΑΠ του ΥΠ.ΕΣ.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 9ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά τροποποίηση της 178/2003 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης για ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικού Οδικού Δικτύου».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 11ο: Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, βάσει της 68/2018 απόφασης του Δ.Σ. και της υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ.Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-6-2018 απόφασης της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της 33/2006 ΠΥΣ.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 12ο: Κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Παροικίας στη Δ.Κ. Πάρου του Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος

ΘΕΜΑ 13ο: Κατηγοριοποίηση της αθλητικής εγκατάστασης του Γηπέδου ποδοσφαίρου στη Δ.Κ. Αρχιλόχου του Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Πρόεδρος Τουρισμού & Ανάπτυξης κ. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 15ο: Καθορισμός νέου κοινόχρηστου χώρου για την παραχώρηση της χρήσης καθώς και του ανάλογου τέλους χρήσης στην περιοχή του Λογαρά της Δ.Κ. Μάρπησσας του Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια θερμικού ρολού εισιτηρίων για την λειτουργία του αυτόματου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια αργού υλικού 3Α για συντηρήσεις δρόμων Δήμου Πάρου».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Δήμου Πάρου».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού πυροπροστασίας».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια Ναυαγοσωστικού Υλικού».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια υλικών για το πρόγραμμα γαλάζιων σημαιών».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Παροχή υπηρεσιών για τη φιλοξενία Γερμανού δημοσιογράφου κ. Christoph Merten».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 23ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Διαδρομές στη Μάρπησσα» για την παραχώρηση χώρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Βατίστας Ρούσσος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος

2. Αντιπαριώτης Δημήτριος

3. Βλαχογιάννης Χρήστος

4. Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα

5. Καλακώνας Μηνάς

6. Καστρουνής Σωτήριος

7. Καραχάλιος Σταύρος

8. Κεφάλας Φραγκίσκος

9. Λεοντής Μικές

10. Λουκής Γεώργιος του Δημ

11. Λουκής Γεώργιος του Κων.

12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ

13. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

14. Μανωλάκη Θεοδοσία

15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

16. Παντελαίος Ηλίας

17. Πατέλης Άγγελος

18. Πετρόπουλος Ιωάννης

19. Πούλιος Γεώργιος

20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

21. Ρούσσος Κων/νος

22. Σαραντινός Χριστόδουλος

23. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα

24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

25. Τσιγώνιας Νικόλαος

26. Χανιώτη Μαρία

 

 

  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31