Εκτυπώστε την σελίδα

«Πλακοστρώσεις & αποκαταστάσεις οδικού δικτύου οικισμού Αντιπάρου»

23 Οκτωβρίου, 2018

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι με συνοπτικό διαγωνισμό

ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Πλακοστρώσεις και Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου οικισμού Αντιπάρου»

 

Ακολουθεί αρχείο με τα Τεύχη Δημοπράτησης