Τρίτη, 07 Ιουλίου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Πάρος 10 Μαρτίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 450

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 και ώρα 11:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς - Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Αποδοχή παραίτησης κ. Γενικού Διευθυντή.

Θέμα 2ο: Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης σχετικά με υπόθεση εργαζομένου της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα4ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Θέμα5ο: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή Καλαμαύκας έως δεξαμενή Συρίγου» με αυτεπιστασία.

Θέμα 6ο: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση δικτύου πλησίον δεξαμενής Καμπί» με αυτεπιστασία.

Θέμα 7ο: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου περιφερειακού Παροικιάς από Μίνι-Μάρκετ Χαρίκλεια έως διαμερίσματα Μαρινάκη» με αυτεπιστασία.

Θέμα 8ο: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου Λευκών από μεγάλη δεξαμενή έως δεξαμενή πυρόσβεσης» με αυτεπιστασία.

Θέμα 9ο: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου Λευκών από δεξαμενή μεγάλη έως πέτρινη» με αυτεπιστασία.

Θέμα 10ο: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου Νάουσας από S/M Σπυριδούλα προς Αγ. Αναργύρους» με αυτεπιστασία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Ρούσσος Βατίστας

 

Πάρος 24 Φεβρουαρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 302

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης.
Θέμα2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης και λοιπές εργασίες αποχετευτικού δικτύου Ν. Πάρου».
Θέμα3ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Πάρου για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή συνοδών έργων για τη λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας Παροικιάς».
Θέμα4ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Πάρου για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Παροικιάς από δεξαμενή Αγ. Υπακοής εώς δεξαμενή Αγ. Αναργύρων».
Θέμα5ο: Ανανέωση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ.κ. Χανιώτη Παναγιώτη και Αγγελικής.
Θέμα 6ο: Ανανέωση μίσθωσης γεώτρησης ιδιοκτησίας κ. Σαρρή Ιωάννη.
Θέμα 7ο: Έγκριση εξόδων μετακίνησης και συμμετοχής εργαζομένου σε σεμινάριο στην Αθήνα.
Θέμα 8ο: Έγκριση εξόδων φιλοξενίας καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης.
Θέμα 9ο: Αιτήσεις συνδρομητών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Ρούσσος Βατίστας

 

Παρουσία του Δημάρχου Πάρου Μάρκου Κωβαίου οι εργαζόμενοι στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου έκοψαν σήμερα στα γραφεία της Επιχείρησης την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους.

 

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της υδροδότησης από τις 08:00 έως τις 15:00 στην περιοχή του παλαιού οικισμού της Παροικιάς, Δήμου Πάρου (Λιμάνι, Παραλία, Αγορά, Κάστρο, Θολάκια, Ζωοδόχο Πηγή) λόγω εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού των δεξαμενών.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών να λάβουν υπόψη τους τις δυσκολίες και να φροντίσουν για την εξυπηρέτησή τους.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ.Ε.Υ.Α.Π.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος 03/02/2017
Αρ. Πρωτ.: 151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί διακοπή της υδροδότησης από τις 08:00 έως τις 15:00 στην ευρύτερη περιοχή των Λευκών, Δήμου Πάρου, λόγω εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού της δεξαμενής.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι της παραπάνω περιοχής να λάβουν υπόψη τους τις δυσκολίες και να φροντίσουν για την εξυπηρέτησή τους.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου

 

Πάρος 12 Ιανουαρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 37

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25/40703/16-12-2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.
Θέμα 2ο: Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Θέμα 3ο: Ορισμός μελών επιτροπών για τη διεξαγωγή διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, μελετών, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, έτους 2017.
Θέμα 4ο: Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών (άρθρο 221, παραγρ. 11α, του ν. 4412/2016).
Θέμα 5ο: Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Η/Μ.
Θέμα 6ο: Εξέταση αιτημάτων συνδρομητών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Ρούσσος Βατίστας

 

  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31