Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Περίληψη διαγωνισμού για προμήθεια τροφίμων για απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)

31 Οκτωβρίου, 2018

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων με βάση την με αριθμό 530/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΨ707ΛΞ-ΩΨΡ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό κάτω των ορίων διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια Ειδών Τροφίμων στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 | Υποέργο 4: Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 174.094,13 προ Φ.Π.Α ή 196.726,37 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Last modified on Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018 17:09
  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30