Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 2006/16-02-2018

Προς:

α) Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

Κοιν.:

α) Αναπληρωματικά μέλη (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

β) Ιστοσελίδα του Δήμου

γ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Δήμου Πάρου

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Παρ.6 άρθρο 75 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Καλείσθε την 21η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αγωγή των Καλλιόπης, χήρας Δημητρίου Σιγάλα, το γένος Τριανταφύλλου, Παναγιώτη Σιγάλα του Δημητρίου και Μαρίας Σιγάλα του Δημητρίου κατά του Δήμου Πάρου, που αφορά αποζημίωση για μισθώματα που δεν κατέβαλε ο Δήμος Πάρου.

Θέμα 2ο: Καθορισμός κριτηρίων και δικαιολογητικών για την ένταξη των ευπαθών ομάδων στη μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο: Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων 2017» του Δήμου Πάρου.

Θέμα 4ο: Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΛΥΚΗΣ» του Δήμου Πάρου.

Θέμα 5ο: Έγκριση του από 15-02-2018 πρακτικού Νο ΙΙ (αποσφράγιση και έλεγχος των οικονομικών προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Πάρου και των Νομικών του Προσώπων» (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 51529).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη

1. Μάρκος Κωβαίος

2. Χριστόφορος Χρήστος

3. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα

4. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

5. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

6. Χανιώτη Μαρία

7. Βλαχογιάννης Χρήστος

Αναπληρωματικά μέλη

1. Πετρόπουλος Ιωάννης

2. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

3. Λουκής Γεώργιος

4. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώνοντας το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017, η ΔΕΥΑΠ προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση 2 νέων αυτόνομων μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού, η τοποθέτηση των οποίων έγινε πριν από λίγες ημέρες. Η μία τοποθετήθηκε στις Λεύκες, δίπλα στο Κοινοτικό μέγαρο και η δεύτερη στην παραλία της Παροικιάς, απέναντι από τα ΕΛ.ΤΑ. Τα νέα μηχανήματα έχουν κερματοδέκτη βαρέως τύπου για περιορισμό των εμπλοκών, αλλά κυρίως διαθέτουν τη δυνατότητα να δέχονται προπληρωμένες κάρτες. Παράλληλα, αναβαθμίστηκαν και τα τρία υφιστάμενα μηχανήματα, έχοντας τώρα και αυτά τη δυνατότητα χρήσης προπληρωμένης κάρτας.

Οι πολίτες θα μπορούν από σήμερα να προμηθεύονται τις κάρτες από τα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης, ενώ εκεί θα έχουν τη δυνατότητα να τις ξαναγεμίζουν με μονάδες, με όποιο ποσό επιθυμούν. Με γνώμονα την παροχή ποιοτικού και οικονομικού νερού αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, η ΔΕΥΑΠ θα προχωρήσει μελλοντικά στην προμήθεια και άλλων αντίστοιχων μονάδων.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πάρος, 16 Φεβρουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 θα ξεκινήσουν οι εργασίες διαγράμμισης στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης P3 (Γράβαρης) και P4 (Ανάργυρος) της Παροικίας.

Παρακαλούμε όπως απομακρύνετε τα οχήματά σας από τους προαναφερόμενους χώρους έως την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018. Όσα οχήματα δεν απομακρυνθούν εντός της παραπάνω προθεσμίας θα περισυλλεχθούν από τον Δήμο με την χρήση γερανοφόρου οχήματος.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πάρος, 14 Φεβρουαρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε τροχιά υλοποίησης έργα υποδομής που προάγουν την ανάπτυξη

Στην 71η/15-12-2017 συνεδρίαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συζητήθηκαν και δόθηκαν σύμφωνες γνώμες για δύο θέματα ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των λιμένων του Δήμου Πάρου.

Το πρώτο θέμα αφορούσε την παροχή σύμφωνη γνώμης για τον καθορισμό των χρήσεων γης και των όρων δόμησης της συνολικής έκτασης της χερσαίας ζώνης του λιμένα. Με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος θα είναι δυνατή η υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών για τη βέλτιστη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων του Κεντρικού Λιμένα Πάρου.

Το δεύτερο θέμα αφορούσε τον Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) του έργου: «Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Νέου Εμπορικού Λιμένα στη θέση Καμινάκι Δήμου Πάρου Ν. Κυκλάδων».

Η σκοπιμότητα του έργου έγκειται στη δυνατότητα εξυπηρέτησης της σημερινής και μελλοντικής εμπορικής κίνησης της ν. Πάρου, που μέχρι σήμερα γίνεται από τον Κεντρικό Λιμένα Πάρου μαζί με τη μη εμπορική δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο πολλαπλά προβλήματα στον αστικό ιστό της πόλης της Παροικίας.

Πρόκειται, επίσης, για ένα έργο, το οποίο θα ικανοποιήσει ένα αίτημα ετών της κοινωνίας της Πάρου.

Η επιλογή της θέσης για το νέο Εμπορικό Λιμένα θεωρήθηκε η καταλληλότερη σε σχέση με την προσβολή από κυματισμούς, την επίδραση στο φυσικό περιβάλλον, τη λειτουργικότητα, την απουσία συγκρουόμενων και αλληλοαναιρούμενων δραστηριοτήτων και την αποδοχή από τους κατοίκους.

Εν κατακλείδι, ο Δήμος Πάρου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν ιδιαιτέρως τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστο Λαμπρίδη, τα Στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού(Π.Ε.Π.Ε.Ν.) για τη συνεισφορά τους στην υλοποίηση σημαντικών έργων που αφορούν τις λιμενικές εγκαταστάσεις νήσου Πάρου.

Ο Δήμος Πάρου συμμετέχει για μια ακόμη χρονιά στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση "BIT 2018" που πραγματοποιείται το διάστημα 11-13 Φεβρουαρίου 2018, στον εκθεσιακό χώρο Fieramilanocity στο Μιλάνο.

Η ΒΙΤ είναι μία από τις πιο σημαντικές τουριστικές εκθέσεις στην Ευρώπη με παγκόσμια απήχηση που συγκεντρώνει τους μεγαλύτερους tour operators της Ιταλίας, εκπροσώπους ταξιδιωτικών γραφείων αλλά και απλούς επισκέπτες από όλη τη χώρα και όχι μόνο.

 

milano2018mit3

 

Για την παρουσία του δήμου Πάρου στις τουριστικές εκθέσεις αλλά και για το πλάνο τουριστικής προβολής που έχει σχεδιαστεί μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Μεσόγειος στο Κόκκινο 105,4» και στην εκπομπή «Γραμμή Παροναξίας» που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Πάνος Καρανίκας ο Δήμαρχος Πάρου Μάρκος Κωβαίος.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 09 Φεβρουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 1566

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 13-02-2018 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τεχνικού προγράμματος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. κ. Ιωάννης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση προϋπολογισμού ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. οικ. έτους 2018 & του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. κ. Ιωάννης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 3ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 291/2017 απόφαση του ΔΣ και λήψη νέας για την έγκριση του πρακτικού 8 της Επιτροπής Ονομασίας & Μετονομασίας οδών & πλατειών της Δ/Κ Πάρου».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για τη μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων (ΠΔ 270/81).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 5ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 52/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στη θέση «Αυκουλάκι» της Δ.Κ. Μάρπησσας (δωρεά κ. Βασιλικής Ασπροπούλου).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης επί αιτημάτων της κ. ΛΙΑΚΟΥ ΜΙΜΙΚΑΣ για χρήση δημοτικού χώρου στη θέση «Ψαριανά» της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για παραχώρηση αίθουσας στη Μαρίνα της Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 8ο: Προκήρυξη νέας δημόσιας πλειοδοτικής φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου το οποίο βρίσκεται στη θέση «Καστροβούνι» της Δ.Κ. Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 265/2017 απόφασης ΔΣ που αφορά την Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στο συνέδριο «Verde. Tec Forum» και ορισμός εκπροσώπων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. κ. Ιωάννης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στο διεθνές συνέδριο «Έξυπνα Νησιά και Έξυπνες Μικρές Πόλεις – Πολιτικές Τεχνολογίες, Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Καλές Πρακτικές» και ορισμός εκπροσώπων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση συμμετοχής του Αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιου στην Ημερίδα με θέμα: «Ψηφιακή οργάνωση γραφείου κίνησης κρατικών αυτοκινήτων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 13ο: Αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής του Κλιμακίου Πάρου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ για το έτος 2018.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στη συνδιοργάνωση με την Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων της διεξαγωγής του Final Four Κορασίδων στη Πάρο στις 17 & 18 Μαρτίου 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. για το έργο «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Πάρου».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικών επιτροπής χαρακτηρισμού ακαταλληλότητας οχημάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά των διαφημιστικών εντύπων του Δήμου Πάρου στην έκθεση τουρισμού FERIENMESSE 2018».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά των διαφημιστικών εντύπων του Δήμου Πάρου στην έκθεση τουρισμού BOOT 2018».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Συμμετοχή του Δήμου Πάρου ως συνεκθέτης στο περίπτερο του ΕΟΤ στην διεθνή τουριστική έκθεση FERIENMESSE 2018».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά των διαφημιστικών εντύπων του Δήμου Πάρου στην έκθεση τουρισμού NEW YORK TIMES TRAVEL SHOW 2018».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά των διαφημιστικών εντύπων του Δήμου Πάρου στην έκθεση τουρισμού PANORAMA 2018».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια υλικών για συντήρηση παιδικών χαρών».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Εκτίμηση αγοραίας αξίας αγροτεμαχίου – βοσκοτόπου στην περιοχή Μαράθι της Τ/Κ Κώστου στη θέση “Στοές αρχαίων λατομείων” του Δήμου Πάρου».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Επισκευή – Συντήρηση εργαλείων κήπων».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Παροχή υπηρεσιών για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προσωρινή αποθήκευση, διαχείριση & μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Πάρου».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Πάρου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 28ο: Αίτημα του Μ.Ε.Α.Σ. Αστέρας Μαρμάρων για ανάρτηση πανό.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 29ο: Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή υποστήριξης στο Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Βατίστας Ρούσσος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος

2. Αντιπαριώτης Δημήτριος

3. Βλαχογιάννης Χρήστος

4. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα

5. Καλακώνας Μηνάς

6. Καστρουνής Σωτήριος

7. Καραχάλιος Σταύρος

8. Κεφάλας Φραγκίσκος

9. Λεοντής Μικές

10. Λουκής Γεώργιος του Δημ

11. Λουκής Γεώργιος του Κων.

12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ

13. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

14. Μανωλάκη Θεοδοσία

15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

16. Πατέλης Άγγελος

17. Πετρόπουλος Ιωάννης

18. Πούλιος Γεώργιος

19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

20. Ρούσσος Πέτρος

21. Σαραντινός Χριστόδουλος

22. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα

23. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

24. Τσιγώνιας Νικόλαος

25. Χανιώτη Μαρία

26. Χριστόφορος Χρήστος

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 1571/08-02-2018

Προς:

α) Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

Κοιν.:

α) Αναπληρωματικά μέλη (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

β) Ιστοσελίδα του Δήμου

γ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Δήμου Πάρου

 

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Παρ. 6 άρθρο 75 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Καλείσθε την 12η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018 .

Θέμα 2ο: Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για το έργο «Επέκταση Γέφυρας Αλυκής» του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο: Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στον Περιφερειακό Λευκών» του Δήμου Πάρου.

Θέμα 4ο: Καθορισμός όρων της δημόσιας, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (περιπτέρου), το οποίο βρίσκεται στο δημοτικό χώρο πλησίον του ενοριακού ναού της Παντάνασσας της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου.

Θέμα 5ο: Καθορισμός όρων της δημόσιας, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου ως χώρου στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Πάρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη

1. Μάρκος Κωβαίος

2. Χριστόφορος Χρήστος

3. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα

4. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

5. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

6. Χανιώτη Μαρία

7. Βλαχογιάννης Χρήστος

Αναπληρωματικά μέλη

1. Πετρόπουλος Ιωάννης

2. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

3. Λουκής Γεώργιος

4. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πάρος 02 Φεβρουαρίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 1363

ΠΡΟΣ

1. Δήμαρχο κ. Κωβαίο Μάρκο
2. Τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
3. Δημοτικές Παρατάξεις
4. Δημόσιες Αρχές
5. Τοπικές Επιτροπές Κομμάτων
6. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων
7. Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Υφιστάμενο λατομικό χώρο εξόρυξης σχιστολιθικών πλακών, έκτασης 27.785,32 τ.μ. στη θέση ΚΑΜΑΡΕΣ Π.Ε. Πάρου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τον Χριστόφορο Γεώργιο».
Για προβολή του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Link: goo.gl/FzbSBG

2. Γνωμοδότηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Βιώσιμες Πόλεις Μαθιός Καρλαύτης».

* Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στην παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα τη Γραμματέα της Επιτροπής (Σιφναίου Κ. 22843 60112).

* Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ - ΣΑΡΡΗ

 

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ 8.166 θέσεων Καθαριότητας Δήμων

Οι 40 θέσεις για το Δήμο Πάρου & οι 8 για το Δήμο Αντιπάρου - Το ΦΕΚ

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, εκ των οποίων:

- Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν τριάντα τριών (133) θέσεων

- Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ογδόντα τεσσάρων (84) θέσεων

- Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), δύο χιλιάδων επτακοσίων δεκατεσσάρων (2.714) θέσεων

- Δ’ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε (5.235) θέσεων.

Για το Δήμο Πάρου (40 θέσεις):

Κωδικός Θέσης: 2424
ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΟΥ (ν. Πάρος)
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6

Κωδικός Θέσης: 2872
ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΟΥ (ν. Πάρος)
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1

Κωδικός Θέσης: 1538
ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΟΥ (ν. Πάρος)
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 33

Για Το Δήμο Αντιπάρου (8 θέσεις):

Κωδικός Θέσης: 2166
ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΟΥ (ν. Αντίπαρος)
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1

Κωδικός Θέσης: 2545
ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΟΥ (ν. Αντίπαρος)
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1

Κωδικός θέσης: 2664
ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΟΥ (ν. Αντίπαρος)
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1

Κωδικός θέσης: 1388
ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΟΥ (ν. Αντίπαρος)
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1

Κωδικός θέσης: 1537
ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΟΥ (ν. Αντίπαρος)
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4

Το αντικείμενο απασχόλησης των προκηρυσσόμενων θέσεων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας αφορά στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α’ βαθμού, των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), όπως:

- τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων

- εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς απορριμμάτων, διάθεσης απορριμμάτων στους κατάλληλους χώρους από τα απορριμματοφόρα οχήματα

- περισυλλογή, μεταφορά και απόρριψη άχρηστων αντικειμένων

- συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων, καθαρισμός/πλύση οδικού δικτύου, πεζοδρομίων, πλατειών, αλσών, κοινόχρηστων χώρων, απορριμματοδοχείων, δημοτικών κτιρίων, αφισών/πανώ

- απόσυρση εμποδίων από πεζοδρόμια και δρόμους

- συντήρηση, έλεγχος και επισκευή εγκαταστάσεων, τροχοφόρων οχημάτων και εξοπλισμού

- συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού

- τήρηση αρχείου και διοικητική υποστήριξη

- λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

- κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας ύδατος και λυμάτων

- ποιοτικός έλεγχος και βελτίωση ποιότητας ύδατος και επεξεργασμένων λυμάτων και των αποδεκτών αυτών

- εκπόνηση μελετών και ερευνών που αποβλέπουν στην περιβαλλοντική προστασία.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως:

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510

Περισσότερες λεπτομέρειες στο αρχείο PDF με το ΦΕΚ που ακολουθεί.

Με τον κωδικό θέσης μπορείτε να βρείτε τις θέσεις -στο αρχείο- για τους Δήμους Πάρου και Αντιπάρου.

 

 

πηγή: https://www.epoli.gr

 

 

  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« February 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28