Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου στις 24/4

23 Απριλίου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αντιπάρου την 24/04/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών».

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την εισφορά στο δίκτυο αειφόρων νήσων Αιγαίου και Ιονίου (ΔΑΦΝΗ) για το έτος 2018.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού οχήματος ανοικτού τύπου ανατρεπόμενου με γερανό, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια, εγκατάσταση και ενεργοποίηση, εξοπλισμού συστήματος κεντρικής παρακολούθησης και απομακρυσμένου χειρισμού των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή συντήρησης και κλαδονομής δέντρων - φυτών σε δημοτικούς χώρους.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ηλεκτρική εγκατάσταση ηλεκτροδότησης της γεώτρησης στην περιοχή Πρόδρομος Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εργασίες ελέγχου ισολογισμού κλεισίματος χρήσεων 2014 - 2015 - 2016 - 2017.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών λογισμικού και απομακρυσμένης υποστήριξης και επιτόπιας παρουσίας.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια της εφαρμογής λογισμικού του συστήματος «Διαύγεια ΙΙ».

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ. αρίθμ. 22ΤΜ/2018 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου.

ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή ή μη της υπ.αριθμ. .../2018 γνωμοδότησης για την άσκηση έφεσης κατά του αντιδίκου και της υπ. αρίθμ. 22ΤΜ/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της υπ αριθμ. 41ΤΠ/2017 Απόφασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αναστάσιος Δ. Φαρούπος

 

 

  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« May 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31