Εκτυπώστε την σελίδα

Συντήρηση οδικού δικτύου Πάρου - Αντιπάρου 2018

31 Οκτωβρίου, 2018

Έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) διαγωνισμού του έργου:

«Συντήρηση οδικού δικτύου νήσου Πάρου - Αντιπάρου (2018)».