Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Το έργο που εγκαινιάστηκε σήμερα το πρωί αφορά στην κατασκευή των συνοδών έργων
για τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης, απόδοσης 2.500 m3/h πόσιμου νερού
ημερησίως, με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης, στη θέση «Πέπονας» στην Παροικιά.

 

Ειδήσεις parosin.gr

 

Στην παραπάνω θέση έχουν ήδη εγκατασταθεί από τον Δήμο Πάρου, σε αγροτεμάχιο
ιδιοκτησίας του έκτασης 8.321,00 m2: α) δύο φορητές μονάδες αφαλάτωσης με τη μέθοδο
της αντίστροφη όσμωσης, δυναμικότητας 1.250 m3/ημέρα πόσιμου νερού έκαστη, β)
τέσσερις δεξαμενές (δύο για την τροφοδοσία θαλασσινού νερού και δύο για την
αποθήκευση του καθαρού νερού), χωρητικότητας 200 m3 έκαστη, σε ειδικά
διαμορφωμένες βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Επίσης έχουν κατασκευαστεί από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.): α) τέσσερις γεωτρήσεις άντλησης δυνατότητας άντλησης 90m3/ώρα
η κάθε μία και β) Το τμήμα του αγωγού μεταφοράς θαλασσινού νερού από το όριο του
οικοπέδου έως το συλλέκτη των γεωτρήσεων.

Τα συνοδά τεχνικά έργα που κατασκευάστηκαν περιλαμβάνουν :
• Το τμήμα του αγωγού μεταφοράς θαλασσινού νερού
• Αγωγό από τον συλλέκτη των γεωτρήσεων μέχρι το φρεάτιο των γεωτρήσεων
• Αγωγό από το φρεάτιο των γεωτρήσεων μέχρι την στάθμη άντλησης των γεωτρήσεων
διασύνδεση των γεωτρήσεων
• Αγωγό διάθεσης άλμης που αποτελείται από χερσαίο τμήμα 265 m περίπου και
υποθαλάσσιο τμήμα 100 m περίπου που θα μεταφέρει την παραγόμενη άλμη στη
θάλασσα.
• Αγωγό μεταφοράς πόσιμου νερού από το αντλιοστάσιο πόσιμου νερού έως το δίκτυο
της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
• Τα φρεάτια (γεωτρήσεων, ελέγχου γεωτρήσεων, φρεάτιο συλλέκτη θαλασσινού
νερού), τoν συλλέκτη θαλασσινού νερού, τα υδραυλικά εξαρτήματα ελέγχου και
ασφαλείας.
• Τα απαιτούμενα αντλιοστάσια (αντλιοστάσιο θαλασσινού νερού, αντλιοστάσιο άλμης
αντλιοστάσιο πόσιμου νερού).
• Εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού ισχύος 800 KVA, καθώς και
• Τους ηλεκτρολογικούς πίνακες κίνησης τύπου «πίλλαρ» των αντλιοστασίων και όλες
τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ισχυρών ρευμάτων και αυτοματισμού και ελέγχου) για
την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων αφαλάτωσης.

Ειδήσεις parosin.gr

 

Με το έργο αυτό, το νησί της Πάρου θα διαθέτει μία επιπλέον ολοκληρωμένη
σύγχρονη μονάδα αφαλάτωσης, φιλική προς το περιβάλλον, που θα διασφαλίζει
ικανοποιητικό κόστος λειτουργίας και υψηλή αξιοπιστία.

Ο Δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος σε δήλωσή του, τόνισε «Η αειφόρος διαχείριση των
υδάτινων πόρων μας αποτελεί μέρος της υπεύθυνης πολιτικής και της επιμονής μας, να
επιλύουμε συντονισμένα τα προβλήματα που ταλανίζουν το νησί μας, όπως η
ικανοποιητική ύδρευση. Με την πλήρη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης
εξασφαλίζουμε την επαρκή ύδρευση στην ευρύτερη περιοχή της Παροικιάς, της Πούντας,
της Αλυκής και της Αγκαιριάς. Παράλληλα αποδεσμεύουμε χιλιάδες κυβικά πόσιμου νερού
από τις γεωτρήσεις ανατολικά του νησιού, ώστε να τροφοδοτούνται καλύτερα η ευρύτερη
περιοχή της Νάουσας, ο Αρχίλοχος και η Μάρπησσα. Η επάρκεια του πολυτιμότερου
αγαθού, του πόσιμου νερού, μπορεί να θεωρείται πλέον δεδομένη.»

Το πιο σημαντικό έργο για την ύδρευση της Πάρου τα τελευταία χρόνια εγκαινιάζεται αύριο Τετάρτη 22 Μαΐου 2019.

Πρόκειται για τη μονάδα αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας στην Παροικιά.

Η μονάδα αφαλάτωσης σε πλήρη λειτουργία κατά τη θερινή περίοδο θα παράγει 2.500 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως.

Η ποιότητα του νερού θα είναι άριστη και εφάμιλλη εκείνης των εγκατεστημένων μηχανημάτων πόσιμου νερού σε διάφορα σημεία του νησιού.

Ακολουθεί η πρόσκληση του Δήμου Πάρου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τα αυριανά εγκαίνια της μονάδας αφαλάτωσης:

 

afalatosi 22-5-19

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πάρος, 6 Μαρτίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογράφηκε στο Δημαρχείο Πάρου, στις 02/03/2018, μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ, της ΔΕΥΑ Πάρου και της Εταιρίας "Μ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σύμβαση ποσού 401.891,06 € για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή Συνοδών Έργων για τη Λειτουργία Μονάδων Αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας Παροικιάς". Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΚΩΔ. Ενάριθμου 2016ΕΠ06710045).

Αφορά την κατασκευή των συνοδών έργων για τη λειτουργία των ήδη υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης 2.500 m3/h με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης στην ίδια θέση. Έως σήμερα έχουν εγκατασταθεί από το Δήμο Πάρου, στο αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του έκτασης 8.321,00 m2, δύο (2) φορητές μονάδες αφαλάτωσης με την μέθοδο της αντίστροφη όσμωσης, δυναμικότητας 1.250 m3/ημέρα πόσιμου νερού έκαστη και τέσσερις (4) δεξαμενές (δύο για την τροφοδοσία θαλασσινού νερού και δύο για την αποθήκευση του καθαρού νερού), χωρητικότητας 200 m3 έκαστη, σε ειδικά διαμορφωμένες βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Επίσης είχαν κατασκευαστεί από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), τέσσερις (4) γεωτρήσεις άντλησης (από τις οποίες οι τρεις έχουν βάθος τελικής σωλήνωσης 92 m και μία έχει 60 m), και ένα τμήμα του αγωγού μεταφοράς θαλασσινού νερού διατομής Φ250, μήκους 410 m περίπου (από το όριο του οικοπέδου έως το συλλέκτη των γεωτρήσεων).

Τα συνοδά τεχνικά έργα που θα κατασκευαστούν είναι:

· Τμήμα του αγωγού μεταφοράς θαλασσινού νερού διατομής Φ250, PN16, PE μήκους 40 m περίπου.

· Αγωγός Φ125, ΡΝ16, PE συνολικού μήκους 50m, (από το συλλέκτη των γεωτρήσεων μέχρι το φρεάτιο των γεωτρήσεων και αφορά την οριζόντια διαδρομή συνολικά των 4 γεωτρήσεων).

· Αγωγός Φ125, PN16, PE (High Density Polyethylene Pipes –PEAD) συνολικού μήκους 64m, (από το φρεάτιο των γεωτρήσεων μέχρι την στάθμη άντλησης των γεωτρήσεων, διασύνδεση των γεωτρήσεων και αφορά την κατακόρυφη διαδρομή συνολικά των 4 γεωτρήσεων).

· Αγωγός διάθεσης άλμης διατομής Φ250, PN10, PE μήκους 365 m περίπου που θα αποτελείται από χερσαίο τμήμα 265 m περίπου και υποθαλάσσιο τμήμα 100 m περίπου που θα μεταφέρει την παραγόμενη άλμη στη θάλασσα.

· Αγωγός μεταφοράς πόσιμου νερού PE διατομής Φ225 PN 16, μήκους 80 m περίπου από το αντλιοστάσιο πόσιμου νερού έως το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στο όριο του αγροτεμαχίου.

· Τα φρεάτια (γεωτρήσεων, ελέγχου γεωτρήσεων, φρεάτιο συλλέκτη θαλασσινού νερού), o συλλέκτης θαλασσινού νερού, τα υδραυλικά εξαρτήματα ελέγχου και ασφαλείας.

· Τα απαιτούμενα αντλιοστάσια (αντλιοστάσιο θαλασσινού νερού, αντλιοστάσιο άλμης αντλιοστάσιο πόσιμου νερού).

· Εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού ισχύος 800 KVA.

· Τους ηλεκτρολογικούς πίνακες κίνησης τύπου «πίλλαρ» των αντλιοστασίων και όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ισχυρών ρευμάτων και αυτοματισμού και ελέγχου) για την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων αφαλάτωσης.

· Περιμετρική δενδροφύτευση, περίφραξη, μεταλλικές εσχάρες συλλογής όμβριων υδάτων.

Ο Δήμος Πάρου και η Δ.Ε.Υ.Α.Π. έχουν εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την αποπεράτωση του έργου, το οποίο φιλοδοξεί να λύσει το πρόβλημα υδροδότησης της ευρείας περιοχής από τη Παροικιά έως το αεροδρόμιο Πάρου. Ενώ στο μέλλον και μετά την ολοκλήρωση όλων των εν εξελίξει έργων της ΔΕΥΑΠ στην περιοχή, θα δύναται να τροφοδοτήσει τον οικισμό της Παροικιάς και της Αλυκής σε ενδεχόμενο πρόβλημα.

 

«Σήμερα στο Δημαρχείο της Πάρου, μπήκαν οι υπογραφές για ένα ακόμα μεγάλο έργο υποδομής στο νησί της Πάρου, τη κατασκευή των Συνοδών Έργων για τη Λειτουργία μονάδων Αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας Παροικιάς».

Μάρκος Κωβαίος, Δήμαρχος Πάρου

Πάρος 2/3/2018

 

28378701 1611823648887501 8892876671227209344 n

 

Ξεκινά η κατασκευή συνοδών έργων για τη λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στην Παροικιά της Πάρου, μετά την έγκριση από την ΕΥΔ Νοτίου Αιγαίου, της υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο

Στο στάδιο της κατασκευής περνούν τα συνοδά έργα για τη λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας Παροικιάς, μετά την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.

Ειδικότερα, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, η ΕΥΔ προέβη στην προέγκριση του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης του έργου «Κατασκευή Συνοδών Έργων για τη λειτουργία νομάδων αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας Παροικιάς» Πάρου συνολικού προϋπολογισμού 707.580,65 € το οποίο, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020».

Το εξαιρετικά σημαντικό και απαραίτητο έργο ύδρευσης στο νησί της Πάρου, αφορά στην κατασκευή συνοδών έργων, απαραίτητων για την λειτουργία των δύο ήδη εγκατεστημένων φορητών μονάδων αφαλάτωσης στη θέση «Πέπονας», στην Παροικιά.

Τα συνοδά έργα που θα κατασκευαστούν είναι:

- Αγωγός διάθεσης άλμης που θα μεταφέρει την παραγόμενη άλμη στη θάλασσα

- Αγωγός μεταφοράς πόσιμου νερού, καταθλιπτικός, που θα μεταφέρει το παραγόμενο καθαρό νερό στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης

- Αντλιοστάσια (καθαρού νερού, θαλασσινού νερού και άλμης), φρεάτια και όλες τις ηλεκτρολογικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης

- Εγκατάσταση ηλεκτρικού σταθμού

- Περιμετρική δενδροφύτευση - περίφραξη

- Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ και δίκτυα ΟΚΩ για την ηλεκτροδότηση των μονάδων αφαλάτωσης

Το έργο είναι ενταγμένο στον άξονα προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Νοτίου Αιγαίου 2014 - 2020

Ερμούπολη, 14 Φεβρουαρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Τύπου Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

 

 

Η μικρή νησίδα Ηρακλειά ομορφαίνει με τις μεγάλες της χάρες το Νότιο Αιγαίο και τον Δήμο Νάξου και μικρών Κυκλάδων. Βρίσκεται στο δυτικότερο άκρο του συμπλέγματος στα νότια της Νάξου και η λιγοστοί του κάτοικοι, περίπου 150 στην τελευταία απογραφή είναι υπερήφανοι για το όμορφο νησί τους που αποτελείται από δυο οικισμούς. Την Παναγία που είναι η Χώρα και τον Άγιο Γεώργιο, το λιμάνι του νησιού. Οι διακοπές στην Ηρακλειά θα αποτελέσουν μια όμορφη και ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία γιατί όποιος έχει πάει στο νησί δεν το ξεχνά ποτέ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Φλεβάρης μετέφερε στους κατοίκους του νησιού ευχές εκ μέρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και δήλωσε ότι υπέγραψε την απόφαση για την μονάδα αφαλάτωσης του νησιού συνολικής δυναμικότητας 300 m³ ημερησίως. Η σπουδαιότητα παροχής πόσιμου νερού δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επισήμανση και με την χορήγηση τροποποίησης άδειας μηχανολογικής εγκατάστασης στην θέση Λιβάδι του νησιού με διάρκεια ισχύος τρία (3) έτη ως προς την εγκατάσταση και αορίστου χρόνου μετά την έναρξη λειτουργίας και αποτελεί στήριξη της υποδομής υδροδότησης της Ηρακλειάς.

Η μονάδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προβλέπει μηχανολογικό εξοπλισμό αξίας 250.000 ευρώ και βρίσκεται σε οικόπεδο περίπου 8 στρεμμάτων και η επιφάνεια του κτιρίου της μονάδας υπερβαίνει τα 100 m².

Ο Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε στον Δήμαρχο κ. Μαργαρίτη ότι η καλή λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης στα νησιά μας, όπως αυτή της Ηρακλειάς, εξασφαλίζει πόσιμο νερό σε κατοίκους και επισκέπτες και πόρους στην Εθνική οικονομία καθώς μειώνει την πολυδάπανη εξάρτηση μεταφοράς νερού με υδροφόρες και βελτιώνει την ποιότητα ζωής και ευχήθηκε σύντομα να αδειοδοτηθούν νέες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης και σε άλλα νησιά.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΦΛΕΒΑΡΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενέκρινε τις διαδικασίες δημοπράτησης του έργου

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προέβη στην έγκριση της διακήρυξης και της διαδικασίας με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο «Αφαλάτωση Ηρακλειάς (Παραγωγής Πόσιμου Νερού 300 κ.μ./ημέρα», που βάζει τέλος στην αγωνία των κατοίκων του νησιού για την επάρκεια πόσιμου νερού.

Το έργο της αφαλάτωσης Ηρακλειάς, συνολικού προϋπολογισμού 555.100 ευρώ, ευρώ, περιλαμβάνει την κατασκευή έργων υποδομής απαραίτητων για την εγκατάσταση και την λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης, την προμήθεια και εγκατάσταση της μονάδας αφαλάτωσης, ημερήσιας παραγωγής 300m3 πόσιμου νερού και την σύνδεσή της με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» του Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ελληνικό δημόσιο.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Ερμούπολη, 10 Νοεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Τύπου Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πάρος, 30 Oκτωβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένα έργο ζωτικής σημασίας για το νησί της Πάρου, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ανακοινώνουμε τη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή Συνοδών Έργων για τη λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας Παροικιάς», που έλαβε χώρα την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017.

Το έργο είναι ενταγμένο στον άξονα προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου» ανέρχεται σε 740.000,00 € και αφορά την κατασκευή των συνοδών έργων για τη λειτουργία των δύο μονάδων αφαλάτωσης, συνολικής απόδοσης 2.500 m3/h πόσιμου νερού ημερησίως, με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης, στη θέση «Πέπονας» Παροικίας.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε για να φτάσουμε στη δημοπράτηση του έργου, ήταν πολλές. Όμως, ο Δήμος Πάρου και η Δ.Ε.Υ.Α.Π. με αλλεπάλληλες επιστολές και προσωπικές επισκέψεις του Δημάρχου Πάρου και των στελεχών του στις αρμόδιες υπηρεσίες, κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, χωρίς τις οποίες θα ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου.

Με το έργο αυτό, το νησί της Πάρου θα διαθέτει μία επιπλέον ολοκληρωμένη σύγχρονη μονάδα αφαλάτωσης, φιλική προς το περιβάλλον, που θα διασφαλίζει ικανοποιητικό κόστος λειτουργίας και υψηλή αξιοπιστία.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30