Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Items filtered by date: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020 - ParosIn.gr

Ενημέρωση από τον ΟΑΕΔ για την έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 23102/477 στο ΦΕΚ 2268/Β/13-6-202 και προς ενημέρωση των δικαιούχων της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, ο Οργανισμός διευκρινίζει τα εξής:

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης

Δικαιούχοι είναι οι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που δεν έχουν δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης και οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας για 3 μήνες και 5 ημέρες.

Επίσης δικαιούχοι είναι και όσοι απολύθηκαν από επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook και οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παραμείνουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο 2020.

Ποιο είναι το ύψος και η διάρκεια της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης

Η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που έλαβαν οι δικαιούχοι και θα καταβληθεί κατά ανώτατο όριο για διάστημα 3 μηνών και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020.

Πώς θα καταβληθεί η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση

Οι δικαιούχοι θα εισέλθουν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ που θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών για να επικαιροποιήσουν τα καταχωρισμένα στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού ατομικά τους στοιχεία και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού τους (IBAN). Επίσης, θα πρέπει να δηλώσουν με προτυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση ότι παραμένουν άνεργοι και ότι από την σύμβασή τους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ότι σε περίπτωση ανάληψης εργασίας θα ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.

Πότε θα καταβληθεί η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση

Η καταβολή της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης θα πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαήμερου μετά από κάθε πλήρη συνεχόμενο μήνα εγγεγραμμένης ανεργίας. Για παράδειγμα, η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση για τον Ιούνιο θα καταβληθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα ο Οργανισμός θα ανακοινώσει την ημερομηνία λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τις προϋποθέσεις, τους όρους και την διαδικασία καταβολής της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης στους δικαιούχους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια της καταβολής της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης.

Στην κατηγορία: Κοινωνία

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικιάς αλλά για τα μέλη του ΔΣ που δεν θα μπορέσουν να έρθουν θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με Τηλεδιάσκεψη. Θα πραγματοποιηθεί συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα1 ο : Έγκριση 1 ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση
μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της ΔΕΥΑΠ του έτους 2020».

Θέμα2 ο : Έγκριση 2 ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων με τίτλο: «Προμήθεια οδοντωτών τροχών με λειτουργία με φορτωτή πλάγιας ολίσθησης τύπου Bobcat».

Θέμα3 ο : Έγκριση 1 ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση συστήματος Τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης ΔΕΥΑΠ».

Θέμα4 ο : Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμός αποχετευτικού δικτύου, αντλιοστασίων λυμάτων και Ε.Ε.Λ. ΔΕΥΑΠ»

Θέμα5 ο : Έγκριση Μελέτης για το έργο: «Σύνδεση Κεντρικού Δικτύου Αγ. Υπακοής με δίκτυο Αφαλάτωσης», προϋπολογισμού 1.265.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ), υποέργο του εγκεκριμένου από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου, ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου».

Θέμα6 ο : Έγκριση προδιαγραφών και διαδικασίας αγοράς ακινήτου στην περιοχή Μαράθι, Δ.Κ. Παροικιάς, Δήμου Πάρου, πλησίον κεντρικού αγωγού και
εγκαταστάσεων Ύδρευσης Παροικιάς

Θέμα7 ο : Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου

Θέμα8 ο : Ορισμός Επιτροπής Καταστροφής Άχρηστων Υλικών της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου

Θέμα9 ο : Αίτηση υπαλλήλου για άδεια άνευ αποδοχών

Θέμα10 ο : Αιτήσεις πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Στην κατηγορία: Πάρος

Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου με 0,97 εκ. ευρώ, από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Την απόφαση ένταξης του έργου «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου (Α φάση)», στο περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
“Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 975.000,00 € και αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του οικισμού Αγίου Γεωργίου στην Αντίπαρο.

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου υπογείου δικτύου κλειστών αγωγών ύδρευσης, συνολικού μήκους περίπου 6,5 χλμ, το οποίο θα ξεκινά από την δεξαμενή του οικισμού που θα κατασκευαστεί και καλύπτει περιοχές όπου έχει αναπτυχθεί σημαντική δόμηση. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τη δεξαμενή αποθήκευσης ύδατος του οικισμού, τις αντλίες και τους καταθλιπτικούς αγωγούς από τις γεωτρήσεις προς τη δεξαμενή, τον κύριο τροφοδοτικό αγωγό προς τις διάφορες γεωγραφικές ενότητες και τις πιεζομετρικές ζώνες του δικτύου, τις δικλείδες ρύθμισης της πίεσης, καθώς και τους αγωγούς του δικτύου, κατά μήκος των δρόμων που έχει σημειωθεί οικιστική ανάπτυξη.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31.03.2021 και λήξης η 31.12.2022.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 975.000,00 €.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Στην κατηγορία: Αντίπαρος

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/1970 «Περί αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς της αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39Α ́).
2. Το άρθρο 141 του Ν.Δ. 187/73 περί Κ.Δ.Ν.Δ. (ΦΕΚ 261Α ́/03-10-1973) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τα άρθρα 231 και 295 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πάρου (ΦΕΚ 912 Β ́/1979).
4. Το άρθρο 11 παρ. 2 εδ. (στ) του Ν. 3409/05 (ΦΕΚ 273Α ́/04-11-2005), όπως ισχύει.
5. Την με Ω.Π.: 121800/06-2020 Σηματική Αναφορά Υπηρεσίας μας.
6. Την με Ω.Π.:131325/06-2020 Σηματική Αναφορά Υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απαγόρευση διενέργειας καταδύσεων αναψυχής στη θαλάσσια περιοχή στην οποία βρίσκεται το ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» Ν.Π.: 8193, ήτοι στο γεωγραφικό στίγμα με φ: 37ο 04’ 45’’ Β και λ: 025ο 06’ 50,4’’ Α.

2. Την απαγόρευση κάθε είδους αλιευτικής δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή στην οποία βρίσκεται το ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» Ν.Π.: 8193 και σε απόσταση τετρακοσίων (400) μέτρων από το θαλάσσιο στίγμα που βρίσκεται αυτό, ήτοι το γεωγραφικό στίγμα με φ: 37ο 04’ 45’’ Β και λ: 025ο 06’ 50,4’’ Α.

3. Να κοινοποιηθεί για άμεση εφαρμογή.

Ο Λιμενάρχης

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΜΑΡΝΙΚΑΣ Κωνσταντίνος

Στην κατηγορία: Πάρος
  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30