Τρίτη, 02 Ιουνίου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Η ΔΕΥΑΠ,  στα πλαίσια της πολύπλευρης προσφοράς της προς την Τοπική Κοινωνία, υλοποιεί μια σειρά από δράσεις προσπαθώντας να βοηθήσει με διάφορους τρόπους, Φορείς που επιτελούν Κοινωνικό Έργο (Δήμος Πάρου, ΕΚΑΒ, Αστυνομία, , Σχολεία κτλ) και κοινωνικές ομάδες. Κάποιες από αυτές τις ενέργειες, παρουσιάζονται παρακάτω:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΠ, αναγνωρίζοντας την αξία του Κέντρου Υγείας και την προσφορά των Εργαζομένων του στο νησί μας και θέλοντας έμπρακτα να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει, αποφάσισε να αναλάβει η ΔΕΥΑΠ την ανακατασκευή του πεπαλαιωμένου εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Θέρμανσης. Σε συνέχεια και αντίστοιχης αίτησης της 2ης ΔΥΠΕ για παροχή βοήθειας, ανακαινίστηκαν δεκαπέντε (15) λουτρά και WC και αποκαταστάθηκε η λειτουργία τους, αντικαταστάθηκαν ελαττωματικά είδη υγιεινής, νέοι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες, κυκλοφορητές θέρμανσης κτλ. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η συνολική δαπάνη καλύφθηκε από ίδια κεφάλαια.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ κ. Πούλιος Γεώργιος και εκπρόσωποι των Εργαζομένων, παρέδωσαν στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου καινούργιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, οθόνη, UPS κτλ). 

   Στα πλαίσια της εκτέλεσης εργασιών για τη συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή της Παροικιάς, παρακαλούνται οι οδηγοί οχημάτων να μην σταθμέυουν τα οχήματα τους στα σημεία που υπάρχει φρεάτιο αποχέτευσης κατά μήκος του παραλιακού δρόμου και συγκεκριμένα από τον Άγιο Κων/νο εώς το ταχυδρομείο κατά την διάρκεια της επόμενης εβδομάδας (Δευτέρα 17/12 εώς Παρασκευή 21/12)

   Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την συνεργασία σας. 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ.Ε.Υ.Α.Π.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος 25/10/2018
Αρ. Πρωτ.: 2789

Προς:

1. Τακτικά Μέλη Δ.Σ. (όπως πίνακας αποδεκτών)
2. Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ. (όπως πίνακας αποδεκτών)
3. κ. Καραμανέ Νικόλαο Γενικό Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Κοιν.:

1. κ. Κωβαίο Μάρκο Δήμαρχο Πάρου
2. κ. Ρούσσο Βατίστα Πρόεδρο Δημ. Συμβ. Πάρου
3. Ενιαία Κίνηση Πολιτών-Ενότητα για το Μέλλον
4. Κ.Ε.Π.Ο.Σ.Α.
5. Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μικρού ερπυστιοφόρου υδραυλικού εκσκαφέα».

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων».

Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπου της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης για την «Ψηφιοποίηση-Χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης και των υδρομέτρων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για τη δημιουργία χωρικής βάσης δεδομένων με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου G.I.S.».

Θέμα 4ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Διάνοιξη γεωτρήσεων Ν. Πάρου».

Θέμα 5ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Πάρου για την πράξη «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικίας Πάρου με σκοπό την Τριτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων και την αξιοποίηση τους για άρδευση χωρίς περιορισμούς» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 6ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Πάρου για την πράξη «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο αφαλάτωσης και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 7ο: Έγκριση μελέτης γεωφυσικής έρευνας με τη μέθοδο των ηλεκτρικών τομογραφιών σε περιοχές νήσου Πάρου.

Θέμα 8ο: Ανανέωση μίσθωσης γεώτρησης ιδιοκτησίας κ.κ. Ρούσσου Πέτρου και Ρούσσου Παναγιώτη.

Θέμα 9ο: Ορισμός (εκ νέου) Ορκωτών Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 61217/12-10-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Θέμα 10ο: Τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης δεξαμενής στην περιοχή του Δηλίου.

Θέμα 11ο: Εξέταση περιπτώσεων παράνομων συνδέσεων καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα 12ο: Ανάθεση υποθέσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σε νομικό σύμβουλο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(Τακτικά Μέλη)

1. Καλακώνας Μηνάς
2. Κονταράτος Ιωάννης
3. Μανωλάκη Θεοδοσία
4. Μιχαλάτος Παναγιώτης
5. Φωτίου Ελευθέριος
6. Χριστόφορος Ευστράτιος

(Αναπληρωματικά Μέλη)

1. Άγουρος Άγγελος
2. Κοντός Ιωάννης
3. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
4. Παντελαίος Αθανάσιος
5. Ροπαϊτου Μαργαρίτα
6. Ρούσσος Κων/νος
7. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα

 

 

Αύριο Παρασκευή 19/10/2018 στις 19:00 στο Κοινοτικό Μέγαρο Λευκών

Εν όψει της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για το έτος 2019, πρόκειται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες συναντήσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα του νησιού μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ., καθώς και υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας με τα Τοπικά Συμβούλια και κατοίκους των περιοχών.

Οι πρώτες συναντήσεις είχαν προγραμματιστεί για την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19:00 στην Τ.Κ. Αρχιλόχου και την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, την ίδια ώρα στην Τ.Κ. Αγκαιριάς.

Οι επόμενες συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Παρασκευή 19/10/2018 και ώρα 19:00 στις Λεύκες, στο χώρο του Κοινοτικού Μεγάρου.

Δευτέρα 22/10/2018 και ώρα 19:00 στην Παροικιά, στο Δημαρχείο Πάρου.

Τετάρτη 24/10/2018 και ώρα 19:00 στον Πρόδρομο, στην αίθουσα του συλλόγου «Σκόπας ο Πάριος» (παλιά δεξαμενή).

Δευτέρα 29/10/2018 και ώρα 19:00 στη Μάρπησσα, στο χώρο του Κοινοτικού Καταστήματος.

Τρίτη 30/10/2018 και ώρα 19:00 στη Νάουσα, στην αίθουσα του ΝΗΡΕΑ.

Τετάρτη 31/10/2018 και ώρα 19:00 στον Κώστο, στο χώρο του Κοινοτικού Καταστήματος.

 

Εν όψει της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για το έτος 2019, πρόκειται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες συναντήσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα του νησιού μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ., καθώς και υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας με τα Τοπικά Συμβούλια και κατοίκους των περιοχών.

Οι πρώτες συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί για

την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19:00 στην Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου και

την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, την ίδια ώρα στην Δημοτική Κοινότητα Αγκαιριάς.

Ακολουθεί η πρόσκληση της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ

Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 στο Κοινοτικό κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς θα γίνει ενημέρωση από τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ο πρόεδρος Δ.Κ. Αγκαιριάς
Κωνσταντίνος Πούλιος

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ.Ε.Υ.Α.Π.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος 28/09/2018
Αρ. Πρωτ. 2513

Προς:

1. Τακτικά Μέλη Δ.Σ. (όπως πίνακας αποδεκτών)
2. Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ. (όπως πίνακας αποδεκτών)
3. κ. Καραμανέ Νικόλαο Γενικό Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Κοιν.:

1. κ. Κωβαίο Μάρκο Δήμαρχο Πάρου
2. κ. Ρούσσο Βατίστα Πρόεδρο Δημ. Συμβ. Πάρου
3. Ενιαία Κίνηση Πολιτών - Ενότητα για το Μέλλον
4. Κ.Ε.Π.Ο.Σ.Α.
5. Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Θέμα 3ο: Έγκριση μελέτης, υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Πάρου για την:
• Ψηφιοποίηση-χαρτογράφηση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στα διοικητικά όρια του Δήμου καθώς και του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Παροικιάς.
• Δημιουργία Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων (RDBMS) του δικτύου και γεωκωδικοποίηση υδρομέτρων που διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α.Π.
• Προμήθεια κατάλληλου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (G.I.S.) και διασύνδεση με λογισμικό SCADA.

Θέμα 4ο: Συγκρότηση Επιτροπής Έρευνας Αγοράς-Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια κατάλληλου λογισμικού-πληροφοριακού συστήματος σε ολοκληρωμένο GIS περιβάλλον.

Θέμα 5ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραγωγείου βαρέως τύπου χωρητικότητας 800 κ.μ. στη θέση Καμπί Δ.Κ. Αγκαιριάς».

Θέμα 6ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μικρού ερπυστιοφόρου υδραυλικού εκσκαφέα».

Θέμα 7ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα 8ο: Αίτηση εργαζομένου της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για μετάθεση.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση απόφασης 112/2001 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα 10ο: Εξέταση αιτήματος κ. Μπιζά Ανδρέα.

Θέμα 11ο: Αιτήσεις δημοτών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(Τακτικά Μέλη)

1. Καλακώνας Μηνάς
2. Κονταράτος Ιωάννης
3. Μανωλάκη Θεοδοσία
4. Μιχαλάτος Παναγιώτης
5. Φωτίου Ελευθέριος
6. Χριστόφορος Ευστράτιος

(Αναπληρωματικά Μέλη)

1. Άγουρος Άγγελος
2. Κοντός Ιωάννης
3. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
4. Παντελαίος Αθανάσιος
5. Ροπαϊτου Μαργαρίτα
6. Ρούσσος Κων/νος
7. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα

3.000.000,00 € στη ΔΕΥΑ Πάρου για:

Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο αφαλάτωσης και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου.

 

«ΦιλόΔημος»:

105 εκατ. ευρώ για νέα έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Οι πρώτες εντάξεις έργων για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ

 

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο:

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ.Ε.Υ.Α.Π.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος 31/08/2018
Αρ. Πρωτ. 2198

Προς:

1. Τακτικά Μέλη Δ.Σ. (όπως πίνακας αποδεκτών)

2. Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ. (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. κ. Καραμανέ Νικόλαο Γενικό Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Κοιν.:

1. κ. Κωβαίο Μάρκο Δήμαρχο Πάρου

2. κ. Ρούσσο Βατίστα Πρόεδρο Δημ. Συμβ. Πάρου

3. Ενιαία Κίνηση Πολιτών - Ενότητα για το Μέλλον

4. Κ.Ε.Π.Ο.Σ.Α.

5. Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς - Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση ισολογισμού και προσαρτήματος οικονομικού έτους 2017.

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων».

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραγωγείου βαρέως τύπου χωρητικότητας 800 κ.μ. στη θέση Καμπί Δ.Κ. Αγκαιριάς».

Θέμα 4ο: Ανανέωση μίσθωσης γεώτρησης ιδιοκτησίας κ.κ. Τριβυζά Νικολάου του Ιωάννη και Τριβυζά Νικολάου του Στυλιανού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(Τακτικά Μέλη)

1. Καλακώνας Μηνάς

2. Κονταράτος Ιωάννης

3. Μανωλάκη Θεοδοσία

4. Μιχαλάτος Παναγιώτης

5. Φωτίου Ελευθέριος

6. Χριστόφορος Ευστράτιος

(Αναπληρωματικά Μέλη)

1. Άγουρος Άγγελος

2. Κοντός Ιωάννης

3. Μαλαματένιος Εμμανουήλ

4. Παντελαίος Αθανάσιος

5. Ροπαϊτου Μαργαρίτα

6. Ρούσσος Κων/νος

7. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα

 

 

Ο Δήμος Πάρου και η ΔΕΥΑ Πάρου συνεχίζουν τα έργα πρόληψης και πυρασφάλειας για την πυροπροστασία του νησιού μας.

Στις 10 Ιουλίου και σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Πάρου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης εννέα (9) νέων πυροσβεστικών κρουνών, σύμφωνα με την υπόδειξη του πυροσβεστικού κλιμακίου Πάρου. Επίσης, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εγκατάστασης πυροσβεστικών φωλιών, με τη πρώτη φωλιά να έχει τοποθετηθεί στο άλσος Ασκληπιείου.

Οι τοποθεσίες εγκατάστασης των νέων κρουνών έχουν ως εξής: Αγκάλη Χρυσής Ακτής, Αμπελάς - Λιμάνι, Κάμπος Μαρμάρων, Κολυμπήθρες (πριν το Porto Paros), Λογαράς, Μώλος, Νάουσα - Ποτάμι, Σχολείο Καμαρών και Τσουκαλιά. Παράλληλα, συντηρήθηκαν και επισκευάστηκαν οι ήδη υπάρχοντες κρουνοί καθώς και ελέγχθηκε η καλή λειτουργία του δικτύου.

Στόχος είναι η αντιπυρική θωράκιση του νησιού της Πάρου με την ενίσχυση των συστημάτων πυροπροστασίας και πυρασφάλειας και η πρόληψη για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Τέλος, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι ο καθαρισμός οικοπέδων είναι απολύτως απαραίτητος για την πρόληψη και τη μείωση των κινδύνων μίας πυρκαγιάς. Για αυτό παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός ή σε κοντινή απόσταση από τα όρια των οικισμών, να μεριμνήσουν για τον καθαρισμό και αποψίλωση των χώρων τους.

 

 

πηγή: https://dimosparou.blogspot.com/

 

Πάρος 20/08/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι εξαιτίας ζημιάς που παρουσιάστηκε στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Κ. Νάουσας, Δήμου Πάρου και προκειμένου να αποκατασταθεί το ταχύτερο δυνατόν, πρόκειται να πραγματοποιηθεί διακοπή της υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού της Νάουσας, έως τις Κολυμπήθρες και τον Αμπελά, την Τρίτη 21 Αυγούστου 2018 και ώρα 09:00 έως 12:00.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών να λάβουν υπόψη τους τις δυσκολίες και να φροντίσουν για την εξυπηρέτησή τους.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου

 

 

  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« June 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30