Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Την Τρίτη 28/04/2020 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο οποίο συζητήθηκαν διάφορα οικονομοτεχνικά ζητήματα, ενώ ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με μία σειρά διαγωνισμών.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η Δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 καθώς και η Τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020 Δήμου Πάρου, ενώ εγκρίθηκε ο απολογισμός και προϋπολογισμός του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου.

Σημαντικές ήταν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν και αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί μας. Δηλαδή, η λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά εξεύρεση και μίσθωση ακινήτων στη Κοινότητα Παροικίας για δημιουργία Πράσινων Σημείων και η λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά την αγορά ακινήτου για την εγκατάσταση των Μονάδας Επεξεργασίας ΒιοΑποβλήτων (ΜΕΒΑ) και Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων της Διαχειριστικής
Ενότητας Πάρου.

Η Δημοτική Αρχή προχωράει σοβαρά και υπεύθυνα στην υλοποίηση του προγράμματος της, και στην εκτέλεση ενός πολυσύνθετου χρηματοδοτικού προγράμματος, ενόψει του ιδιαίτερου καλοκαιριού που ακολουθεί.

Λυπούμαστε όμως που το κύριο μέρος της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε εν απουσία όλων των μελών της αντιπολίτευσης, τα οποία επικαλούμενα πρόβλημα στη διαδικασία, επέλεξαν να αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση με αποτέλεσμα για μία ακόμα φορά, όπως και σε αντίστοιχη συνεδρίαση το 2016 που αφορούσε το σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πάρο, να μην καταθέτουν τις απόψεις τους επί αυτού του καίριου ζητήματος που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία του νησιού.

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου θα διεξαχθεί την Τρίτη 28 Απριλίου και ώρα 19.00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σε επτά θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο:

Δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δήμου Πάρου, εφαρμογή της εγκυκλίου 7/2020 ΥΠΕΣ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βατίστας Ρούσσος.

ΘΕΜΑ 2ο:

Τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020 Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βατίστας Ρούσσος.

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση απολογισμού και προϋπολογισμού του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου.

Εισηγητής: Μέλος του Συλλόγου Αιμοδοτών.

ΘΕΜΑ 4ο:

Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτων στη Κοινότητα Παροικίας για δημιουργία Πράσινων Σημείων.

Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Μανώλης Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 5ο:

Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για αγορά ακινήτου για την εγκατάσταση των Μονάδας Επεξεργασίας ΒιοΑποβλήτων (ΜΕΒΑ) & Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 6ο:

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου για το έτος 2020.

Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ Δ.Λ.Τ. Σταύρος Καραχάλιος.

ΘΕΜΑ 7ο:

Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία «ΟΤΕ ΑΕ» για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Δώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

Την Παρασκευή 20/03/2020, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στόχος, η αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από την εξάπλωση του κορωνοϊού στη χώρα, η ενημέρωση του Συμβουλίου για τα μέτρα προστασίας που ήδη έχουν παρθεί σχετικά με τον ιό, καθώς και η συζήτηση για ανάληψη περαιτέρω δράσεων στον Δήμο με βάση τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ και της ΓΓΠΠ. Επίσης, συζητήθηκαν το ζήτημα του Δημοτικού Σφαγείου Πάρου, καθώς και η γνωμοδότηση για την Έγκριση Μελέτης Τροποποίησης της υπ’ αριθμό 82355/29-3-2002 KYA Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νέου Αερολιμένα Πάρου.

Κατά την τηλεδιάσκεψη επισημάνθηκε η συνολική δέσμη μέτρων που έχει ήδη ληφθεί από πλευράς Δήμου, με βάση τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, όπως

  •  η αναστολή της λειτουργίας όλων των δημοτικών δομών με στόχο τον περιορισμό μετάδοσης της νόσου.

  • η συγκρότηση ομάδας ιδιωτών εθελοντών ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού του νησιού, η οποία τέθηκε στη διάθεση του Κέντρου Υγείας για τον έλεγχο ασθενών κατ’ οίκον, καθώς και η ανασυγκρότηση των υποστηρικτικών δομών.

  • η ενίσχυση της καθαριότητας σε υπηρεσίες και σε χώρους όπου συναθροίζεται το ευρύ κοινό, όπως και η περαιτέρω ενίσχυση με είδη ατομικής προστασίας του Κέντρου Υγείας καθώς και όλων των υπαλλήλων του Δήμου Πάρου.

  • η τροποποιήση της διαδικασίας εξυπηρέτησης των πολιτών.

  • οι προληπτικές απολυμάνσεις σε δημοτικά κτίρια.

  • η σύσταση ειδικής ομάδας, με τη συμμετοχή δημοτικών υπαλλήλων και εθελοντών, για την παροχή βοήθειας και λοιπών υπηρεσιών στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

  • η διαρκής ενημέρωση των πολιτών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Δήμου για τις εξελίξεις που αφορούν την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της επιδημίας, καθώς και για τα μέτρα ατομικής υγιεινής και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνουν.

Ακόμη, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, πέρασε κατά πλειοψηφία πρόταση για αποστολή ψηφίσματος προς τον Πρωθυπουργό, με θέμα την περαιτέρω αναδιοργάνωση και ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Πάρου με πόρους, στελεχιακό δυναμικό και υποστηρικτικές ιατρικές δομές.

Στη συνέχεια, συζητήθηκε και το ζήτημα του Δημοτικού Σφαγείου Πάρου, ενόψει των ημερών του Πάσχα, υπό το πρίσμα ωστόσο της εξάπλωσης του κορωνοϊού και των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών στον σχεδιασμό που είναι πιθανό να υπάρξουν. Αρχικά, επιβεβαιώθηκε η υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής προς τον κλάδο των κτηνοτρόφων και τη σύννομη λειτουργία του Δημοτικού Σφαγείου. Ενώ, έγινε ενημέρωση σχετικά με τις μέχρι τώρα ενέργειες, ανάλυση των προγραμματισμένων σχεδίων δράσεων και χρονοδιαγραμμάτων για τα έτη 2020 και 2021, και καταγραφή των προβλημάτων. Υπενθυμίστηκε για ακόμη μία φορά ότι ο Δήμος είναι αναρμόδιος για την απόφαση σχετικά με το κλείσιμο ή μη του Δημοτικού Σφαγείου, ενώ τέθηκε μετ’ επιτάσεως το ζήτημα της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας ώστε το Δημοτικό Σφαγείο να συνεχίσει να λειτουργεί.

Με δεδομένη την έγγραφη σχετική διαβεβαίωση από την αρμόδια διεύθυνση του τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ότι δεν συστήνεται η διακοπή λειτουργίας του Σφαγείου για τους παραπάνω λόγους, επιβεβαιώθηκε η συνέχεια λειτουργίας του ενόψει των εορταστικών ημερών, με αυξημένη προσοχή και τήρηση όλων των προβλεπόμενων έκτακτων μέτρων και κανόνων υγιεινής, από πλευράς όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Τέλος, υπερψηφίστηκε ομόφωνα η γνωμοδότηση για Έγκριση Μελέτης Τροποποίησης της υπ’ αριθμό 82355/29-3-2002 KYA Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νέου Αερολιμένα Πάρου, ύστερα από την εισήγηση του Δημάρχου κ. Μάρκου Κωβαίου.

Λόγω των νέων μέτρων απαγόρευσης συνάθροισης άνω των δέκα (10) ατόμων, ακυρώνεται η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου που είχε προγραμματιστεί για τις 20-3-2020 και ώρα 19.00΄. 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, και το αίτημα της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, θα πραγματοποιηθεί  έκτακτη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, την ίδια μέρα και ώρα, Παρασκευή 20-03-2020 στις 19.00΄ για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω επείγοντα θέματα.
ΘΕΜΑ 1 ο : Γνωμοδότηση για Έγκριση Μελέτης Τροποποίησης της υπ’ αριθμό 82355/29-3-2002 KYA Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νέου Αερολιμένα Πάρου, όπως έχει ανανεωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.

Εισηγητής: Δήμαρχος, Μάρκος Κωβαίος
(Το θέμα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω του ότι υπάρχουν προθεσμίες για ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικά προγράμματα)

ΘΕΜΑ 2 ο : Απόφαση ΔΣ σχετικά με τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας στη Πάρο και την οργάνωση μέτρων προστασίας και περιορισμού της μετάδοσης του ιού COVID-19.

Εισηγητής: Εκπρόσωπος Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου.
(Το θέμα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της άμεσης ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και προστασίας των κατοίκων του νησιού)

ΘΕΜΑ 3 ο : Δημοτικά Σφαγεία Πάρου και προάσπιση δημόσιας υγείας: Απόφαση του ΔΣ σχετικά με τον κανονισμό λειτουργία τους- Οικονομική πολιτική του Δήμου- Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας- Άμεσα μέτρα για τις ανάγκες της περιόδου του Πάσχα.

Εισηγητής: Εκπρόσωπος Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου
(Το θέμα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω των αυξημένων αναγκών που θα προκύψουν ενόψει του Πάσχα)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 20-03-2020 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1 ο : Ενημέρωση για το θέμα του ιού COVID-19 από τον Αντιδήμαρχο κ. Π. Κεμπάμπη.

ΘΕΜΑ 2 ο : Απόφαση ΔΣ σχετικά με τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας στη Πάρο και την οργάνωση μέτρων προστασίας και περιορισμού της μετάδοσης του ιού COVID-19.
Εισηγητής: Εκπρόσωπος Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου (Κατόπιν αιτήματος της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου).

ΘΕΜΑ 3 ο : Δημοτικά Σφαγεία Πάρου και προάσπιση δημόσιας υγείας: Απόφαση του ΔΣ σχετικά με τον κανονισμό λειτουργία τους- Οικονομική πολιτική του Δήμου- Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας- Άμεσα μέτρα για τις ανάγκες της περιόδου του Πάσχα.
Εισηγητής: Εκπρόσωπος Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου.

ΘΕΜΑ 4 ο : Γνωμοδότηση για Έγκριση Μελέτης Τροποποίησης της υπ’ αριθμό 82355/29-3-2002 KYA Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νέου Αερολιμένα Πάρου, όπως έχει ανανεωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος

ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση Α’ Φάσης της μελέτης «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας για την Παροικία του Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης

ΘΕΜΑ 6 ο : Λήψη απόφασης επί της ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ για το έργο «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος – Παροικιάς Δ.Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου

ΘΕΜΑ 7 ο : Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου, Λεοντής Μικές .

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 21-01-2020 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1 ο : Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση της πράξης «Έργα αποκατάστασης (βελτίωσης) της θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου του αλιευτικού καταφύγιου στο Π.Λιβάδι Ν.Πάρου» .

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 2 ο : Αποδοχή χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ολοκληρωμένο Έργο LIFE με τίτλο “Circular Economy Implementation in Greece” και κωδικό LIFE 18 IPE 000013.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 3 ο : Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 4 ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση κατασκευής πέργκολας και σκαλοπατιών σε ρυμοτομούμενο χώρο στη θέση «Ζουριό» στην παραλία Αγ. Δημητρίου εντός του παραδοσιακού οικισμού Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 5 ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πάρου σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού 2019-2020, βάσει της εισηγήσεως της τουριστικής επιτροπής.

Εισηγητής: Πρόεδρος Τουριστικής Επιτροπής κ. Λεοντής Μικές

ΘΕΜΑ 6 ο : Γνωμοδότηση σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ στην περιοχή «Μπαχνάς» Νάουσα Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 7 ο : Λήψη απόφασης για την αποζημίωση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.ΔΕ.Π.Α.Π. .

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 8 ο : Ανάκληση απόφασης 291/2019 Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη επιχείρησης σε εποχικότητα.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 9 ο : Αποδοχή παραχώρησης μηχανήματος έργου εκσκαφέας LIEBHERR ME131554 ιδιοκτησίας Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου-Αντιπάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 10 ο : Oρισμός εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους σε Επιτροπές κατόπιν αιτήσεως του Λιμεναρχείου Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Πετρόπουλος Παναγιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Τ.Κ 84007
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
Τηλ: 2284061570
Fax: 2284061218
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αντίπαρος, 12 Οκτωβρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 3133/11-10-2019

ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 16η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Δ΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου οικονομικού έτους 2019
2. Λήψη απόφασης για υποβολή της Αίτησης Στήριξης στην 1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» και ορισμός εκπροσώπου
3. Λήψη απόφασης για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δικτύου ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης σε διάφορα σημεία της νήσου Αντιπάρου, μέσω του προγράμματος WiFi4EU
4. Λήψη απόφασης σύστασης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αντιπάρου και ορισμός εκπροσώπων του δήμου
5. Έγκριση εισφοράς στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου-Αντιπάρου έτους 2019
6. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου «Πλακοστρώσεις και Αποκαταστάσεις Οδικού Δικτύου Οικισμού Αντιπάρου»
7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αντιπάρου για τις τουριστικές εκθέσεις WTM (Λονδίνο), GREEK TOYRISM EXPO (Αθήνα) και PHILOXENIA (Θεσσαλονίκη)
8. Λήψη απόφασης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης εκ μέρους της OTE A.E.
9. Μετακινήσεις Δημάρχου
10. Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Σκούρτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
6. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΚΑΔΙΟ-ΝΙΚΟΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
9. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
10. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΠΙΠΙΝΟΣΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
13. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
14. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
15. Μ.Μ.Ε. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
16. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 26 Οκτωβρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 16858

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Πέμπτη 01-11-2018 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Πάρου έτους 2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη προεξόφλησης δανειακής σύμβασης.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 3ο: 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2018 Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 3ης αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ του Δήμου Πάρου..

Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Π.Π.Α. κ. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών Γ’ τριμήνου οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Π.Π.Α. κ. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. για το έτος 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. κ. Ιωάννης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 7ο: Καθορισμός ετήσιας εισφοράς μελών του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. για τα έτη 2018 και 2019.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. κ. Ιωάννης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη των πρακτικών συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑΠ και του Δήμου Πάρου για την πράξη «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο αφαλάτωσης και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ κ. Γεώργιος Πούλιος.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑΠ και του Δήμου Πάρου για την πράξη «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΒΙΟΚΑ Παροικίας Πάρου με σκοπό την Τριτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων και την αξιοποίηση τους για άρδευση χωρίς περιορισμούς».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ κ. Γεώργιος Πούλιος.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. και του Δήμου Πάρου, που αφορά στην ηλεκτρονική διεξαγωγή στο ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού «Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ Πάρου - Αντιπάρου 2019-2020».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. κ. Ιωάννης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 12ο: Διάνοιξη τομής σε δημοτικό δρόμο στη περιοχή «Αγ. Ιωάννης Θεολόγος για την τοποθέτηση αγωγού άρδευσης κατόπιν αιτήματος της κας Στυλιανής Ξανθίδου - Τριβυζά του Σταύρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.

ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης - άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία «ΟΤΕ ΑΕ» για την εγκατάσταση μίας (1) καμπίνας εντός του οικισμού Προδρόμου της Δ/Κ Αρχιλόχου του Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.

ΘΕΜΑ 14ο: Προγραμματισμός δράσεων προβολής Δήμου Πάρου για το έτος 2019.

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού & Ανάπτυξης κ. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 15ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου που θα εκπροσωπήσει τον Δήμο Πάρου στην εκδίκαση εξειδικευμένων υποθέσεων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής συνεδρίου με τίτλο «Αναζήτηση ενός μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης για το μέλλον της Πάρου» και έγκριση δαπανών που θα καλύψει ο Δήμος Πάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 17ο: Αίτημα της «Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Κυκλάδων» για την παραχώρηση της πλατείας Μαντώς Μαυρογένους στις 4 Νοεμβρίου 2018 για την πραγματοποίηση του «9ου Πανελλαδικού Ταυτόχρονου Δημόσιου Θηλασμού».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου .

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Βατίστας Ρούσσος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος

2. Αντιπαριώτης Δημήτριος

3. Βλαχογιάννης Χρήστος

4. Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα

5. Καλακώνας Μηνάς

6. Καστρουνής Σωτήριος

7. Καραχάλιος Σταύρος

8. Κεφάλας Φραγκίσκος

9. Λεοντής Μικές

10. Λουκής Γεώργιος του Δημ

11. Λουκής Γεώργιος του Κων.

12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ

13. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

14. Μανωλάκη Θεοδοσία

15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

16. Παντελαίος Ηλίας

17. Πατέλης Άγγελος

18. Πετρόπουλος Ιωάννης

19. Πούλιος Γεώργιος

20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

21. Ρούσσος Κων/νος

22. Σαραντινός Χριστόδουλος

23. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα

24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

25. Τσιγώνιας Νικόλαος

26. Χανιώτη Μαρία

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 12 Οκτωβρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 15950

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 16-10-2018 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2018 Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

ΘΕΜΑ 2ο: 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2018 Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

ΘΕΜΑ 3ο: Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Κουτρέλη.

Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. Κληροδοτήματος Παναγιώτη Κουτρέλη κα. Άννα Αντωνοπούλου

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου και απόδοση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ. και την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/12.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος .

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διήμερου συνεδρίου με τίτλο «Αναζήτηση ενός μοντέλου Αειφόρου Ανάπτυξης για το μέλλον της Πάρου».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 6ο: Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 ( άρθρο 222).

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

ΘΕΜΑ 7ο: Παραχώρηση δουλείας όδευσης σε ιδιωτικό γήπεδο το οποίο στερείται πρόσβασης σε δρόμο μέσα από δημοτικό ακίνητο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση MASTER PLAN Δημοτικού ακινήτου «πρώην κοινοτικού CAMPING» στη θέση Λειβάδια της Δ.Κ. Πάρου Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός επιτροπής εκτίμησης του άρθρου 7 του ΠΔ 270/1981 για τον καθορισμό κατώτερου μισθώματος για την εκμίσθωση του τέως δημοτικού ξενώνα Νάουσας Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης περί αιτήματος ανανέωσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 11ο: Υπαγωγή επιχειρήσεων στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/75 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

ΘΕΜΑ 12ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 123/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Έργα λειτουργίας – Βελτίωσης - Επέκτασης υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου στην Αλυκή Δ. Πάρου Ν. Πάρου».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Σταύρος Καραχάλιος

ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Χερσαίου χώρου του αλιευτικού καταφυγίου Αμπελά Ν. Πάρου & ενίσχυση του λιμενοβραχίονα με Φ.Ο.».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Σταύρος Καραχάλιος

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. ως προς τη χρήση «επί έλασσον» δαπανών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 16ο: Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 για τμήμα του οικισμού στη θέση «Καλάμι» της Δ.Κ. Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.

ΘΕΜΑ 17ο: Διάνοιξη χάνδακος σε δρόμο στη θέση «Κάμπος - Αλυκή» της Δ/Κ Αγκαιριάς για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης κατόπιν αιτήματος του κ. Μουτζουρούλια Γεωργίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στη θέση Πλάκα Νάουσας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.

ΘΕΜΑ 19ο: Αντικατάσταση εκπροσώπου Δήμου Πάρου στην εξειδικευμένη ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ–ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ–ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΟΙΝΟΥ & ορισμός εκπροσώπου στην έκθεση PHILOXENIA 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού κ. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου .

ΘΕΜΑ 21ο: Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 22ο: Καταβολή αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ/Σ κ. Βατίστας Ρούσσος.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση κάλυψης εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ωρολογίου προγράμματος χρήσης αθλητικών χώρων σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Χώρων του Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Βατίστας Ρούσσος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος

2. Αντιπαριώτης Δημήτριος

3. Βλαχογιάννης Χρήστος

4. Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα

5. Καλακώνας Μηνάς

6. Καστρουνής Σωτήριος

7. Καραχάλιος Σταύρος

8. Κεφάλας Φραγκίσκος

9. Λεοντής Μικές

10. Λουκής Γεώργιος του Δημ

11. Λουκής Γεώργιος του Κων.

12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ

13. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

14. Μανωλάκη Θεοδοσία

15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

16. Παντελαίος Ηλίας

17. Πατέλης Άγγελος

18. Πετρόπουλος Ιωάννης

19. Πούλιος Γεώργιος

20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

21. Ρούσσος Κων/νος

22. Σαραντινός Χριστόδουλος

23. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα

24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

25. Τσιγώνιας Νικόλαος

26. Χανιώτη Μαρία

 

 

  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30