Εκτυπώστε την σελίδα

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου - αρχείο ήχου

21 Ιουνίου, 2017

Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ακολουθεί η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αρχείο ήχου με όλα όσα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 19η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου (Κυριακής Ραγκούση - Κοντογιώργου)

2. Αίτημα επιχορήγησης Ναυτικού Ομίλου Αντιπάρου «Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟΣ»

3. Αίτημα ΚΕΔΑ για παραχώρηση δημοτικού λεωφορείου για τη θερινή περίοδο

4. Λήψη απόφασης για αναστολή εκτέλεσης συγκεκριμένων οικοδομικών εργασιών εντός των οικισμών του Δήμου κατά τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο

5. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων

6. Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Σκούρτης

Ακολουθεί το αρχείο ήχου από τη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αντιπάρου στις 19/6/2017

Πατήστε εδώ για να ακούσετε όλα όσα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Αντιπάρου.