Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Items filtered by date: Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017 - ParosIn.gr

Σήμερα 17/11/2017 τελείωσαν οι εργασίες που έγιναν με την καθοδήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού στο Διατηρητέο οίκημα «ΓΑΒΑΛΑ - ΜΕΛΑΝΙΤΗ - ΑΣΩΝΙΤΗ» στον Παραδοσιακό οικισμό Μάρπησσας.

Οι ενέργειες της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας θα συνεχιστούν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την Σωτηρία του μοναδικού διατηρητέου κτίσματος.

Η ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΣΜΑ «ΓΑΒΑΛΑ - ΑΣΩΝΙΤΗ - ΜΕΛΑΝΙΤΗ» ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

Μάρπησσα 4 Μαΐου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΥΣ 192/5183

ΠΡΟΣ:
1) κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου
2) Δ/νση Πολεοδ. Σχεδιασμού Δήμου Πάρου

ΘΕΜΑ: Αποστολή απόφασης αριθ. 17/2017 του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας που αφορά την «Ενημέρωση σχετικά με αλληλογραφία που αφορά το ακίνητο ιδιοκτησίας «Γαβαλά - Μελανίτη - Ασωνίτη» στον παραδοσιακό οικισμό Μάρπησσας».

Σας στέλνουμε συνημμένα απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης αριθ. 6/28-4-2017 του συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Μάρπησσας που περιέχει την απόφασή του αριθ. 17/2017 που αφορά στο αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας
Άννα Αντωνοπούλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- κ. Δήμαρχο Πάρου
- κ.κ. Αντιδημάρχους Πάρου
- Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
- Ιδιοκτήτες Διατηρητέου ακινήτου (κ. Βύρων και Νικόλαο Γαβαλά, Μελανίτη Α. Κων/νο και Ασωνίτη Γ. Νικήτα)
- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (Άγουρο Άγγελο, Βλαχογιάννη Χρήστο και Πούλιο Γεώργιο)
- Συμβούλους Δ.Κ. Μάρπησσας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 6/28-4-2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας

Στη Μάρπησσα Πάρου σήμερα 28 Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00’ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας ύστερα από την με αριθμό ΥΣ.174/4579/24-4-2017 πρόσκληση της Προέδρου του που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περίληψη: «Ενημέρωση σχετικά με αλληλογραφία που αφορά το ακίνητο ιδιοκτησίας Γαβαλά - Μελανίτη - Ασωνίτη στον παραδοσιακό οικισμό Μάρπησσας»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 5 συμβούλων ήταν παρόντες 4, και συγκεκριμένα:
Παρόντες Απόντες

1. Αντωνοπούλου Άννα - Πρόεδρος 1. Ραγκούση Αναστασία
2. Τριβυζά Εργίνα 2. Τριβυζάς Βασίλης
3. Τζανετάκη - Ισηγώνη Όλγα

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Αντωνόπουλος Δημήτρης, υπάλληλος του Δήμου Πάρου για την τήρηση των πρακτικών

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ: 3ο ΗΔ

Αριθ. Απόφασης: 17 /2017

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος είπε τα εξής:

Μετά την απόφασή μας αριθ. 57/2016 με την οποία προτείναμε την αποδοχή, μετά από δωρεά, της διατηρητέας οικίας Γαβαλά - Μελανίτη και Ασωνίτη στην Μάρπησσα, από τον Δήμο Πάρου, ακολούθησε η με αριθμό 51/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δεν γίνεται αποδεκτή η δωρεά λόγω αδυναμίας του Δήμου να ανταπεξέλθει στην δαπάνη της υλοποίησης ενός τέτοιου έργου, αλλά και του γεγονότος ότι ο Δήμος δεν είναι φορέας υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για έργα πολιτισμού, αλλά το Υπουργείο Πολιτισμού.

Μετά από αυτή την απόφαση οι ιδιοκτήτες του ακινήτου κ.κ. Βύρων και Νικόλαος Γαβαλάς με την αριθ. 14852/9-3-2017 πράξη παραιτήσεως - εγκαταλείψεως κυριότητας επί ακινήτου υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, που συντάχτηκε ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Γεωργίου Ι. Ρούσκα παραιτήθηκαν από την κυριότητα του ακινήτου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Τέλος το Υπ. Πολιτισμού/Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, με το έγγραφο 70755/42189/2060/801/28-3-2017 προς τον Δήμο Πάρου ενημερώνει ότι έχει προβεί σε κάθε ενέργεια βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν και κατ’ αναλογία με τις υπάρχουσες ανάγκες και ζητά από τον Δήμο και τους ιδιοκτήτες να φροντίσουνε για την εφαρμογή των άμεσων αναγκαίων και μόνο μέτρων προκειμένου να αποκατασταθεί η διέλευση του δρόμου.

Το συμβούλιο μετά από μακρά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις προαναφερόμενες αποφάσεις και τα έγγραφα που παρουσίασε η Πρόεδρος και τις διατάξεις του ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Ζητά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Πάρου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε το Δημόσιο, ως ιδιοκτήτης πλέον τμήματος του διατηρητέου ακινήτου, να φροντίσει για «την εφαρμογή των άμεσων αναγκαίων και μόνον μέτρων» προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα του κτιρίου και η απαγόρευση διέλευσης του κεντρικότερου δρόμου της Μάρπησσας.

2. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.parosin.gr/details/date/2017/11/17#sigProIdf9e20cfb22

 

 

Στην κατηγορία: Πολιτική

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/17

EXTERRA SWIMMING CHALLENGE - EXTRRA GREECE

Για άλλη μια χρονιά η χειμερινή κολυμβητική ομάδα του ομίλου συμμετείχε με δυο αθλήτριες στο χειμερινό ετήσιο αγώνα στην πλαζ Βουλιαγμένης, στην περιοχή Λαιμός.

Τα κορίτσια μας Κορτιάνου Αδριέττα και Πανταζίδου Χρυσάνθη με μόνα εφόδια, το πάθος και την αγάπη τους για την κολύμβηση, κατάφεραν να κατακτήσουν τις παρακάτω θέσεις:

Κορτιάνου Αδριέττα: 3η στα 5000 μέτρα στην κατηγορία γυναικών έως 19 ετών με χρόνο 1 33' 06'' (η ίδια είναι μόλις 13 ετών).

Πανταζίδου Χρυσάνθη: 11η στα 1000 μέτρα στην γενική κατηγορία γυναικών με χρόνο 22' 50'' (η ίδια είναι μόλις 11 ετών).

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα κορίτσια αυτά καθώς και τα υπόλοιπα παιδιά που δεν κατάφεραν να παρευρεθούν στον παραπάνω αγώνα λόγω υποχρεώσεων, προπονούνται κάτω από αντίξοες και σκληρές συνθήκες και συναγωνίζονται αθλητές με ισχυρά υπόβαθρα κατακτώντας υψηλές θέσεις.

Αξίζουν συγχαρητηρίων οι υπέροχοι γονείς που ωθούν, βοηθούν και στηρίζουν και προτρέπουν τα παιδιά τους σε αυτό το τόσο απαιτητικό και σκληρό άθλημα της χειμερινής κολύμβησης.

Παρόλα αυτά η δημιουργία ενός κολυμβητήριου στο νησί μας, θα ήταν η αφορμή για ένα λαμπρό μέλλον σε όλα αυτά τα παιδιά που θέλουν να φτάσουν ψηλά και να κατακτήσουν τα όνειρα τους.

Ναυτικός 'Ομιλος Πάρου-Paros Nautical Club

 

 

Στην κατηγορία: Αθλητισμός

Ο πολιτιστικός Σύλλογος Αρχιλόχου Πάρου προσκαλεί τους φίλους του να συμμετέχουν στο καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο παζάρι το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Δεκεμβρίου 2017.

Λεπτομέρειες στη φωτο που ακολουθεί:

23559572 604861737293 5203179547468189194 n

 

 

Στην κατηγορία: Κοινωνία
Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017 17:02

Προβολή ταινίας στον Ν.Ο. Πάρου

Την Κυριακή 19/11/2017 από τις 18:00 έως τις 20:30

Σας προσκαλούμε σε μια ακόμη όμορφη βραδιά στο εντευκτήριο του Ναυτικού Ομίλου Πάρου για την προβολή της ταινίας «Coach Carter».

Η ταινία μιλάει για τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό περνώντας πολλά μηνύματα στους νέους, για τις αξίες και ιδανικά. Τον σεβασμό προς τους άλλους αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό.

Η ταινία έχει προταθεί για αρκετά βραβεία και έχει κερδίσει πολλά από αυτά.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους τους γονείς και αθλητές που θέλουν να παρευρεθούν ανεξαρτήτως αν είναι μέλη ή όχι του ομίλου.

Μια ταινία που όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό στο νησί δεν πρέπει να χάσουν!

Τιμή εισόδου με μπύρα για τους ενήλικες: 5 ευρώ

Τιμή εισόδου με αναψυκτικό για παιδιά: 2 ευρώ

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για αγορά εξοπλισμού για τις αγωνιστικές ομάδες του Ν.Ο. Πάρου.

Ακολουθεί το τρέιλερ της ταινίας

 

Στην κατηγορία: Αθλητισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αρ. πρωτ.: 17934/17-11-2017

Προς:

α) Τακτικά Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

Κοιν.:

α) Αναπληρωματικά μέλη (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

β) Ιστοσελίδα του Δήμου: www.paros.gr

γ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Δήμου Πάρου

Πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.
Παρ. 6 άρθρο 75 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Καλείσθε την 23η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία, σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : « Εκμετάλλευση Λατομείου μαρμάρου σε έκταση 131.689,5 m2 με συνοδά και επιμέρους έργα και επεμβάσεις σε συνολική έκταση 265.647,57 m2 στη θέση «Τούρλες» της Τοπικής Κοινότητας Κώστου του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο.) που αφορά : «Κατασκευή και λειτουργία σταθμού βιομάζας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος500 kw με καύση βιορευστών (μη βρώσιμα φυτικά έλαια) από την εταιρεία “RENECO OE” σε γήπεδο εμβαδού 66,32 m2 στη θέση « Ράχες» του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο.) που αφορά: «Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου στη θέση «Πούντα» της Κοινότητας Μάρπησσας της Νήσου Πάρου του Νομού Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη

1. Μάρκος Κωβαίος

2. Μικές Λεοντής

3. Αθανάσιος Μαρινόπουλος

4.Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου

5. Χρήστος Χριστόφορος

6. Εμμανουήλ Μαλαματένιος

7. Μαρία Χανιώτη

Αναπληρωματικά μέλη

1. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

2. Πέτρος Ρούσσος

3. Ιωάννης Πετρόπουλος

4. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης

5. Άννα Κάγκανη - Κορτιάνου

 

 

Στην κατηγορία: Πολιτική
Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017 16:36

Συνεδρίαση Δ.Σ. Κ.Δ.Ε.Π.Α. Πάρου στις 23/11

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 23η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Γ’ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2017.

Θέμα 2ο: Έγκριση Προϋπολογισμού, Πίνακα Στοχοθεσίας και Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΝΠΙΔ Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για το έτος 2018 στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο: Αίτημα για παραχώρηση του Δημοτικού Χώρου Τεχνών - Παλαιά Αγορά Παροικίας.

Θέμα 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση ή όχι ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 60/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πάρου.

Θέμα 5ο: Αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής των νηπίων στον παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια».

Θέμα 6ο: Μεταφορά ποσού από το αποθεματικό της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δήμο Πάρου για κοινωφελές έργο.

Θέμα 7ο: Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 8ο: Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Μαρινόπουλος

 

Στην κατηγορία: Πολιτισμός

Ακολουθεί βίντεο με την ομιλία του Βουλευτή Κυκλάδων Γιάννη Βρούτση στην Επιτροπή Κοινωνικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για τη διανομή του Κοινωνικού Μερίσματος την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017.

 

 

 

Στην κατηγορία: Ελλάδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗ ΧΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Με αποσιωπήσεις, διαστρεβλώσεις και ψέματα επιχείρησε ο πρόεδρος της ΝΔ να κρύψει ότι το κόμμα του είναι συνυπεύθυνο για τον εγκλωβισμό των προσφύγων - μεταναστών σε νησιά του Αιγαίου, καθώς και για την φοροληστεία και τα οξυμένα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα που ζουν στα νησιά.

Ο Κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να κρύψει ότι για τον εγκλωβισμό των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στα νησιά του Αιγαίου ευθύνεται η συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας, την οποία η ΝΔ στήριξε και στηρίζει μαζί με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Οτι οι βουλευτές της, τα στελέχη της στην Περιφέρεια στου Δήμους στήριξαν την δημιουργία των hot spot στα νησιά κλπ.

Είπε ψέματα οτι η FRONTEX φυλάει τα σύνορα και δεν είπε λέξη για την επικίνδυνη παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο την οποία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έφερε δήθεν για την αντιμετώπιση στου προσφυγικού.

Οι θέσεις που εξέφρασε για “κλειστά κέντρα” και “μαζικές επαναπροωθήσεις” είναι αντιδραστικές και απάνθρωπες. Αυτά τα μέτρα άλλωστε προωθεί η κυβέρνηση και η ΕΕ.

Η συνενοχή της ΝΔ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, καθώς ταυτίζεται πλήρως με την κυβέρνηση στην πολιτική της πιο ενεργητικής συμμετοχής της χώρας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολέμους που τροφοδοτούν τα κύματα των εκατομμυρίων προσφύγων και μεταναστών. Ενώ έχει στηρίξει του πολέμους που εξαπέλυσαν ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ σε Αφγανιστάν, Ιρακ, Συρία κ.ά

Εντελώς υποκριτική και προκλητική είναι η θέση του, ότι δήθεν η ΝΔ υποστηρίζει το αίτημα να μην καταργηθεί ο μειωμένος συντελεστής του ΦΠΑ στα νησιά, εφόσον το κόμμα του ψήφισε το μνημόνιο που προβλέπει την κατάργησή του.

Το ΚΚΕ καλεί τα εργατικά - λαϊκά στρώματα των νησιών να απορρίψουν και να αντιταχθούν απέναντι στις επικίνδυνες επιλογές των κομμάτων που υπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου.

Αυτό που χρειάζεται τώρα να γίνει, μπροστά στον απειλητικό χειμώνα που έρχεται - και πρέπει να εκφραστεί αγωνιστικά είναι ο μαζικός απεγκλωβισμός των προσφύγων - μεταναστών από τα νησιά και τη χώρα και η δημιουργία ανθρώπινων κρατικών δομών προσωρινής υποδοχής και καταγραφής.

Αυτό που απαιτείται τώρα είναι να δυναμώσει η λαϊκή πάλη κατά της αύξησης του ΦΠΑ, της φοροληστείας και των νέων αντεργατικών μέτρων.

17-11-2017

 

Στην κατηγορία: Ν. Αιγαίο

Κυκλάδες, 17-11-2017

Το αντιφασιστικό μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου μας εμπνέει και μας καθοδηγεί

Σαράντα τέσσερα χρονιά μετά, με το μυαλό και την ψυχή στραμμένη στις μέρες του Νοέμβρη, στην τελευταία εξέγερση στην σύγχρονη ελληνική ιστορία με την οποία κορυφώθηκε ο αντιδικτατορικός αγώνας, θυμόμαστε τους χιλιάδες αγωνιστές, τιμούμε τους νεκρούς, συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε να κρατάμε ζωντανά τα συνθήματα εκείνης της εξέγερσης και να αγωνιζόμαστε για περισσότερη δημοκρατία, για διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων, για δουλειά και προκοπή.

Σε μια περίοδο που παγκόσμια -αλλά και στον τόπο μας- ακροδεξιά μορφώματα έχουν σηκώσει κεφάλι, που οι φωνές της μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού συχνά γίνονται πολύ ηχηρές, το αντιφασιστικό μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου μας εμπνέει και μας καθοδηγεί.

Συνεχίζουμε, με τη δίκη της ΧΑ, την αντίδραση στις ρατσιστικές φασιστικές επιθέσεις που ακόμη βρίσκουν χώρο και υποστηρικτές, με τη καταδίκη κάθε πράξης μίσους και βίας απέναντι σε «ξένους» όπως πρόσφατα και στα μέρη μας, στο Εμπορειό Σαντορίνης.

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε με την πεποίθηση ότι μια πιο δημοκρατική και δίκαιη κοινωνία είναι εφικτή.

Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων

 

Στην κατηγορία: Κυκλάδες
Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017 16:04

Συλλήψεις σε Θήρα & Μύκονο

Σύλληψη (5) ατόμων για οικοδομικές εργασίες στη Μύκονο

Την 16-11-2017 το μεσημέρι συνελήφθησαν στη Μύκονο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυκόνου, τέσσερις ημεδαποί ηλικίας 51, 36, 37, 43 ετών και 58χρονος υπήκοος Βουλγαρίας οι οποίοι προέβαιναν σε παράνομες οικοδομικές εργασίες.

Σύλληψη (3) ημεδαπών για παρακώλυση συγκοινωνιών στην Θήρα

Την 16-11-2017 το απόγευμα συνελήφθησαν στη Θήρα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Θήρας, τρεις ημεδαποί ηλικίας 52, 38 και 26 ετών οι οποίοι προέβησαν σε κατάληψη οδοστρώματος με στάθμευση αυτοκινήτων παρακωλύοντας τη συγκοινωνία-διέλευση οχημάτων επί επαρχιακού οδικού δικτύου.

 

 

Στην κατηγορία: Κυκλάδες
  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« November 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30